Smart Loops - update mei

ESF-project Smart Loops schiet uit de startblokken

ESF* heeft het startschot gegeven voor het circulaire project ‘Smart Loops’. In heel de provincie zal onder leiding van het provinciebestuur en enkele eminente pioniers aan de lange weg naar circulaire economie getimmerd worden. Tijdens het project werkt de sociale én reguliere economie samen aan mooie oplossingen die echt in de markt kunnen worden gezet.

Circulaire economie staat tegenover de huidige lineaire economie, waarbij van alsmaar schaarsere nieuwe grondstoffen goederen worden gemaakt die alsmaar sneller hun einde kennen als afval. Recyclage leidt meestal tot laagwaardige oplossingen. Kantoorpapier wordt slechts gerecycleerd tot ... kranten- of wc-papier. Downcyclen noemen we dit. Het project Smart Loops zet in op het beter gebruik van grondstoffen door ecodesign, langer gebruik van goederen, leveren van diensten ipv goederen, gebruik van reststromen zoals groenafval of voedselresten. Tijdens het project werkt de sociale én reguliere economie samen aan mooie oplossingen die echt in de markt kunnen worden gezet.

Smart Loops werd ingediend door de provincie Vlaams-Brabant samen met Pro Natura, AMAB, Riso Vlaams-Brabant, Ecolife, Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en Stichting Leuven.Inc. Partners van het eerste uur zijn Ecowerf en EIT Food en een 60-tal andere pioniers: bedrijven, organisaties en kennisinstellingen.
Samen zetten ze hun schouders onder dit ambitieuze project.

Smart Loops zal voluit werken aan kennisdeling, roadmaps en unieke circulaire projecten die het resultaat zijn van een samenwerking tussen sociale en reguliere economie.
3 Thema's (groenresten, maak en voedselresten), circulaire overheid en circulaire hubs zijn de 5 ketensamenwerkingen bij Smart Loops.

 • Voor groenresten kijken we naar preventie, efficiëntere inzameling en verwerking in functie van circulair gebruik, nieuwe gebruiksmogelijkheden als grondstof of afgewerkt product bv bekleding voor tafelbladen ...;
 • Voor maak zien we mogelijkheden voor verpakkingen, events, (de)montage, kurk, rubber, creatieve oplossingen ...;
 • Voor voedselresten kijken we naar optimale herverdeling en gebruik, verwerking tot nieuwe producten en grondstoffen voor food, feed en health, betere bewaringstechnieken ...;
 • Voor circulaire overheid gaat de provincie samen met pioniersgemeenten ervaringen delen en komen tot best-practices inzake impactvol aankopen;
 • Tot slot streven we naar een locatie voor circulaire pioniers in onder meer Vilvoorde, Halle, Diest ... 

Op 15 oktober worden de eerste Smart Loops projecten ingediend voor de innovatiecall! Snel erbij zijn is de boodschap.

Smart Loops werkt in de provincie nauw samen met het andere goedgekeurde ESF-project in de provincie: 'C3000 - Naar een sterk circulair partnerschap in Leuven'  

Kijk alvast uit naar de lancering van de online matching tool in juni en de verschillende Smart Loops events vanaf september.

Kom uit je circulaire pijp!

Ann Schevenels, gedeputeerde voor Economie, ondersteunt ten volle het Smart Loops project.

 * ESF staat voor Europees Sociaal Fonds

Health Experience: contact information

Cluster(s): health

Neem deel aan de online zakenmissie naar Chengdu en Chongqing

Maak, tussen 7 en 11 juni, kennis met de megasteden Chengdu en Chongqing tijdens de groepszakenreis.

China zal de komende jaren sterk inzetten op de economische ontwikkeling van het westen van het land. De megasteden Chengdu en Chongqing krijgen hierin een prominente rol toebedeeld; het is de strategie van de centrale overheid om beide steden meer te laten samenwerken en op termijn te laten versmelten in een stadscluster die moet kunnen meespelen in de liga van de 3 andere grote economische polen: Beijing-Tianjin-Hebei in het noorden, de Yangtze River Delta in het oosten en de Greater Bay Area in het zuiden.

Flanders Investment & Trade, Smart Hub Vlaams-Brabant en POM Antwerpen nemen u mee naar deze boeiende regio en brengen u in contact met potentiële zakenpartners.

WAT?

FIT leidt Vlaamse exporteurs graag naar de marktkansen die deze ontwikkeling biedt en organiseert daarom van 7 tot 11 juni 2021 een online missie naar Chengdu en Chongqing. We zien deze missie ook als een kennismaking met de regio en als mogelijke opstap naar een ‘fysieke’ missie in 2022 waarbij u nu reeds de eerste contacten legt.

VOOR WIE?

De missie staat in principe open voor alle sectoren maar uitschieters / speerpuntsectoren zijn traditioneel: equipment manufacturing, electronica en IT, energie en automotive. In de toekomst komt meer focus op IoT, nieuwe materialen, robotica en biotech.

In samenwerking met Smart Hub Vlaams-Brabant en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen, die een actieve samenwerking hebben met respectievelijk Chengdu en Chongqing, plannen we als onderdeel van de missie ook een traject voor bedrijven in de Life Science sector enerzijds en in de Cleantech sector anderzijds.

In 2021 zijn er tevens enkele belangrijke mijlpalen die de missie in China extra aandacht geven: naast 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen België en China, vieren POM Antwerpen en Chongqing en de provincie Vlaams-Brabant en Chengdu dit jaar de 10de verjaardag van hun verzustering.

WANNEER?
7 tot 11 juni 2021

ONS AANBOD

•             Officiële openingssessie
•             High level infosessie over de regio en de marktopportuniteiten
•             Sectorale sessie rond Life sciences en rond cleantech
•             Individuele b2b's met Chinese potentiële zakenpartners

FIT heeft diverse kantoren ter plaatse, met kennis van de lokale markt. Samen met de lokale vertegenwoordiger van POM Antwerpen en de provincie Vlaams-Brabant bieden we u naast een groepsprogramma ook een op maat gemaakt, individueel b2b-programma aan.

Vooraf helpen we u bij de voorbereiding van de missie, achteraf kan u steeds bij ons terecht voor ondersteuning bij de follow-up.

Wie graag vooraf meer te weten komt over hoe Westerse bedrijven zich goed kunnen voorbereiden op hun eerste stappen in China, kan gratis deelnemen aan onze 6-delige webinarreeks over China die van start gaat op 27 april 2021.

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM GROEPSZAKENREIS?
10 mei 2021; Inschrijven kan makkelijk via deze link.

PRIJS?
€150 per bedrijf

MEER INFO?

Geert Regelbrugge, Smart Hub Manager Internationale Samenwerking

geert.regelbrugge@vlaamsbrabant.be

ORGANISATIE
Flanders Investment & Trade in samenwerking POM Antwerpen en Smart Hub Vlaams-Brabant

Vlootmanager, reken je rijk met ons Smart Hub Atelier rond Total Cost of Ownership!

Ken de echte kostprijs van je wagenpark en zoek de beste alternatieven met het Smart Hub atelier.

Naar aanleiding van het federaal besluit om tegen 2026 enkel nog zero-emissievoertuigen toe te laten als bedrijfsvoertuigen, zoeken veel ondernemingen begeleiding om hun vlootbeleid aan te scherpen. Om de voordelen van zero-emissievoertuigen t.o.v. conventionele varianten met een diesel- of benzinemotor goed te kunnen vatten is het belangrijk om een vergelijking te kunnen maken volgens de zogenaamde Total Cost of Ownership (TCO).

Uit een kleine Smart Hub- bevraging van bedrijven is gebleken dat ze liefst zelf de basis kennen om zo'n TCO correct te berekenen. Met kennis van zaken kunnen ze dan een actieplan opstellen en eventueel aanvullende begeleiding vragen bij een consultant of de leasingmaatschappij.

Inspelend op die vraag hebben de Smart Hub partners VOKA-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en de provincie nu een mooi aanbod klaar. Na een marktbevraging zal TCO-expert The New Drive deze opleiding geven.

 • Doelstelling: na de reeks zal je beter begrijpen waarom (plug-in hybride) elektrische voertuigen in jouw vloot vandaag de dag al interessanter kunnen zijn dan conventionele voertuigen. Dit niet alleen op vlak van fiscaliteit en vlootbeheer, maar ook in het ruimere kader van de energietransitie die ons met de maatschappij te wachten staat.

 • Opbouw: de reeks bestaat uit 3 sessies voor 8 deelnemers

  • 1 gemeenschappelijke sessie van een halve dag over o.a. voertuigtechnologieën, fiscaliteit, TCO benadering in een vlootbeheer, training van de TCO tool

  • 2 individuele sessies van telkens 1 uur met bespreking van het 'huiswerk' met name de berekening van de TCO van het huidige wagenpark & de alternatieven alsook een toekomstplan

Inschrijven

Schrijf je in via de website van Voka 

 Meer info?

 Neem contact op met Kristien Depraetere, Smart Hub Manager Cleantech, kristien.depraetere@voka.be

Gratis webinarreeks: “De Chinese markt, iets voor uw bedrijf?”

Van 27 april t.e.m. 1 juni 2021 ontdekt u in een reeks van 6 praktische webinars het “wat, hoe, waarom en met wie” van de Chinese markt. De webinars zijn op maat van Vlaamse bedrijven en kunnen zowel als volledige reeks, of als afzonderlijke sessies gevolgd worden.

Hoezo? 6 praktische webinars voor een samenwerking in, of met, China van 27 april tot en met 1 juni 

China zat het afgelopen jaar niet stil. Ongeduldig wachten dynamische hotspots als Chengdu en Chongqing op nieuwe samenwerkingen of terug opgepikte contacten met Europese bedrijven. Via een sterk partnership ondersteunen we Vlaamse bedrijven in hun internationaliseringsstrategie voor China. Met de juiste kennis en ondersteuning liggen daar voor Vlaamse bedrijven tal van opportuniteiten.
In deze webinars begeleiden we bedrijven op hun weg naar een bloeiende samenwerking in/met China.   

Programma van de volledige webinarreeks 

Bepaal de topics die aansluiten bij jouw bedrijf en kies in functie daarvan uit de 6 webinars. Per webinar dien je afzonderlijk in te schrijven, ook indien je de volledige reeks wenst te volgen. 

- 27 april: 'Eerste stappen op de Chinese markt: checklist en ondersteuning'
- 4 mei: 'De Chinese zakencultuur: training voor Vlaamse ondernemers met blik op China'
- 11 mei: 'Tech bedrijven en hun IP strategie voor China: checklist' 
- 18 mei:' Wat moet ik als kmo met ambities in China weten over de geopolitieke en macro-economische situatie' 
- 25 mei: 'De tech markt in China: beleid, actoren, clusters, opportuniteiten en financiële steun voor Vlaamse techbedrijven' 
- 1 juni: 'Cleantech in China: booming business'

Doelgroep  

Alle Vlaamse bedrijven kunnen inschrijven, alle sectoren zijn welkom. Enkel het laatste webinar heeft een cleantech focus.

De webinars zijn toegankelijk en geschikt voor bedrijven in elke fase van het internationaliseringsproces: 

- Je bedrijf is nog maar net de opportuniteiten van de Chinese markt aan het exploreren 

- Je hebt al een stevig pad afgelegd.  

Praktisch 

In gebalde sessies van 1,5 u. werpt een keynote spreker telkens haar of zijn blik op het thema van de dag.  
- Aangevuld met de inzichten en ervaringen van additionele sprekers of een panel, krijg je op korte tijd een coherent beeld.  
- Je krijgt altijd de kans om zelf vragen te stellen.  
Het volledige programma en alle moderatoren en keynote speakers vind je hier.

Deelnemen?

Schrijf dan in via deze link

Next steps?

De webinarreeks vormt de perfecte voorbereiding op:  

- De digitale multisectorale groepszakenreis naar de Chinese hotspots Chengdu en Chongqing in juni 2021
- Uw China-plannen en Cleantech Route China initiatieven

Meer info?

Geert Regelbrugge, Smart Hub Manager Internationale Samenwerking:

geert.regelbrugge@vlaamsbrabant.be

Deze webinarreeks is een samenwerking tussen Smart Hub Vlaams-Brabant, Flanders Investment & Trade, Cleantech Flanders, Provincie Antwerpen, POM Antwerpen, POM Limburg, Provincie Oost-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen. Voor de invulling van deze webinars kunnen we ook rekenen op de steun van China IP SME Helpdesk, EU SME Centre, UNIZO, BCECC en VCKK.  

Cleantech Route China is een samenwerking tussen Flanders Investment & Trade, Cleantech Flanders, Provincie Antwerpen, POM Antwerpen, POM Limburg, Provincie Oost-Vlaanderen, Smart Hub Vlaams-Brabant en POM West-Vlaanderen. Deze partners hebben na uw inschrijving toegang tot uw gegevens die zij uitsluitend zullen aanwenden volgens de GDPR-regels. Meer over het ontstaan van de interbestuurlijke China werking lees je hier.

Neem een hoge vlucht met Smart Loops

De provincie werkt samen met Pro Natura, AMAB en Riso Vlaams-Brabant aan een ambitieus circulair verhaal voor de regio.

ESF selecteerde de provincie om haar idee uit te werken. Dat bestaat uit een intensieve samenwerking tussen reguliere en sociale economie. Het ultieme doel? Een sterke groei van circulaire initiatieven met groenresten, verpakkingen, events, kurk, rubber, product-as-a-service en voedselresten. Alles wordt nu klaargestoomd om op 1 mei krachtig uit de startblokken te schieten. De pitch hebben we net achter de rug. Binnenkort wordt bekendgemaakt of de provincie effectief kan starten met het project. Daarom is het belangrijk dat ESF het projectvoorstel selecteert. Meer informatie vind je hier.

Zin om mee te bouwen als regulier bedrijf of kennisinstelling met een circulaire uitdaging? Neem snel contact op met pierre.fache@vlaamsbrabant.be

Bouw je eigen operatiezaal in VR

Operatiezalen zijn een sterk staaltje techniek. Niet alleen medische apparatuur, maar ook een heel aantal ventilatie-, verwarmings-, verlichtingstechnieken… moeten op een ergonomische én economische wijze geïntegreerd worden.

Cluster(s): health, cleantech

Operatiezalen zijn niet alleen dé kostenpost bij de bouw. Tijdens het gebruik zijn ze de grootste energieslokop van een ziekenhuis. Tijdens het gebruik moeten ze dus een logische werkflow mogelijk maken voor de vele betrokkenen bij een operatie.

 • De apparatuur moet optimaal opgesteld staan zodat iedereen vlot kan werken en niet in elkaars weg loopt.
 • De voorzieningen voor bv ventilatie moeten ideaal aangepast zijn aan de gekozen opstelling zodat de luchtstroom de patiënt mooi rondom hygiënisch afsluit, maar anderzijds geen dure overmatige lucht wordt behandeld en ingeblazen.

Zaak dus om bij de plannen al voldoende aandacht te besteden aan de inrichting van een operatiezaal. Om met alle betrokkenen (chirurgen, verpleegsters, technici, beheerders ...) de plannen zo inzichtelijk mogelijk te maken is VR de oplossing. In VR is nu de bouw van een virtuele operatiezaal even gemakkelijk als je eigen keuken thuis. Alle toestellen zijn echte virtuele kopies van de real ones, aangeleverd door de bedrijven zelf. Muren, scheidingswanden, voorzieningen ... kunnen allemaal aangepast. Met VR zit je er middenin! Niet alleen in de planningsfase is dit bijzonder interessant, maar ook om te oefenen voor operaties of het realiseren van onderhoud biedt dit prachtige mogelijkheden. Want een echte operatiezaal wordt bijna 24/7 gebruikt en is dus niet beschikbaar voor oefeningen.

Met het provinciale innovatieproject 'Operation room - Future proof' is nu deze eerste fase in VR afgerond. Beleef hier een voorsmaakje van deze planner!

Binnenkort volgen nog trainingssessies voor personeel, bedrijven en studenten in deze VR-omgeving, alsook (na het huidige innovatieproject) de realisatie van een mockup (een nagemaakte operatiezaal in labo-omgeving) en een experimenteel OK.

Tekenen voor de realisatie van dit moois: One Bonsai, Green Energy Park, Agoria, Flux 50, Robuurst, UZ en VUB. Dit project wordt ondersteund met de provinciale innovatiesubsidie.

One-stop-shop Groene bedrijfsvloot

Cluster(s): cleantech

Blended hulp voor mentaal welzijn

Cluster(s): health

Oxybril

Cluster(s): health

Slimme spirometrie voor huisartsen

Cluster(s): health

RDVideo Ads

Cluster(s): creativity

BRUcure

Cluster(s): health, logistics

Digifruit

Cluster(s): food

SPAT (Skin Prick Automated Test)

Cluster(s): health

Financiële injectie van 675.128 euro voor 7 innovatieve projecten

5 projecten helpen bij een gezondheidscrisis zoals Covid19. De andere 2 projecten versterken onze regio in de sector van de fruitbewaring en video-advertenties”.

Cluster(s): creativity, food, health, logistics

Deze projecten verbeteren de levenskwaliteit en tewerkstellingsmogelijkheden van vele Vlaams-Brabanders. Deze projecten vertegenwoordigen in totaal bedrijfsinvesteringen voor meer dan 1.566.405 euro, waarvan we een kleine helft bijdragen. 

 1. SPAT (Skin Prick Automated Test) is een corona-gerelateerd project van HippoCreates in samenwerking met imec.istart, Comate en 3 ziekenhuizen (UZ Leuven, Jan Portaels Vilvoorde en Militair ziekenhuis) (subsidie: 149.677 euro):
  SPAT zal een revolutie veroorzaken bij de allergie-diagnose
 2. Digifruit is een project van KULeuven, in samenwerking met Optiflux (VCBT), veilingen BFV en Belorta, Better3Fruit, fruitbedrijven Devos groep, Wouters Fruit, en Healthy Fruit (subsidie: 102.770 euro):
  Digifruit zal binnenkort staan voor lekkerder en beter bewaard fruit, gegarandeerd zonder bewaarmiddelen. 
 3. BRUcure is een corona-gerelateerd project van Air Cargo Belgium (ACB), in samenwerking van Voka Vlaams-Brabant, Brussels Airport Company en een aantal bedrijven en experten (subsidie: 100.000 euro):
  Met BRUcure zijn onze corona-vaccins in goede handen.
 4. Realtime datagedreven videoads is een project van AdSomeNoise, in samenwerking met Doggybites (Adhese) en KULeuven (subsidie: 102.783 euro): 
  Video advertenties zijn booming. We kennen ze allemaal al op het internet. Maar soms zijn ze ronduit storend. RDV ads zal de oplossing bieden.
 5. Slimme spirometrie voor huisartsen’ is een corona-gerelateerd project van ArtiQ, in samenwerking met KULeuven Huisartenopleiding en producenten van spirometers (subsidie: 90.687 euro):
  1,2 miljoen Belgen heeft een longziekte en bij maar liefst 400.000 mensen is dit niet ontdekt. Slimme spirometrie voor huisartsen zal de screening van longziekten drastisch verbeteren.
 6. Oxybril is een corona-gerelateerd project van Aspyro, Upthrust en de COPD patiëntenvereniging (subsidie: 37.411 euro): 
  Iedereen kent wel iemand die nood heeft aan extra zuurstof en daarvoor van die vervelende slangetjes draagt. Oxybril biedt nu reeds een eerste oplossing aan voor mensen met zuurstofnood en werkt verder aan een nog bredere toepassing.
 7. ‘Blended hulp voor mentaal welzijn’ is een corona-gerelateerd project van Qit, in samenwerking met Panenco en KU Leuven (subsidie: 91.800 euro): De geestelijke gezondheidszorg wordt in deze coronacrisis nog meer overspoeld door anders: een groeiende groep mensen gaan gebukt onder mentale problemen. Blended hulp wil de aanzwellende wachtlijsten aanpakken

Bekijk hier de ROB-tv reportage over oa Oxybril

Bekijk hier de RING-tv reportage over oa Brucure

Bekijk hier het nieuwsbericht op VRTnws

Colruyt Group zet innovatieve Xpectrum-technologie in voor kwaliteitscontroles voeding

Investeren in innovatie loont én levert resultaten op. Het project Pure&Sure, ondersteund door Smart Hub Vlaams-Brabant, leidde tot een nieuwe scanning tool.

Colruyt Group testte de Belgische Xpectrum-technologie uit en gaat daarmee een stapje verder op vlak van innovatieve kwaliteitscontroles van voeding in de eigen productie-omgevingen en in de distributiecentra.

Xpectrum werkt op basis van NIR (Near Infrared)-Spectroscopie: met behulp van licht en de weerkaatsing ervan, kan de samenstelling en textuur van een voedingsproduct gemeten worden en kan bijvoorbeeld vastgesteld worden of er water aan een voedingsproduct zoals kip werd toegevoegd.

Met dit systeem kon Colruyt Group tijdens de testperiode 100 keer meer stalen meten en behoorlijk wat kosten besparen. Via ‘machine learning’ en ‘Artificial Intelligence’-technologie kreeg de retailer meteen te zien of er al dan niet iets schortte aan het voedingsproduct wanneer het gescand werd met de “Spectrometer”.

De ontwikkeling onder leiding van Xpectrum kreeg innovatiesteun van de provincie en Smart Hub Vlaams-Brabant. De reportage vind je hier

Vlaamse Cleantech krijgt duurzame expansie naar China

De vijf Vlaamse provincies, Cleantech Flanders en Flanders Investment & Trade ondersteunen internationalisering naar China.

Cluster(s): cleantech

De vijf Vlaamse provincies, Cleantech Flanders en Flanders Investment & Trade bundelen verder hun krachten om expansie naar China mogelijk te maken. Wat startte als een EFRO-project (I²PCC, Interprovinciaal Internationaliseringsproject China Cleantech), krijgt nu een doorstart voor duurzame ondersteuning binnen een platform waarop cleantechbedrijven gratis een beroep kunnen doen: Cleantech Route China

De zes partnerregio’s van de Vlaamse provincies zijn Shaanxi, Chongqing, Chengdu, Hebei, Guangdong en Zhejiang. In deze regio’s liggen er heel wat kansen voor de Vlaamse cleantechsector. Maar ook in andere regio’s is er nood aan oplossingen in cleantech.

Een waaier aan informatie over de Chinese markt, opportuniteiten voor cleantechbedrijven, ervaringen en tips & tricks kan je hier vinden.

Cleantech bedrijven vinden er niet alleen de nodige informatie, ze worden ook geholpen bij concrete opportuniteiten en matchmaking en kunnen ondersteuning in de verschillende regio’s in China krijgen.

In 2021 wordt Cleantech Route China erg concreet met een begeleidingstraject in groep en een cleantechbezoek naar China voor de bedrijven die de stap willen zetten. In de volgende weken meer info op www.cleantechroutechina.be

Cookie Policy

Cookie policy

Themaspecial ‘Innovatie’ bij De Standaard

Interview met gedeputeerde Ann Schevenels over Smart Hub Vlaams-Brabant.

Houd de themaspecial ‘Innovatie’ in het oog. Die verschijnt op zaterdag 5 december als bijlage bij de weekendeditie van De Standaard.
Gedeputeerde Ann Schevenels geeft er een brede kijk op onze innovatieve regio en belicht de 5 hubs van Smart Hub Vlaams-Brabant.
Op 4 december vind je hier de informatie al online.

Succesvolle digitale ontmoeting tussen Vlaams-Brabantse bedrijven en bedrijven uit regio Eindhoven

Op 17 november organiseerden Voka Vlaams-Brabant en Leuven MindGate ‘rondetafelsessies’ met de regio Eindhoven, ondersteund door de stad Leuven, KU Leuven R&D, de provincie Vlaams-Brabant en DSP Valley.

Door de nieuwe coronamaatregelen vond het evenement digitaal plaats en dat was zeker een goede keuze. Op deze manier konden meer dan 100 bedrijven uit Leuven en Eindhoven elkaar ontmoeten, van elkaar leren en kennis uitwisselen. Het centrale (maar niet exclusieve) thema van deze missie was 'health & engineering'. Zowel Leuven (nu European Capital of Innovation 2020) als steden in Nederland zetten zich in voor dit thema.

Het programma was zo opgezet dat deelnemers elkaar beter konden leren kennen, inspiratie op konden doen en interessante zakelijke contacten konden leggen. Er waren rondetafelsessies rond vier thema's: 'Imaging & Diagnostics', 'Flexible Electronics', '3D Printing' en 'Big Data in Health'. Daarnaast leerden de Nederlandse deelnemers de Belgische 3D-specialist Materialise beter kennen en konden de Belgische bedrijven genieten van een virtuele tour en presentatie door Demcon.

Onder de deelnemers bevonden zich vele grote bedrijven uit beide landen, zoals Brainport Development, Caeleste, Comate, imec, Philips, Rabobank, Terumo, TNO, Antleron en NTS.

Contact from Tom Brandes

Contact from Esen Köse

Joël Dewalheyns

Cluster(s): logistics

Sophie Thiebaut

Cluster(s): creativity

EURLIPIDS

Cluster(s): health

Contact from Wim Michiels

Cleantech Route China is vertrokken

I²PCC, uw cleantech-brug naar beloftevolle regio’s in China, lanceert het projectmagazine Cleantech Route China met bijbehorende website.

Cluster(s): cleantech

Met een fel gesmaakt webinar ging Cleantech Route China van start. 

China focust vastberaden op toekomstgerichte oplossingen om zijn steden en industrie duurzamer te maken, wat concrete kansen biedt voor Vlaamse bedrijven.

Het interbestuurlijke project Cleantech Route China steunt actief de Vlaamse cleantechbedrijven. Ontdek nu al het magazine en de handige website.

Meer info over Smart Hub Vlaams-Brabant initiatieven i.v.m. China en Cleantech lees je hier.

Europese Commissie kroont Leuven tot Europese Innovatiehoofdstad

Leuven, hoofdstad van de provincie Vlaams-Brabant, wint 1 miljoen euro voor baanbrekend samenwerkingsmodel

Leuven mag zich voortaan Europese Hoofdstad van Innovatie noemen. De prestigieuze award van de Europese Commissie beloont de stad die innovatie het best inzet om de levenskwaliteit van haar inwoners te verbeteren. Naast de titel zelf ontvangt Leuven 1 miljoen euro. “Ons innovatiemodel gaat verder dan technologische vooruitgang. Samen met inwoners, organisaties, bedrijven en kennisinstellingen werken we elke dag aan een betere toekomst, voor Leuven en ver daarbuiten. Die manier van diepgaande samenwerking wordt nu bekroond door Europa. Door de vele diverse krachten in onze stad telkens opnieuw te verbinden krijgen de oplossingen van morgen hier eerst vorm. Het is onze opdracht om het voortouw te nemen op weg naar een rechtvaardige, duurzame en welvarende toekomst, met én voor iedereen,” zegt een trotse burgemeester Mohamed Ridouani.

Lees het volledige artikel hier

30/9/20 Cleantech Event: I²PCC, the next step. What’s in it for you?

I²PCC, uw cleantech-brug naar beloftevolle regio’s in China.

Cluster(s): cleantech

Ontdek dit najaar wat I²PCC ook in de toekomst kan betekenen voor uw Cleantech bedrijf. Laat je inspireren door de boeiende ervaringen van collega-bedrijven en ontdek het nieuwe aanbod voor ondersteuning van uw internationalisatie richting China. 

Meer info over I²PCC? Check onze projectpagina, portfolio en case info.

 

Het webinar programma vind je via deze link. Registreer je snel voor deelname en updates.

Wanneer: 30 september 2020, 14.00-16.00 uur

Waar: webinar 

Meer achtergrondinfo? Lees dan even het artikel uit "Economie Werkt" van september 2020.

Oproep
Wil je je bedrijf promoten bij onze Chinese contacten (ook via internationale beurzen in China), maar heb je nog geen bedrijfsfiche in onze catalogus met Vlaamse cleantechbedrijven? Contacteer dan snel sara.landuydt@pomantwerpen.be om een profiel voor je bedrijf te laten aanmaken. We nemen je activiteiten dan graag mee in onze algemene promotie.

I²PCC is een gezamenlijk project van de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen, met de steun van Cleantech Flanders en Flanders Investment & Trade. Het project ontvangt financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Air Cargo Belgium wint ‘air cargo industry achievement award 2020’

Air Cargo Belgium heeft een prestigieuze internationale award gewonnen: ‘de air cargo industry achievement award 2020’. De onderscheiding werd toegekend na een wereldwijde nominatie van de grootste marktspelers in de luchtvrachtsector.

Geert Keirens, Directeur Air Cargo Belgium zegt: 'We hebben een sterke en innovatieve Air Cargo Community opgebouwd die alle belanghebbenden clustert volgens een coöperatief model en dito spirit. Ons doel is om een ​​concurrentievoordeel te behalen voor onze luchtvrachtgemeenschap in Europa, door leadership te tonen op vlak van innovatie en transformatie in de luchtvrachtindustrie en door bij te dragen aan een duurzame welvaart voor de samenleving. We kunnen een verschil maken en een voorbeeld zijn in onze branche.' 

Het voltallige team van Air Cargo Belgium is erg trots dat ze deze award in de wacht sleept. 'Het feit dat Air Cargo Belgium deze titel wint tussen alle ‘grote’ luchtvaartbedrijven, betekent dat de Air Cargo Cluster gekend is en gewaardeerd wordt', besluit Geert Keirens. 

NeuroPath benoemt Koen Van den Brande tot Chief Solutions Officer

NeuroPath biedt disruptieve en innovatieve oplossingen aan om tegemoet te komen aan de behoeften van Parkinsonpatiënten, artsen en onderzoekers, wereldwijd. Vlaams-Brabant ondersteunt dit project met een innovatiesubsidie van 150.000 euro. NeuroPath versterkt het team nu met Koen Van den Brande die verantwoordelijk wordt voor het stappenplan van de product strategie.

Koen Van den Brande is een veteraan van de Banking Technology software industrie, met meer dan 30 jaar ervaring als senior executive bij wereldwijde marktleiders op het gebied van productgerichte bancaire softwareoplossingen, zoals Misys (nu Finastra), Temenos en Polaris, evenals wereldwijde strategie rollen bij technologieleiders Microsoft en Accenture.
Van den Brande is ook zelf een persoon met Parkinson (PwP), met de diagnose op 50 jarige leeftijd. Hij onderging enkele jaren geleden een succesvolle hersenoperatie om diepe hersenstimulatie (DBS) te introduceren.

In 2019 richtte Van den Brande samen met enkele vrienden KoDe Health op en presenteerde een goed ontvangen voorstel op het World Parkinson Congress in Kyoto. Het voorstel introduceerde spraakgestuurde monitoring van PwP thuis, als basis voor het verzamelen van gestructureerde en ongestructureerde data. Op basis van de AI-analyse van de gegevens zouden mensen die aan de ziekte lijden en hun verzorgers vervolgens feedback krijgen over de parameters voor de kwaliteit van leven, gebseerd op input van artsen, de gemeenschap en gespecialiseerd onderzoek. De oplossingen van NeuroPath zullen nu de knowhow die bij KoDe Health is ontwikkeld integreren. “Ik ben blij dat ik me bij het NeuroPath-team kan aansluiten”, aldus Van den Brande. “Het werkt aan technologie die niet alleen de kwaliteit van leven van patiënten zal verbeteren, maar ook een echte kans zal bieden om big data en AI te gebruiken om een remedie te vinden.”

Benoit Tas, CEO NeuroPath: “Vanaf het begin heeft NeuroPath ernaar gestreefd om echt patiëntgericht te zijn. Het versterken van ons team met Koen op een scharniermoment in ons jonge bedrijf laat zien dat we het menen. Hij brengt zijn dagelijkse levenservaring in combinatie met een diepgaand begrip van de technologie.”
Koen Van den Brande heeft jaren in India doorgebracht met een basis op het platteland van Maharashta, buiten Mumbai. Door deze ervaring heeft hij uit de eerste hand kennis kunnen nemen van de uitdagingen waar grote aantallen PwP's in India voor staan.

Koen Van den Brande is te bereiken op koen.vandenbrande@neuropath.life +32 467 049665
Benoit Tas, CEO NeuroPath, is te bereiken op benoit.tas@neuropath.life +32 472 741671

www.NeuroPath.life

Contact from Kevin Jones

CELIS-project - Internationalisering van KMO’s in Life Sciences

Cluster(s): health

Health House primeur op inno Webinar

Ruime belangstelling voor de Corona-experience van Health house en FAQ’s van de innovatiesubsidie

Een week na de algemene innovatie-webinar, overtrof de Health webinar over innovatie en Post-Corona alle verwachtingen.

De polls tijdens het webinar gaven mooie inzichten:

 • De meerderheid van de aanwezigen waren van bedrijven en kennisinstellingen.  Een kwart volgde uit interesse, De andere helft had een vaag projectidee tot een concreet plan op hoofdlijnen;
 • Corona heeft volgens de kleine poll stevig huisgehouden en zeker bij  bedrijven minder omzet veroorzaakt. Toch is er ook ingezet op nieuwe markten (door bedrijven) en nieuwe producten/diensten (door de kennisinstellingen);
 • Een echt kleine minderheid gaat in de toekomst gewoon verder doen zoals voorheen. Een meerderheid tekent vooral voor productinnovatie, digitale/nieuwe diensten in de toekomst. Natuurlijk waren onze toehoorders eerder door de wol geverfde innovatoren;
 • Door de aanwezigen werd 'Telemedicine' overtuigend bekroond met de eerste plaats als meest-groeiende post-corona technologie;
 • En tot slot, bijzonder verrassend, is de meerderheid van de aanwezigen bereid persoonlijke data te delen om een tweede golf te voorkomen.

Innovatiemanager Pierre Faché beet de spits met FAQ's van de innovatiesubsidie. Vanuit Health House gaf Dimitri Vanaeken een schitterende primeur van de Corona experience highlights. Daarvoor werden meer dan 60 bedrijven betrokken. Eind september kan de nieuwe Storyline bezocht worden. Tot slot gaf Philip Dingemans, Smart Hub manager Health, een overzicht van toekomstige activiteiten van de Smart Hub Health community.

Presentaties kan je hier herbekijken:

Tot slot kan je hier de webinar herbeleven.

Registration from bilsen

Registration from Blanckaert

Registration from Castelein

Registration from Denhaen

Registration from Parzijn Majid

Registration from Jacobs

Registration from Boeckx

Gesmaakt innovatie-webinar

Een 30-tal Vlaams-Brabantse innovators volgde het webinar over de provinciale innovatiesubsidies.

Op 25 juli streamde het eerste professioneel gehoste webinar van Smart Hub Vlaams-Brabant. 'Innvovatiesubsidies: Boost je project' was een succes. Tijdens een inspirerend uurtje volgde een 30-tal innovators de online infosessie. Sympathisanten van intermediairen maar vooral echte innovatoren van bedrijven en kennisinstellingen tekenden present. Voornaamste interesses? De sectoren Health en Cleantech.

Opvallend veel aanwezigen hadden al een vaag projectidee of zelfs een concreet plan. Hun projectideeën worden binnenkort gecheckt naar de inpasbaarheid in de provinciale innovatiesubsidies.

Volgende onderwerpen kwamen aan bod op dit inleidende webinar:

Hier kan je het hele webinar nog eens herbekijken.

Dit webinar was meteen het voorproefje voor het volgende webinar, een post-corona special, op 2 juli 2020.

Registration from Havermans

Registration from Martin

Registration from poppe

Registration from Keulemans

Registration from Möller

Registration from Raffo

Registration from Motmans

Registration from Stenuit

Registration from Timmermans

Registration from Poelemans

Registration from Casteels

Registration from Stals

Registration from Docus

Registration from Vanbutsele

Registration from Cortvrindt

Registration from Leën

Registration from TOPALOVIC

Registration from Aerts

Registration from mortelmans

Registration from Barrientos Aravena

Registration from Van Lommel

Registration from Denoodt

Registration from Van Goolen

Registration from Regelbrugge

Registration from test

Registration from An

Registration from An

Registration from Van Lommel

Registration from Faché

Registration from Denhaen

Registration from Lia

Registration from Helsen

Registration from Majid

Registration from Raffo

Registration from Danckers

Registration from Baetens

Registration from De Smyter

Registration from Van Goolen

Registration from de Meyer

Registration from Smets

Registration from Dingemans

Registration from Paenhuys

Registration from Dewalheyns

Registration from Wuyts

Registration from Wuyts

Registration from De Rijck

Registration from Moerman

Registration from Deklerck

Registration from Bergmans

Registration from Boeckmans

Registration from De Kegel

Registration from Van de Poel

Registration from Heyvaert

Registration from de Meyer

Registration from Motmans

  Een initiatief van:
 • {title}
 • {title}
 • {title}
 • {title}