Over Smart Hub Vlaams-Brabant

Onze missie

Smart Hub Vlaams-Brabant heeft als missie het stimuleren van innovatie, het bevorderen van de samenwerking tussen kennisinstellingen en ondernemingen en het aantrekken van (buitenlandse) investeringen.

Smart Hub Vlaams-Brabant focust hierbij op 5 innovatieve clusters die belangrijk zijn voor Vlaams-Brabant: logistics, health, food, cleantech en creativity.

Onze visie

Vlaams-Brabant laten groeien tot een Europese hotspot waar economische creativiteit en innovatie hand in hand gaan met groeiende welvaart en welzijn.

Dankzij het versterken van de samenwerking tussen kennis- en onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven zal de provincie haar rol als motor voor de kenniseconomie in Vlaanderen verder uitbouwen.

Anderzijds zal de provincie als topondernemingsregio en met Brussels Airport en de wetenschapsparken als speerpuntlocaties, fungeren als de ideale toegangspoort naar Europa.

Doelstellingen, activiteiten en dienstverlening

Om de transformatie binnen onze provincie vorm te geven, is het nastreven van vier brede doelstellingen noodzakelijk.

  1. Community building: We brengen bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen om samenwerking en innovatie te bevorderen. Hiertoe organiseren we activiteiten en zetten we initiatieven op.
  2. Projectwerking: We ondersteunen, begeleiden en financieren samenwerkingsprojecten tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de speerpuntsectoren. Deze projecten moeten een meerwaarde hebben voor Vlaams-Brabant als ondernemende en innovatieve regio.
  3. Branding: We promoten en profileren Vlaams-Brabant als unieke kennisregio in  binnen- en buitenland.  Zo trekken we bedrijven aan naar de wetenschaps- en bedrijvenparken in Vlaams-Brabant.
  4. Internationalisering: We stimuleren en starten internationale samenwerkingsverbanden en -projecten voor de Vlaams-Brabantse bedrijven en kennisinstellingen. De acties zijn in de eerste plaats gericht naar de focusregio’s van Vlaams-Brabant: Noord-Brabant, Rhein-Neckar, Skåne, Hoofdstedelijke Regio Denemarken en Chengdu.

Meer weten?

Aarzel niet om contact op te nemen of lees meer in onze brochure!

Initiatiefnemers en steun

Smart Hub Vlaams-Brabant is een initiatief van de Vlaams-Brabantse beleids-, bedrijfs- en academische wereld.

Initiatiefnemers zijn provincie Vlaams-Brabant, VOKA Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, KU Leuven, VUB en POM Vlaams-Brabant.

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}