Boost jouw project met innovatiesubsidies!

Ook dit jaar kijkt de provincie uit naar jouw innovatieproject. Daarvoor heeft de provincie maximaal 150.000 euro (maximaal subsidiepercentage 50%) per project klaar. De projecten gaan voor de versterking van de kennisregio Vlaams-Brabant en kaderen in één of meerdere van volgende Smart hubs (Food, Health, Logistics, Cleantech, Creativity). Ze zetten in op een vermarktbaar product of dienst.

De provincie Vlaams-Brabant voorziet elk jaar zo'n 600.000 euro voor innovatieprojecten. In 2020 werden 5 innovatieprojecten geselecteerd uit een pool van 18 innovatieve voorstellen. De geselecteerde voorstellen zijn verdeeld over de hubs Cleantech (Waterstofpaneel en Nature based offices), Logistics (Washbot), Food (TheBasecamp) en Creativity (One man band). Zowel regio Leuven als Pajottenland en het Hageland zijn mooi vertegenwoordigd. Zowel de reguliere als sociale economie nemen hierin het voortouw. Met deze opsomming worden meteen de belangrijkste eigenschappen duidelijk:

  1. innovatief product of dienst;
  2. (voornamelijk) Vlaams-Brabantse samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke actors, indien relevant zowel van reguliere als sociale economie;
  3.  een beloftevolle toekomst met een duidelijke economische valorisatie

Het project wordt gevoerd door een consortium (groot of klein) minstens bestaande uit een bedrijf en kennisinstelling of 2 bedrijven die zelf de nodige kennis in huis hebben. Aanvulling tot een triple of quadruple helix met een overheid of maatschappelijke actor is afhankelijk van het voorstel een mogelijkheid of vereiste. Het projectvoorstel moet ten laatste op 15 oktober ingediend worden. Een pitchmogelijkheid wordt voorzien in november. Het project kan aangevat worden eind januari 2021 en kan 2 jaar duren (eventueel verlengbaar met 1 jaar). Dit jaar doen we een warme oproep om naar innovatieve ideeën die de Post-Corona periode kunnen helpen overbruggen. We denken hierbij aan projecten rond alternatieve supply chain, digitale diensten, innovaties in voeding en in health…

Inspiratie kan zeker gevonden worden tussen de vele intussen succesvol gevoerde projecten.
De voorwaarden voor de innovatieprojecten zijn te lezen in het subsidiereglement.

Toets uw idee nu al af bij de Smart Hub managers of bij Pierre Faché

Gerelateerd nieuws

Alle nieuws

Gerelateerde activiteiten

23
feb

Do you want to know more about the latest cross-over innovations? Then you certainly have to attend our 3rd ‘Life-on-Chip Conference - Exploring the Convergence in Health Technologies’ organized by Smart Hub Flemish Brabant together with flanders.health (DSP Valley, flanders.bio and MedTech Flanders), BioWin, imec, Antleron, VIB, Leuven.Inc and EIT Health.

Alle activiteiten
    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}