Boost jouw project met innovatiesubsidies!

Ook dit jaar kijkt de provincie uit naar jouw innovatieproject. Daarvoor heeft de provincie maximaal 150.000 euro (maximaal subsidiepercentage 50%) per project klaar. De projecten gaan voor de versterking van de kennisregio Vlaams-Brabant en kaderen in één of meerdere van volgende Smart hubs (Food, Health, Logistics, Cleantech, Creativity). Ze zetten in op een vermarktbaar product of dienst.

De provincie Vlaams-Brabant voorziet elk jaar zo'n 600.000 euro voor innovatieprojecten. De belangrijkste eigenschappen van de projecten zijn:

  1. innovatief product of dienst;
  2. (voornamelijk) Vlaams-Brabantse samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke actors, indien relevant zowel van reguliere als sociale economie;
  3.  een beloftevolle toekomst met een duidelijke economische valorisatie

Het project wordt gevoerd door een consortium (groot of klein) minstens bestaande uit een bedrijf en kennisinstelling of 2 bedrijven die zelf de nodige kennis in huis hebben. Aanvulling tot een triple of quadruple helix met een overheid of maatschappelijke actor is afhankelijk van het voorstel een mogelijkheid of vereiste. Het projectvoorstel moet ten laatste op 15 oktober ingediend worden. Een pitchmogelijkheid wordt voorzien in november. Het project kan aangevat worden eind januari en kan 2 jaar duren (eventueel verlengbaar met 1 jaar). Dit jaar doen we een warme oproep om naar innovatieve ideeën die de Post-Corona periode kunnen helpen overbruggen. We denken hierbij aan projecten rond alternatieve supply chain, digitale diensten, innovaties in voeding en in health…

Inspiratie kan zeker gevonden worden tussen de vele intussen succesvol gevoerde projecten.
De voorwaarden voor de innovatieprojecten zijn te lezen in het subsidiereglement.

Toets uw idee nu al af bij de Smart Hub managers of bij Pierre Faché

Gerelateerd nieuws

Bouw je eigen operatiezaal in VR

17 februari 2021 | Cluster(s): health , cleantech

Operatiezalen zijn een sterk staaltje techniek. Niet alleen medische apparatuur, maar ook een heel aantal ventilatie-, verwarmings-, verlichtingstechnieken… moeten op een ergonomische én economische wijze geïntegreerd worden.

Alle nieuws

Gerelateerde activiteiten

18
mei

Logistiek is vandaag het hart van veel ondernemingen geworden. De supply chain tussen leveranciers, productie en eindklant, de opslag en distributie worden gedreven door de klant/consument én voortdurende verandering en innovatie. Want de nieuwste trends en toepassingen in logistiek zijn slim, hoogtechnologisch en kostenefficiënt, voor grote én kleine bedrijven.

Alle activiteiten
    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}