Unieke kennisregio Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant is uitgegroeid tot een unieke concentratie van kennisinstellingen en -bedrijven. Denken we vooreerst aan kennisparel Leuven met zijn universiteit, de hogescholen, het Universitair Ziekenhuis, de talrijke spin-offs en het gerenommeerde onderzoekscentrum imec. Een motor voor innovatie en economische activiteit in Vlaams-Brabant en Vlaanderen.

Met concrete toepassingen van deze kennis in de speerpuntsectoren gezondheid, voeding, logistiek, duurzame technologie en de creatieve sector. De 5 smart hubs.

Daarnaast is Vlaams-Brabant dankzij de centrale ligging, de luchthaven en de talrijke logistieke bedrijven en activiteiten een logistieke hub voor Vlaanderen en Europa. En tot slot is er de uitgebreide dienstensector en de nabijheid van de hoofdstad Brussel, met zijn universiteit en de Europese instellingen.

Highlights in kaart gebracht

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
Feed Food Health Campus

een wetenschapspark met incubatiecentrum en een hoogwaardige, innovatieve bedrijvenzone rond gezonde voeding voor mens en dier.

2
Brussels Airport

De nationale luchthaven met het personen- en goederenvervoer en de centrale ligging maken van Vlaams-Brabant dé logistieke hub voor Vlaanderen en Europa. Het maakt de regio aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven met logistieke activiteiten, maar ook voor de dienstensector.

3
Imec

Imec verricht onderzoek dat tot de wereldtop behoort in het domein van nano-elektronica en nanotechnologie. Het onderzoekscentrum telt ongeveer 2.000 medewerkers waarvan meer dan 600 industriële residenten en gastonderzoekers. Imec's onderzoek wordt toegepast in betere gezondheidzorg, slimme elektronica, hernieuwbare energie en veiliger transport.

4
Mediastad Vilvoorde

Sterke concentratie van belangrijke audiovisuele mediaspelers met gespecialiseerde diensten binnen handbereik.

5
Photonics Innovation Center

Het fotonica lab van de VUB doet onderzoek naar nieuwe lichttoepassingen als lasers en LED’s en is uitgerust met apparatuur die uniek is in de wereld. In nauwe samenwerking met de industrie. Toepassingen vinden we in informatica en communicatie, lucht- en ruimtevaart, automotive, display en verlichting, de voedings- en medische sector.

6
KU Leuven

een sterke focus op onderzoek van internationaal hoog niveau, kwalitatief onderwijs en maatschappelijk relevante dienstverlening. De universiteit telt meer dan 41.000 studenten en meer dan 11.500 personeelsleden, waaronder , meer dan 1.000 professoren, meer dan 1.000 postdocs en meer dan 4.500 doctorandi. De onderzoeksuitgaven voor bedragen 365 miljoen euro per academiejaar.

7
UZ Leuven

Het universitair ziekenhuis is met 1.955 bedden en 8.800 medewerkers een van de grootste in België. Haar missie is innovatieve en kwaliteitsvolle patiëntenzorg leveren, in combinatie met toponderzoek en excellent onderwijs. Het ziekenhuis telt 4 campussen, de grootste is Gasthuisberg, naast Sint-Pieter, Sint-Raphael en Pellenberg.

8
Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel telt meer dan 10.000 studenten, bijna 1000 hoogleraars en assistenten, 900 wetenschappelijke medewerkers en nog eens evenveel administratieve en technische medewerkers. Daarnaast telt de VUB een medische campus en het UZ Brussel met een personeelsbestand van in totaal 4500 personen.

9
Entertainment Valley

Entertainment Valley (Tildonk) Een cluster van toonaangevende bedrijven met Stageco (ontwerpen en bouwen concertpodia), EML productions (licht en geluid) en The Powershop (stroomvoorziening). Vaste waarden in entertainment bij grote evenementen.

10
Multimedia Vaartkom

De voormalige brouwerij De Hoorn herbergt onder noemer ‘Creative minds’ verschillende, grote en kleine creatieve bedrijven. Denken we bijvoorbeeld aan Boondoggle en Bonka Circus.

11
Leuven Mindgate

Een unieke concentratie van vermaarde kennisinstellingen, innovatieve bedrijven, wetenschapsparken en incubatoren. De bestemming bij uitstek voor health, high tech en creativity.

12
Europese en internationale instellingen

Brussel is niet alleen de hoofdstad van België, maar ook van Europa. De politieke organen en verschillende Agentschappen van de E.U. zijn er gevestigd. En talrijke internationale instellingen, organisaties, hoofdzetels van bedrijven, diplomatie, …

13
DSP Valley

DSP Valley is een Europese 'cluster of excellence' in Smart Electronic Systems, vooral actief in België en Nederland. Ontstaan en nog steeds met een zwaartepunt in de Leuvense kennisregio.

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}