Creativity

Vlaams-Brabant is vooral sterk vertegenwoordigd in de audiovisuele sector met de mediacluster in en rond Vilvoorde, de communicatie en nieuwe media in Leuven. De Creativity-activiteiten concentreren zich dan ook hierop. En op de talrijke kruisbestuivingen met andere sectoren.

De creatieve industrie is een veelzijdige bedrijfstak die een belangrijke bijdrage levert aan de Vlaams Brabantse economie (3% van BBP). Zo brengt ze vaak innovatief ondernemerschap en nieuwe werkgelegenheid met zich mee, met vandaag al 120.000 arbeidsplaatsen in heel Vlaanderen. Bij de creatieve industrieën horen typische culturele sectoren, zoals film, beeldende kunsten en muziek, maar ook andere sectoren waar creatie belangrijk is, zoals reclame, gaming en architectuur. In Vlaams-Brabant is vooral sterk vertegenwoordigd in de audiovisuele sector met de mediacluster in en rond Vilvoorde, de communicatie en nieuwe media in Leuven en tenslotte de architectuursector die sterk staat in heel de provincie. 

Naast haar sectorale verscheidenheid, is ook de beperkte schaalgrootte van de bedrijven in de creatieve industrie opmerkelijk: 80% bestaat uit micro-ondernemingen met één tot maximaal drie werknemers. Die micro-ondernemingen hebben het vaak moeilijk om door te groeien en een lange termijn visie te ontwikkelen. De weinige echt grote bedrijven vertegenwoordigen dan weer meer dan 40% van de jaarlijkse omzet.

Het belang zit echter niet zozeer in die 3% van het BBP, maar in de talrijke kruisbestuivingen met andere sectoren. Het wordt immers steeds moeilijker voor Vlaams Brabantse bedrijven om zich technologisch of op basis van de kostprijs te onderscheiden van de internationale concurrentie van grote economische groeilanden. Door in te zetten op de creatieve industrie kan Vlaams Brabant een belangrijk concurrentievoordeel ontwikkelen. Op die manier maken we de Vlaams Brabantse creatieve industrie niet alleen klaar voor de toekomst, maar geven we ze zelf ook mee vorm.

Durf te springen! Durf te ondernemen. De oogst van morgen wordt vandaag geplant!
Jesse Wynants
Lifelabs bij Boondoggle

In onze maandelijkse nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van wat er leeft in de 5 clusters. Innovatieve projecten, samenwerkingsopportuniteiten, activiteiten, subsidie-en financieringsmogelijkheden, en nog veel meer!

Actoren binnen de Creativity cluster

Een selectief overzicht van de belangrijkste actoren in de cluster aan de hand van de ‘Triple Helix’. Dit is een organisatievorm waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid intensief samenwerken en gezamenlijk projecten opzetten. Dit is wat Smart Hub Vlaams-Brabant beoogt.

Uw inbreng is voor ons van groot belang!

Wil u meewerken aan één van onze projecten? Of heeft u zelf een idee dat u wil aftoetsen of waarvoor u partners, financiering of begeleiding voor zoekt? Laat het ons weten en wij helpen u graag verder! Wat doet Smart Hub Vlaams-Brabant?

Projecten en initiatieven

Projecten van Flanders Smart hub

Initiatieven in Vlaams-Brabant

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}