Creativity

Vlaams-Brabant is vooral sterk vertegenwoordigd in de audiovisuele sector met de mediacluster in en rond Vilvoorde, de communicatie en nieuwe media in Leuven. De creativity-activiteiten concentreren zich dan ook voornamelijk hierop, alsook op de talrijke kruisbestuivingen met andere sectoren.

De creatieve industrie is een veelzijdige bedrijfstak die een belangrijke bijdrage levert aan de Vlaams Brabantse economie (3% van BBP). Zo brengt ze vaak innovatief ondernemerschap en nieuwe werkgelegenheid met zich mee, met vandaag al 120.000 arbeidsplaatsen in heel Vlaanderen. Bij de creatieve industrieën horen typische culturele sectoren, zoals film, beeldende kunsten en muziek, maar ook andere sectoren waar creatie belangrijk is, zoals reclame, gaming en architectuur. Vlaams-Brabant is vooral sterk vertegenwoordigd in de audiovisuele sector met de mediacluster in en rond Vilvoorde, de communicatie en nieuwe media in Leuven en ten slotte de architectuursector die sterk staat in heel de provincie. 

Naast haar sectorale verscheidenheid, is ook de beperkte schaalgrootte van de bedrijven in de creatieve industrie opmerkelijk: 80% bestaat uit micro-ondernemingen met één tot maximaal drie werknemers. Die micro-ondernemingen hebben het vaak moeilijk om door te groeien en een langetermijnvisie te ontwikkelen. De weinige echt grote bedrijven vertegenwoordigen dan weer meer dan 40% van de jaarlijkse omzet.

Het belang van de creatieve sector zit echter niet zozeer in die 3% van het BBP, maar wel in de talrijke kruisbestuivingen met andere sectoren. Het wordt immers steeds moeilijker voor Vlaams-Brabantse bedrijven om zich technologisch of op basis van de kostprijs te onderscheiden van de internationale concurrentie van grote economische groeilanden. Door in te zetten op de creatieve industrie kan Vlaams Brabant een belangrijk concurrentievoordeel ontwikkelen. Op die manier maken we de Vlaams-Brabantse creatieve industrie niet alleen klaar voor de toekomst, maar geven we ze zelf ook mee vorm.

Bij innovatie wordt te vaak gefocust op de technologie, vindt de pionier. Het wisselen van businessmodel en het uitbouwen van een ecosysteem dat de klassieke productcategorieën op zijn kop zet, zijn minstens zo belangrijk.
Fried Van Craen
CEO Materialise

In onze maandelijkse nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van wat er leeft in de vijf clusters. Innovatieve projecten, samenwerkingsopportuniteiten, activiteiten, subsidie-en financieringsmogelijkheden, en nog veel meer!

Actoren binnen de Creativity cluster

Een selectief overzicht van de belangrijkste actoren in de cluster aan de hand van de ‘Triple Helix’. Dit is een organisatievorm waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid intensief samenwerken en gezamenlijk projecten opzetten. Dit is wat Smart Hub Vlaams-Brabant beoogt.

Meewerken aan één van onze projecten of zelf een idee?

Heb je een idee dat je wil aftoetsen of waarvoor je partners, financiering of begeleiding zoekt? Laat het ons weten en wij helpen je graag verder! Jouw inbreng is namelijk van groot belang!

Projecten en initiatieven

Projecten van Smart Hub Vlaams-Brabant

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}