Smart Loops

Provincie stimuleert de circulaire economie in de regio samen met een breed netwerk van ondernemers uit de sociale en reguliere economie.

Momenteel werken we vanuit de provincie Vlaams-Brabant en sociale economie-partners aan een circulair economie project dat 'Smart Loops' heet. Daarmee willen we sociale en reguliere ondernemers samenbrengen in een breed netwerk. We gaan aan de weg timmeren met concrete projecten die een langetermijndoelstelling dienen. We krijgen voor de uitwerking van dit Smart Loops-project 15.000 euro subsidies via het Europese ESF-fonds.

Meer en meer zijn er gevestigde ondernemers, startups en sociale economiebedrijven die circulaire economie-activiteiten opzetten. Circulaire economie heeft een potentieel van 30.000 extra jobs tegen 2030 voor Vlaanderen, met een groot aandeel van jobs voor laag- en middengeschoolde werknemers. Kortom, een toekomstgerichte sector waarin ook de sociale economie samen met de reguliere economie verder kan groeien.

Momenteel zetten we als provincie samen met de andere projectpartners Pro Natura en AMAB het project stevig op de rails. We worden daarbij geholpen door Ecolife.

 1. Hierbij ontwikkelen we een visie;
 2. Daarnaast definiëren we de bouwblokken en werken deze haarfijn uit.
  • De Smart Circular Academy zal zorgen voor een continue flow van inspiratie, matchmaking, begeleiding ...
  • In de 3 thematische versnellingskamers Groen, Maak en Voedsel komen pioniers in actie met verschillende concrete projecten. Dit allemaal volgens een ambitieuze provinciale roadmap.
  • Tot slot draagt een circulaire provincie haar voorbeeld uit en wordt stevig gewerkt aan een Circulaire hub voor een concentratie aan circulaire actoren

Alles draait rond samenwerking. Niet alleen werken sociale en regulier economie cocreatief samen. Met kennispartners en overheden over heel de provincie worden ook bruggen geslagen. Iedereen die wil/kan meewerken aan deze grote ambitie is welkom om mee te schrijven aan dit toekomstgericht verhaal.

Na de voorstelling en selectie van dit uitgewerkte voorstel door ESF, hopen we het project te kunnen starten vanaf 1 mei.

Mieke Frans, provinciaal expert Sociale Economie, mieke.frans@vlaamsbrabant.be

Pierre Faché, Smart Hub manager Cleantech, pierre.fache@vlaamsbrabant.be

Gerelateerd nieuws

Bouw je eigen operatiezaal in VR

17 februari 2021

Operatiezalen zijn een sterk staaltje techniek. Niet alleen medische apparatuur, maar ook een heel aantal ventilatie-, verwarmings-, verlichtingstechnieken… moeten op een ergonomische én economische wijze geïntegreerd worden.

Alle nieuws

Gerelateerde activiteiten

18
mei

Logistiek is vandaag het hart van veel ondernemingen geworden. De supply chain tussen leveranciers, productie en eindklant, de opslag en distributie worden gedreven door de klant/consument én voortdurende verandering en innovatie. Want de nieuwste trends en toepassingen in logistiek zijn slim, hoogtechnologisch en kostenefficiënt, voor grote én kleine bedrijven.

Alle activiteiten
  Een initiatief van:
 • {title}
 • {title}
 • {title}
 • {title}