GROW!

GROW! ontwikkelt een innovatief systeem om de opbrengst en kwaliteit van tuinbouwproducten te monitoren.
Cluster(s): food

De provincie Vlaams-Brabant werkt samen met de KU Leuven en het vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT) in het Interreg-project GROW!.

Het project legt de focus op productiezekerheid en kwaliteitsgaranties voor de tomaten-, sla- en witloofteelt: 3 hydroculturen waarin de Vlaamse en Nederlandse tuinbouw wereldleider zijn. Met projecten zoals GROW! hopen de projectpartners deze positie te versterken.

In GROW! werken verschillende internationale kennisinstellingen samen om innovaties op het terrein van sensorsystemen, plantgroeimodellen en big-datanetwerken in de tuinbouw een boos te geven. Het doel van het GROW!-project is de opbrengst en kwaliteit van tuinbouwproducten te monitoren, optimaliseren en vergroten door middel van de ontwikkeling en toepassing van slimme draadloze sensor- en datanetwerken (IoT).

De eerste prototypes van de nieuwe sensoren hangen inmiddels in de tomatenserre van het Proefcentrum voor de Groenteteelt te Hoogstraten. De eerste gegevens worden nu verzameld. De eerste vruchten, trostomaten, worden begin mei 2018 geoogst en dan op hun kwaliteitskenmerken onderzocht door het VCBT. In het najaar van 2018 starten de proeven in de Nationale Proeftuin voor Witloof te Herent. De eerste resultaten en modellen worden verwacht op de klankbordgroep, met de eindgebruikers in juni 2019.

Projectpartners zijn: KU Leuven, Universiteit Antwerpen, VCBT, Proefcentrum voor de Groenteteelt Hoogstraten, Imec Nederland, TNO, LTO glaskracht en de HAS Hogeschool.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt dit project met provinciale cofinanciering: 103.931,86 euro.

Image:  Designed by Freepic.diller

Gerelateerd nieuws

Hoogtechnologische sensortechnologie in kassen biedt grote kansen voor glastuinbouwsector

02 juli 2018

De glastuinbouwsector in de grensregio Vlaanderen - Nederland heeft een zeer hoge productiviteit, is innovatief en neemt de tweede plaats in als exporterende regio wereldwijd. Slimme cross-overs tussen glastuinbouw met hightech systemen en materialen kunnen zorgen voor een versterkte en toekomstgerichte positie. De specifieke cross-over tussen sensortechnologie en tuinbouw biedt grote kansen, maar wordt tot op heden onvoldoende benut. GROW! brengt daarin verandering.

Alle nieuws

Gerelateerde activiteiten

Alle activiteiten
    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}