Open call circulaire economie

Vlaanderen Circulair lanceert voor het tweede jaar op rij twee projectoproepen om innovatieve en waardevolle circulaire economieprojecten te ondersteunen. Vorig jaar kregen 63 projecten subsidies.

Cluster(s): cleantech

Circulaire stad en ondernemen

Deze subsidies zijn bestemd voor (partnerschappen van) lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers. Samenwerkingen met andere partijen worden aangemoedigd.

Het gaat om projecten die als experimenteel, demonstratie- en disseminatieproject kunnen dienen op vlak van de circulaire stad of circulair ondernemen. Vlaanderen Circulair (OVAM) subsidieert tot 80% van een project, met een maximum van 100.000 euro.

Circulair aankopen

Deze subsidies zijn bestemd voor wie zich ingeschreven heeft als aankoper of ondersteunende partij in de Green Deal Circulair Aankopen. Meerdere partners van de Green Deal mogen ook samenwerken.

Het gaat om projecten die als experimenteel, demonstratie- en disseminatieproject kunnen dienen op vlak van circulair aankopen. Vlaanderen Circulair (OVAM) subsidieert tot 50% van een project, met een maximum van 20.000 euro.

De deadline voor indiening is voor beide projectoproepen 29 juni 2018 om 12u 's middags.

Interesse? Surf naar de website van Vlaanderen Circulair voor meer informatie en dien snel je aanvraag in!

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}