Flanders Pharma Hub

Met dit project willen Voka Halle-Vilvoorde, Nallian nv, Brussels Airport en VIL de logistieke diensten naar de farmasector verder verbeteren. Het doel is om van Brussels Airport dé preferentiële Iuchthaven te maken voor de verscheping van farma-producten.
Cluster(s): health, logistics

Uit onder meer onderzoek van het VIL blijken er 2 grote vragen vanuit de farma-sector: hoe het wereldwijde logistieke distributieproces (significant) verbeteren en dat proces vervolgens transparant maken. Op beide vlakken heeft Brussels Airport een eerste, belangrijke en grote stap gezet. Brussel Airport heeft, als eerste wereldwijd, samen met IATA, een pílootproject opgezet voor een globaal erkend certificatiekader van farma-luchtvrachtketens en een Cargo Community System in the Cloud gebaseerd op het datasharing platform van Nallian, dat een technologische oplossing biedt om transparantie mogelijk te maken. Met dit nieuwe project zullen wij, voortbouwend op de twee hoger vermelde projecten, trachten de tekortkomingen in de logistieke (koude)keten weg te werken en te zorgen voor meer transparante logistiek door een state-of-art cloud applicatie.

Partners: VOKA-Halle-Vilvoorde, Nallian nv, Brussels Airport, VIL

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt dit project met een provinciale innovatiesubsidie: 130.529 euro.

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}