Registration from Carrein

All Belgian Recycling is miK Klimaatambassadeur

Oproep voor projecten Interreg Vlaanderen-Nederland

Sylvester uit Haacht is provinciaal Unizo ‘Kmo van het Jaar’

Cluster(s): creativity

Air Cargo Belgium Community Awards: 6 bedrijven en 4 ambassadors slepen ACB Award 2022 in de wacht

Contact from

Registration from Rabia

Cluster(s): health

Twipe Mobile Solutions uit Heverlee kaapt prestigieuze Leeuw van de Export weg

Cluster(s): creativity

Comate Engineering & Design

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, health, logistics, cleantech, Corporate

De weg naar een ondernemende provincie

Contact from Vanessa Le Moine

Een innovatief idee? Wij subsidiëren tot 150.000 euro!

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Dingemans

Cluster(s): health

Registration from Spooren

Cluster(s): health

Registration from Peeters

Cluster(s): health

Registration from Denhaen

Cluster(s): health

Registration from Tuba

Cluster(s): health

Registration from Bulthez

Cluster(s): health

STARGATE – Vlaams-Brabant experimenteert met duurzame luchtvaart

Kan de luchthaven van Zaventem een voorbeeld van duurzaamheid worden? Brussels Airport Company neemt samen met 21 partners de uitdaging aan. In het kader van de Green Deal kregen ze van de Europese Commissie een subsidie van 24,8 miljoen euro om tegen 2026 innovatieve technologieën en ingrepen te demonstreren die de luchtvaart groener maken.
Cluster(s): health, logistics, cleantech

Proeftuin voor duurzaamheid

De partners van Stargate - vier luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, logistieke spelers, universiteiten en onderzoeksinstellingen, de NMBS en de provincie - werken aan meer dan 30 verschillende projecten binnen drie domeinen.

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, bevorderen ze onder meer de invoering van duurzame luchtvaartbrandstoffen (SAF), zetten ze in op elektriciteit en waterstof bij de afhandeling van vliegtuigen en verhogen ze het gebruik van hernieuwbare energie in de luchthavengebouwen. De omgevingskwaliteit moet verbeteren door maatregelen die het geluid en fijn stof bij het taxiën en proefdraaien verminderen en door de uitbouw van groene logistiek en slimme mobiliteit. Ten slotte willen de partners de luchthaven inrichten als een moderne ‘intermodal hub’ en zo trein, bus en fiets als volwaardige alternatieven voor de auto presenteren.

Steeds beter

Een ‘digital twin’ – een virtuele kopie van de luchthaven en haar omgeving met alle in- en uitgaande stromen van mensen, goederen, energie en grondstoffen – laat toe verschillende scenario’s door te rekenen en op die manier ingrepen te optimaliseren. 

De meeste investeringen gebeuren op de luchthaven van Zaventem. Van de Europese subsidie gaat meer dan 15 miljoen euro naar partners in Vlaams-Brabant en Brussel. Brussel Airport Company, Aircargo Belgium, DHL en Skytanking nemen het leeuwendeel voor hun rekening.          

Voordelen omwonenden

De inwoners van de omliggende gemeenten zullen profiteren van de verlaging van het geluidniveau en de uitstoot van fijn stof en van een betere verkeerssituatie. Ze zullen ook kunnen participeren in een nieuw zonneveld dat op de luchthaven wordt aangelegd. Op de luchthaven komt een bezoekerscentrum dat de duurzame ingrepen inzichtelijk maakt.

Voor meer info kan je terecht op de projectpagina van Stargate

Wil je op de hoogte blijven van wat er in Stargate gebeurt? Schrijf dan in voor de nieuwsbrief van het project.

Registration from Dhondt

Cluster(s): health

Registration from Dumon

Cluster(s): health

Registration from De Blauwe

Cluster(s): health

Registration from Trekels

Cluster(s): health

Registration from Dal Dosso

Cluster(s): health

Registration from Hajaji

Cluster(s): health

Registration from Vervoort

Cluster(s): health

Registration from Van Eeckhout

Cluster(s): health

Registration from Fierens

Cluster(s): health

Registration from Geyskens

Cluster(s): health

Registration from TOPALOVIC

Cluster(s): health

Registration from Deslypere

Cluster(s): health

Registration from François

Cluster(s): health

Registration from Piepers

Cluster(s): health

Registration from dieryckx

Cluster(s): health

Zin in innovatie?

Registration from Vaes

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Vandecruys

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Vandecruys

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Martens

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Van Hooreweder

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Durieux

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Contact from Kerim E. Jonathan IDIL

Registration from Klejman

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Vergauwen

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Van Utterbeeck

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Bagalur

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Leskens

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Contact from Anna Smith

Registration from Coene

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Nagels

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Oers

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Vergauwen

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Geert

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Iddrisu

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Contact from Amina Iddrisu

Ingenieursbedrijf Comate neemt elektronica specialist Zenso over

Registration from Sente

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Janssens

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Peeters

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Abeloos

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Kiekens

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Benoy

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Remco

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Durieux

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Buyst

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Trekels

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Vierendeels

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Stabel

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Bilsen

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Vanaeken

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Caroyer

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Dingemans

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Ballegeer

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Tiense Watervelden

Gemotiveerde partners die samen aan de kar trekken van duurzaamheid? Daaruit vloeide De Tiense Watervelden voort, een vernieuwend en circulair project dat zelfs voor een recreatief aanbod gaat zorgen in de Tiense regio. Een samenwerking van De Watergroep, Tiense Suikerraffinaderij, de provincie Vlaams-Brabant, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (POM) en vele anderen.
Cluster(s): food

Gemotiveerde partners die samen aan de kar trekken van duurzaamheid? Daaruit vloeide De Tiense Watervelden voort, een vernieuwend en circulair project dat zelfs voor een recreatief aanbod gaat zorgen in de Tiense regio. Een samenwerking van De Watergroep, Tiense Suikerraffinaderij, de provincie Vlaams-Brabant, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (POM) en vele anderen.

Duurzamer 

Suikerbieten bestaan voor 75 procent uit water. De Tiense Suikerraffinaderij hergebruikt het restwater tijdens het productieproces van haar suiker. Toch vloeit er elk jaar nog meer dan één miljard liter water van dit gezuiverde water terug naar de Gete. Dat kon beter.

Warmte en drinkwater recuperen

Daarom zal het bietenproceswater na voorbehandeling via een nieuwe pompinstallatie afgeleid worden naar de vliegbasis van Goetsenhoven. Het water kan dan perfect worden gebruikt voor warmterecuperatie en komt daarna op De Tiense Watervelden terecht in grote bufferbekkens.

Op één ervan gaat De Watergroep een drinkwatercentrum bouwen. Dat kan 10.000 gezinnen van drinkwater voorzien. De twee andere bekkens zullen gebruikt worden voor watersporten en andere vormen van waterrecreatie.

Brochure: De Tiense Watervelden

Registration from Pierre

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

De Tiense Watervelden: van suikerbiet naar drinkwater

Cluster(s): food, cleantech

Contact from Tutku Calik

Citrique Belge wijzigt zijn naam en wordt ‘Citribel’

Cluster(s): food, cleantech

Provincie steunt innovatieprojecten

InToWall

Muren zorgen bij renovaties bijna altijd voor verrassingen. Vaak heeft men geen weet van de opbouw, aanwezige leidingen en de gebreken. Kijken in de muren, zonder 1 steen af te breken, is zowat de heilige graal van de bouw.
Cluster(s): cleantech

Met een totaal nieuwe radartechniek, ontwikkeld en gepatenteerd door de VUB, wordt in de muren gekeken op zoek naar fouten die een goede isolatie in de weg staan. Ook kan met deze techniek de bron van waterlekken gevonden worden.
Uit onderzoek blijkt dat bijna 75% van onze gebouwen beter moet geïsoleerd worden. En dat 80% van alle herstellingskosten in de bouwsector te maken hebben met waterlekken en 60% van alle schadeclaims bij verzekeraars.
Dit project heeft de ambitie om de nieuwe radartechnologie binnen 2 jaar op de markt te brengen via de gekende detectiefirma’s.

‘InToWall’ is een provinciaal innovatieproject goedgekeurd in 2022.
Dit topproject wordt gevoerd door de bouwexperten WTCB en BAM, energie-experten Green Energy Park en Flux50, financierders/verzekeraar ING en Alter Reim, onder leiding van de VUB (149.455 euro)

ETRO-VUB: Johan Stiens

Aquathermisch Optimalisatiemodel

In Vlaams-Brabant staat 42% van de gebouwen op 1 km van een waterloop. Waar wachten we nog op om deze onuitputtelijke bron van warmte te gebruiken voor onze verwarming? Klaar voor een nieuwe stap weg van gas?
Cluster(s): cleantech

Het project, uniek in België, zorgt dat rivierwarmte kan gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen. Het zet in op het vooraf kunnen berekenen van de juiste omvang van de warmte-installatie afhankelijk van de vraag in het gebouw en de mogelijkheden van de rivier.
Het project Janseniushof in Leuven is vooruitstrevend op vlak van energievoorziening. Het gebruikt ondiepe bodemwarmte. Maar om de ondiepe bodemlagen op temperatuur te houden moet er opnieuw warmte ingepompt worden. Deze zomer zal voor het eerst de warmte van de Dijle in de bodem gepompt worden. In de nabije toekomst zal rivierwarmte in het stookseizoen rechtstreeks gebruikt worden om gebouwen te verwarmen. Dan zorgt een efficiënte warmtepomp voor het opdrijven van de watertemperatuur tot zo'n 40°C.

‘Aquathermisch Optimalisatiemodel’ is een provinciaal innovatieproject goedgekeurd in 2022.
Dit project wordt gevoerd door Extraqt, in samenwerking met KU Leuven, projectontwikkelaar Resiterra, Vlaamse Milieumaatschappij en Vlaamse Waterweg (77.260 euro)

Extraqt: Jan Denayer

Fabriek van de toekomst

Vleesvervangers zorgen vaak nog niet voor 'the real taste'. Kleine hoeveelheden van eiwitten en vetten identiek aan deze bij dieren, kunnen wel voor de ultieme vleessensatie zorgen. De proeffabriek in Tienen zal een boost geven aan de Feed, Food Health community in Tienen. Neem gerust een lekkere hap in dit bijzonder lekker project.
Cluster(s): food, cleantech

Doel van het project is om voorbereidingen te treffen voor de bouw van een proeffabriek en belevingscentrum op de Feed Food Healthcampus in Tienen. De koop van de bouwgrond is een feit.
Vandaag slaagt Paleo er al in om op laboschaal eiwitten en vetten te maken, duurzaam en zonder dieren. Komt nu de belangrijke stap naar het effectief produceren van grote hoeveelheden. Deze opschalingsstap vergt grote investeringen in Tienen die doordacht moeten gebeuren.
Daarnaast zet het project in op een goede samenwerking en inbedding in de bestaande sterke voedingscommunity in Tienen. In deze groep bedrijven is circulaire economie reedslang geen dode letter en gaat niets verloren van de suikerbiet. Het ‘afval’ van het ene bedrijf vormt de grondstof van het volgende.
Tot slot moet deze proeffabriek eiwitten en vetten opleveren die in kleine hoeveelheden de ultieme vleessensatie geven aan plantaardige vlees- en visvervangers.”

‘Fabriek van de Toekomst voor precisiefermentatie’ is een provinciaal innovatieproject goedgekeurd in 2022.
Dit project wordt gevoerd door Paleo, een jong bedrijf uit het Leuvense, in samenwerking met duurzaamheids- en community-expert De Akker, KU Leuven en POM Vlaams-Brabant (150.000 euro)

Paleo: Hermes Sanctorum
De Akker: Luc Robyns

ACIRC modulaire geluidstudio

Een 100% circulaire professionele geluidstudio bestaat niet. 2 pareltjes van bedrijven sloegen de handen in elkaar om de klus te fixen. De ene met zijn expertise in geluidstudio's. De andere met zijn kennis van herbruikbare wanden. Afspraak in 2025 in het nieuwe VRT-gebouw. Sounds damn good!
Cluster(s): creativity, cleantech

Momenteel wordt bij de bouw van geluidsstudio’s veel afval, zoals houtafval, metalstuds, gyproc en isolatiemateriaal, geproduceerd. Geluidstudio’s worden in de loop van hun gebruik vaak nog eens verbouwd, wat opnieuw afval oplevert.
De nieuwe circulaire geluidsstudio’s zullen in Werchter geproduceerd worden, in een kant-en-klaar bouwpakket verscheept worden naar eender welke bestemming in Europa. Op bestemming kunnen deze met een videohandleiding in elkaar gestoken worden of meermaals afvalvrij verbouwd. De eerste test komt met de realisatie van de vele geluidstudio’s in het nieuwe VRT-gebouw in 2025. Het project zet ook in op de strengste certificering door onafhankelijke geluidsexperten van de KU Leuven.
Mogelijkheden worden onderzocht om samen te werken met de sociale economie en de productie ten minste deels door hen te laten gebeuren. Ook zal gekeken worden naar mogelijkheden om hergroeibare isolatiematerialen te gebruiken.

‘ACIRC Modulaire Geluidstudio’ is een provinciaal innovatieproject goedgekeurd in 2022.
Dit project wordt gevoerd door Ideal Acoustics, geluidsexpert uit Werchter, en circulaire wanden-expert Juunoo (130.750 euro), aangevuld met de expertise van KULeuven.

Ideal Acoustics: Matthias Aerts

The Hardware Incubator

Momenteel ontbreekt in Vlaanderen een consortium om hardware startups zo efficiënt mogelijk naar een succes in de markt te loodsen. Dit project wil Vlaams-Brabant 'the place to be' maken voor deze bedrijven.
Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Er bestaan in Vlaams-Brabant al heel wat gerenomeerde  partijen zoals imec.istart en Startit KBC die start-ups begeleiden. Maar er is geen dedicated ecosysteem voor hardware start-ups of startups in de maakindustrie, die een heel specifieke aanpak vereisen. Veel van dergelijke startende bedrijven zijn in Vlaanderen op zoek naar de ultieme stek om hun idee te zien groeien tot een economisch succes. Met het project ‘The Hardware Incubator’ wil Comate van Vlaams-Brabant deze stek maken.
In een eerste fase wordt er een entourage opgebouwd van bestaande partijen om zes innovatieve startups intensief te begeleiden richting een eerste mijlpaal binnen hun ontwikkelingstraject. Het gaat onder meer om een autonoom varende boot, een verfrobot en een medische camera ter diagnose van stemproblemen.

‘The Hardware Incubator’ is een provinciaal innovatieproject goedgekeurd in 2022.
Dit project wordt gevoerd door het engineering bedrijf Comate, in samenwerking met het jonge prototype-ontwikkelingsbedrijf Machinified, tech-accelerator Imec.Istart en een aantal hardware starters zoals Mahi, Empower en Zeal Robotics (115.437 euro)

Comate: Sander Van den dries

Contact from PULSe Team

Nieuwe VUB-spin-off schakelt met software-innovatie naar een hogere versnelling

Ann Van Gysel is nieuwe CEO van flanders.healthTech

Cluster(s): health

Kris Claes benoemd tot nieuwe gedelegeerd bestuurder Voka

Chronische pijnstoornissen aanpakken

Cluster(s): health

Registration from Speltdoorn

Registration from Valckenaers

Ontvang een subsidie ‘Slimme Regio’

Registration from Vannoppen

Cluster(s): cleantech

Registration from Vanbeveren

Cluster(s): cleantech

Registration from De Schrijver

Cluster(s): cleantech

Registration from Verbeke

Cluster(s): cleantech

Registration from preaux

Cluster(s): cleantech

Registration from De Smyter

Registration from Blanckaert

Registration from Vankelecom

Gerelateerd nieuws

Alle nieuws

Gerelateerde activiteiten

Alle activiteiten
    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}