Smart Loops - update mei

Provincie stimuleert de circulaire economie in de regio samen met een breed netwerk van ondernemers uit de sociale en reguliere economie.

Momenteel werken we vanuit de provincie Vlaams-Brabant en sociale economie-partners aan een circulair economie project dat 'Smart Loops' heet. Daarmee willen we sociale en reguliere ondernemers samenbrengen in een breed provinciaal netwerk. We gaan aan de weg timmeren met concrete projecten die een langetermijn doelstelling dienen. We krijgen voor de realisatie van dit Smart Loops-project 128.000 euro subsidies via het Europese ESF-fonds.

Meer en meer zijn er gevestigde ondernemers, startups en sociale economiebedrijven die circulaire economie-activiteiten opzetten. Circulaire economie heeft een potentieel van 30.000 extra jobs tegen 2030 voor Vlaanderen, met een groot aandeel van jobs voor laag- en middengeschoolde werknemers. Kortom, een toekomstgerichte sector waarin ook de sociale economie samen met de reguliere economie verder kan groeien.

Smart Loops wordt gecoördineerd door de provincie Vlaams-Brabant. Nauwe projectpartners zijn Pro Natura, AMAB, Riso Vlaams-Brabant, Ecolife, Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en Stichting Leuven.Inc. Partners van het eerste uur zijn Ecowerf en EIT Food en een 60-tal andere pioniers: bedrijven, organisaties en kennisinstellingen.
Samen zetten we onze schouders onder dit ambitieuze project.

Smart Loops zal voluit werken aan kennisdeling, roadmaps en unieke circulaire projecten die het resultaat zijn van een samenwerking tussen sociale en reguliere economie.
3 Thema's (groenresten, maak en voedselresten), circulaire overheid en circulaire hubs zijn de 5 ketensamenwerkingen bij Smart Loops.

 • Voor groenresten kijken we naar preventie, efficiëntere inzameling en verwerking in functie van circulair gebruik, nieuwe gebruiksmogelijkheden als grondstof of afgewerkt product bv bekleding voor tafelbladen ...;
 • Voor maak zien we mogelijkheden voor verpakkingen, events, (de)montage, kurk, rubber, creatieve oplossingen ...;
 • Voor voedselresten kijken we naar optimale herverdeling en gebruik, verwerking tot nieuwe producten en grondstoffen voor food, feed en health, betere bewaringstechnieken ...;
 • Voor circulaire overheid gaat de provincie samen met pioniersgemeenten ervaringen delen en komen tot best-practices inzake impactvol aankopen;
 • Tot slot streven we naar een locatie voor circulaire pioniers in onder meer Vilvoorde, Halle, Diest ... 

Alles draait rond samenwerking. Niet alleen werken sociale en regulier economie cocreatief samen. Met kennispartners en overheden over heel de provincie worden ook bruggen geslagen. Iedereen die wil/kan meewerken aan deze grote ambitie is welkom om mee te schrijven aan dit toekomstgericht verhaal.

Dit project loopt alvast met ESF-subsidie tot eind december 2022.

Kijk op deze Smart Hub website uit naar nieuwtjes, oproepen en activiteiten van Smart Loops

Mieke Frans, provinciaal expert Sociale Economie, mieke.frans@vlaamsbrabant.be

Pierre Faché, Smart Hub manager Cleantech, pierre.fache@vlaamsbrabant.be

ESF-project Smart Loops schiet uit de startblokken

Health Experience: contact information

Cluster(s): health

Neem deel aan de online zakenmissie naar Chengdu en Chongqing

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Vlootmanager, reken je rijk met ons Smart Hub Atelier rond Total Cost of Ownership!

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Gratis webinarreeks: “De Chinese markt, iets voor uw bedrijf?”

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Neem een hoge vlucht met Smart Loops

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Bouw je eigen operatiezaal in VR

Cluster(s): health, cleantech

One-stop-shop Groene bedrijfsvloot

In kader van het project One-stop-shop groene vloot, organiseerden Voka en onder meer Smart Hub Vlaams-Brabant heel wat infosessies rond het verduurzamen van de bedrijfsvloot. Hieronder vind je 5 belangrijke lessen én alle informatie uit deze infosessies. Voor verdere vragen kan je terecht bij Kristien Depraetere van Voka.
Cluster(s): cleantech

Elektrische voertuigen zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Voor bedrijven die willen verduurzamen, is het integreren van elektrische wagens in de bedrijfsvloot een mooie stap. Op deze pagina focussen we op deze evolutie.

Om je alvast wat wegwijs te maken, geven we alvast 5 belangrijke lessen mee uit onze ervaring in het begeleiden van bedrijven naar een groene vloot:

1. Kijk naar de total cost of ownership (TCO) van een leasewagen. Dat totale kostenplaatje zorgt ervoor dat je “appelen met appelen” kunt vergelijken. Een leasewagen is immers meer dan enkel de aankoopprijs. Ook brandstofkosten, onderhoud en fiscaliteit hebben een grote impact.
2. Denk goed na over de laadinfrastructuur. Volstaat je bestaande energiecontract om het nodige vermogen aan te leveren? Ga je zelf voorzien in energie met behulp van zonnepanelen? 
3. Informeer je personeel. Er bestaan veel vooroordelen over elektrisch rijden: een te klein rijbereik, lang wachten bij het opladen, het idee dat er nog te weinig laadpalen zijn in ons land, Infosessies kunnen die ongegronde vooroordelen weghalen.
4. Kies voor slimme laadpalen. Met deze palen kun je bepalen wie voorrang krijgt bij het laden en dus vol vermogen nodig heeft. Bovendien passen deze palen hun vermogen aan aan het totale beschikbare vermogen zodat je nooit een energietekort hebt.
5. Herteken je car policy als je ook elektrische wagens in de vloot opneemt. Wat met thuisladen? Wat als iemand met thuislaadinfrastructuur het bedrijf verlaat? Hoe stimuleer je het laden op kantoor of thuis en niet onderweg? Tal van aspecten moeten in je wagenbeleid gespecifieerd worden om het gebruik van een elektrische vloot te optimaliseren.

Presentatie van de infosessies.

Voka Vlaams-Brabant helpt je hier graag mee verder en begeleidt je doorheen de verschillende stappen die hier bij komen kijken.
Neem contact op met onze experte Kristien Depraetere via kristien.depraetere@voka.be

Blended hulp voor mentaal welzijn

De geestelijke gezondheidszorg wordt in deze coronacrisis nog meer overspoeld door anders: een groeiende groep mensen gaan gebukt onder mentale problemen en de wachtlijsten zwellen aan. 'Blended hulp voor mentaal welzijn' behoort tot de nieuwste selectie innovatieprojecten 2021.
Cluster(s): health

'Blended hulp voor mentaal welzijn’ zet in op patiënt-specifieke mengeling (blend) van live en online zorg. De vertrouwde sessies worden aangevuld met een verantwoord zelfhulp aanbod dat de patiënt op eigen tempo in overleg met de psycholoog kan opnemen. Zo kunnen meer patiënten sneller toegang krijgen tot kwaliteitsvolle hulpverlening.

‘Blended hulp voor mentaal welzijn’ is een project van Qit, in samenwerking met Panenco en KU Leuven (subsidie: 91.800 euro)

Nele Stinckens:  nele.stinckens@qit.online

Oxybril

Iedereen kent wel iemand die nood heeft aan extra zuurstof en daarvoor van die vervelende slangetjes draagt. Veel patiënten worden er echt niet gelukkiger van. Oxybril behoort tot de nieuwste selectie innovatieprojecten 2021.
Cluster(s): health

De Oxy-bril is een discrete 3D-geprinte bril met discreet verborgen slangetjes die in de neus gaan. De Oxy-bril wil met een eerste versie al op de markt gaan en wil een nog krachtiger versie (voor meer zuurstoftoediening) ontwikkelen. Mogelijk een hulp voor coronapatiënten.

Oxybril is een project van Aspyro, Upthrust en de COPD patiëntenvereniging (subsidie: 37.411 euro)

Lien Van Der Schueren: lien.vanderschueren@aspyro.be

Slimme spirometrie voor huisartsen

1,2 miljoen Belgen heeft een longziekte en bij maar liefst 400.000 mensen is dit niet ontdekt. Dit project kan helpen voor een betere screening. Slimme spirometrie voor huisartsen behoort tot de nieuwste selectie innovatieprojecten 2021.
Cluster(s): health

De huisarts kan een sleutelrol spelen, maar regelmatig heeft die geen spirometer, een toestel om de longfunctie te meten aan de hand van de luchtstroom die je uitademt, of het loopt mis bij het uitvoeren de meting.
‘Slimme spirometrie voor huisartsen’ wil de spirometer slimmer maken waardoor het de huisarts kan helpen correct te meten. Ervaring uit de ziekenhuissector wordt hiervoor ingezet. Een hulp voor coronapatiënten.

‘Slimme spirometrie voor huisartsen’ is een project van ArtiQ, in samenwerking met KULeuven Huisartenopleiding en producenten van spirometers (subsidie: 90.687 euro)

Julie Maes: Julie.Maes@artiq.eu

RDVideo Ads

Realtime datagedreven video advertenties is de nieuwe heilige graal. RDVideo Ads behoort tot de nieuwste selectie innovatieprojecten 2021.
Cluster(s): creativity

Video advertenties zijn booming. We kennen ze allemaal al op het internet. Maar soms zijn ze ronduit storend: ze spelen absoluut niet in op ons eigen wereldje.
Met het project ‘Realtime datagedreven videoads’ is dat probleem binnenkort opgelost. Op basis van verschillende data signalen krijgt een gebruiker video ads te zien die helemaal zijn aangepast aan zijn of haar persoonlijke profiel. Dit innovatietraject zorgt er ook voor dat locale websites een extra middel hebben om advertentiebudgetten aan te trekken, inplaats van de inkomsten te laten wegvloeien naar de Amerikaanse tech bedrijven.

Realtime datagedreven videoads is een project van AdSomeNoise, in samenwerking met Doggybites (Adhese) en KULeuven (subsidie: 102.783 euro)

Sam Buyst:  sam@adsomenoise.com

BRUcure

Met BRUcure zijn onze corona-vaccins in goede handen. BRUcure behoort tot de nieuwste selectie innovatieprojecten 2021.
Cluster(s): health, logistics

De luchthaven van Zaventem is dé Europese draaischijf voor coronavaccins. In België zijn er verschillende wereldspelers die vaccins (gaan) produceren en/of bewaren en verdelen naar de wereld. Maar vaccins komen ook aangevlogen vanuit het buitenland.
De vaccinatie is grotendeels afhankelijk van een snelle en ultra-correcte levering. Vele bedrijven op BRUcargo zijn hiervoor een heel belangrijke schakel. Met BRUcure moet alles nog sneller, nog eenvormiger, nog kwaliteitsvoller. Met het project wordt de capaciteit aan koelcellen, vliegtuigen, transporteurs optimaal benut en wil Brucargo haar pioniers- en absolute koppositie in de wereld voor farma logistiek verder uitbouwen.

BRUcure is een project van Air Cargo Belgium (ACB), in samenwerking van Voka Vlaams-Brabant, Brussels Airport Company en een aantal bedrijven en experten (subsidie: 100.000 euro)

Geert Keirens: geert.keirens@aircargobelgium.be

Digifruit

Digifruit staat voor lekkerder en beter bewaard fruit, gegarandeerd zonder bewaarmiddelen. Digifruit behoort tot de nieuwste selectie innovatieprojecten 2021.
Cluster(s): food

Fruit wordt nu na de pluk bewaard in koelcellen met verlaagd zuurstofgehalte. Niet alle appels en peren rijpen op dezelfde wijze. Een nauwkeurige opvolging van rijpingstoestand en bijsturing van het zuurstofgehalte zorgt voor lekkerder fruit, optimale bewaring, minder fruitverlies en meeropbrengst voor de fruitboer. Na 10 jaar zou reeds 18% van de Europese koelcellen met deze Vlaams-Brabantse technologie kunnen werken.

Digifruit is een project van KULeuven, in samenwerking met Optiflux (VCBT), veilingen BFV en Belorta, Better3Fruit, fruitbedrijven Devos groep, Wouters Fruit, en Healthy Fruit (subsidie: 102.770 euro)

Pieter Verboven:  pieter.verboven@kuleuven.be

SPAT (Skin Prick Automated Test)

SPAT zal een revolutie veroorzaken bij de allergie-diagnose. SPAT behoort tot de nieuwste selectie innovatieprojecten 2021.
Cluster(s): health

Allergieën geven klachten bij zo’n 33% van de patiënten en 45% wordt foutief bepaald. Een kleine robot gaat coronaproof zorgen voor een snelle, zo aangenaam mogelijke, plaatsing van allergische stoffen op de arm. Na 15 minuten is er een correcte diagnose. Binnen 1,5 jaar begint de uitrol in de ziekenhuizen.

SPAT is een project van HippoCreates in samenwerking met imec.istart, Comate en 3 ziekenhuizen (UZ Leuven, Jan Portaels Vilvoorde en Militair ziekenhuis) (subsidie: 149.677 euro)

Senne Gorris: senne@hippocreates.be

Financiële injectie van 675.128 euro voor 7 innovatieve projecten

Cluster(s): creativity, food, health, logistics

Colruyt Group zet innovatieve Xpectrum-technologie in voor kwaliteitscontroles voeding

Vlaamse Cleantech krijgt duurzame expansie naar China

Cluster(s): cleantech

Cookie Policy

Cookie policy

Themaspecial ‘Innovatie’ bij De Standaard

Succesvolle digitale ontmoeting tussen Vlaams-Brabantse bedrijven en bedrijven uit regio Eindhoven

Contact from Tom Brandes

Contact from Esen Köse

Joël Dewalheyns

Cluster(s): logistics

Sophie Thiebaut

Cluster(s): creativity

EURLIPIDS

'EURLIPIDS', zo heet het platform dat kennis zal gaan uitwisselen over het meten van lipiden voor de diagnose en opvolging van de evolutie van zware ziektes. Denk aan kanker, aandoeningen van hart- en bloedvaten, diabetes, en zo meer. KU Leuven is één van de partners van dit platform. De universiteit verwacht dat het project de voedingsbodem vormt voor nieuwe samenwerkingsvormen en innovatietrajecten. Vlaams-Brabant cofinanciert het project in het kader van Interreg.
Cluster(s): health

Meting lipiden geeft inzicht in evolutie van zware ziektes 
LDL- of HDL-cholesterol, doet dat een belletje rinkelen? Het zijn voorbeelden van lipiden of “vetachtige substanties” in je bloed.
Lipiden maken deel uit van de vetstofwisseling. Maar veel ziektes zoals bijvoorbeeld kanker, aandoeningen van hart- en bloedvaten en diabetes zorgen ervoor dat die vetstofwisseling wordt verstoord. Metingen en analyses van lipiden zijn daarom erg belangrijk: zo kan je deze ziektes sneller opsporen en hun evolutie beter opvolgen. Je kan dan nagaan of een behandeling wel of niet werkt.

Lipidemetingen zijn veelgevraagd en complex. Bovendien zijn er weinig Europese centra die de kennis in huis hebben om deze metingen uit te voeren. EURLIPIDS wil dat veranderen. Dit platform voor onderwijs, technologie en innovatie bindt de strijd aan met deze zware ziektes. Over de landsgrenzen heen. 

Unieke Europese Lipid Valley
Het platform wil bruggen slaan naar regio’s met veel expertise op het vlak van metingen van lipiden. Zoals de Euregio Maas-Rijn. De expertise van de centra in deze regio zal gebundeld worden in het platform Lipidomics. Het ultieme doel? De kiem leggen voor een unieke Europese “Lipid Valley” die lokaal talent, vooraanstaande wetenschappers, technologen en innovatieve KMO’s aantrekt. Met een boost van de lokale economie tot gevolg.

KU Leuven en Lipidomics
Ook KU Leuven zal deelnemen aan Lipidomics. Onze provincie steunt KU Leuven daarbij met een Interreg co-financiering voor haar bijdrage aan het platform. KU Leuven gaat focussen op de ''aanpassing en optimalisatie van de lipidomics technologie''.
Concreet wil dat zeggen:

KU Leuven verwacht met dit project kansen voor nieuwe samenwerkingsvormen en innovatietrajecten samen met industriële partners. Ook het Leuvens kankeronderzoek zal kunnen profiteren van dit project om betere biomarkers te gaan ontwikkelen voor de opsporing van kanker. 

Partners: DSM (promotor), Maastricht University Medical Center, Maastricht Multimodal Molecular Imaging Institute, Maastricht University, DBSL b.v., Omics2image, Da Vinci Laboratory Solutions, Chemelot Institute for Science & Technology, University of Liège, Zentech, Universiteit Hasselt, Universitätsklinikum Aachen AoR, MagnaMedics GmbH, Katholieke Universiteit Leuven.

Provinciale subsidie (cofinanciering): 87.500 euro

www.eurlipids.com
www.lipometrix.be
www.interregemr.eu/projecten/eurlipids

Contact from Wim Michiels

Cleantech Route China is vertrokken

Cluster(s): cleantech

Europese Commissie kroont Leuven tot Europese Innovatiehoofdstad

30/9/20 Cleantech Event: I²PCC, the next step. What’s in it for you?

Cluster(s): cleantech

Air Cargo Belgium wint ‘air cargo industry achievement award 2020’

NeuroPath benoemt Koen Van den Brande tot Chief Solutions Officer

Contact from Kevin Jones

CELIS-project - Internationalisering van KMO’s in Life Sciences

Met het CELIS-project geeft Smart Hub Vlaams-Brabantse en andere Vlaamse actoren in life sciences de kans om innovatieve, cross-sectorale en grensoverschrijdende samenwerkingen op te zetten. Deze samenwerking tussen life sciences en andere technologieën leidt tot nieuwe behandelingen, devices en geneesmiddelen. Zo evolueren we naar een geneeskunde op maat van de individuele patiënt.
Cluster(s): health

KMO's zijn een belangrijke doelgroep binnen CELIS omdat zij als health-innovators ondersteuning in hun (verdere) internationalisering meer dan nodig hebben, maar clusterorganisaties en kennisinstellingen zijn zeker ook van harte welkom.

CELIS is een consortium van 4 sterke Europese health-partners. Naast Smart Hub gaat het om Bio Rhein-Neckar (Duitsland), Biopeople (Denemarken) en Tartu Biotechnology Park (Estland). Dit partnership bouwt verder op de bestaande Health Axis Europe Alliance.

Elk van de 4 partners organiseert een event:

Elk event bestaat uit verschillende onderdelen al dan niet gespreid over een aantal weken: matchmaking, een visionair seminar en een crash course internationalisering. Daar kunnen voor elk van de 4 events nog andere activiteiten aan worden toegevoegd.

Deelnemers krijgen een vergoeding als ze zich verplaatsen naar de 4 events.Gelet op corona is het echter niet zeker of al deze manifestaties een fysiek luik zullen hebben. Sowieso zal men aan alle events kunnen deelnemen via het web. Er wordt geen vergoeding gegeven indien men een event bijwoont via het web.

Contactpersoon: Philip Dingemans, Smart Hub Manager Internationalization & Health (Provincie Vlaams-Brabant) - philip.dingemans@vlaamsbrabant.be - 0471 66 15 97

Health House primeur op inno Webinar

Registration from bilsen

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Blanckaert

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Castelein

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Denhaen

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Parzijn Majid

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Jacobs

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Boeckx

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Gesmaakt innovatie-webinar

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Havermans

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Martin

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from poppe

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Keulemans

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Möller

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Raffo

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Motmans

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Stenuit

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Timmermans

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Poelemans

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Casteels

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Stals

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Docus

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Vanbutsele

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Cortvrindt

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Leën

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from TOPALOVIC

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Aerts

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from mortelmans

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Barrientos Aravena

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Van Lommel

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Denoodt

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Van Goolen

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Regelbrugge

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from test

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from An

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from An

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Van Lommel

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Faché

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Denhaen

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Lia

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Helsen

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Majid

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Raffo

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Danckers

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Baetens

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from De Smyter

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Van Goolen

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from de Meyer

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Smets

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Dingemans

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Paenhuys

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Dewalheyns

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Wuyts

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Wuyts

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from De Rijck

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Moerman

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Deklerck

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Bergmans

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Boeckmans

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from De Kegel

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Van de Poel

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Heyvaert

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from de Meyer

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Motmans

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

Gerelateerd nieuws

Alle nieuws

Gerelateerde activiteiten

Alle activiteiten
  Een initiatief van:
 • {title}
 • {title}
 • {title}
 • {title}