Registration from Carrein

Registration from Toebat

Cluster(s): cleantech

Registration from Debois

Cluster(s): cleantech

Registration from Guido

Cluster(s): cleantech

Toekomstforum zet circulair project ‘Smart Loops’ op weg

Registration from Kennes

Cluster(s): cleantech

Registration from Accstoresidono

Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech, Corporate, Educational, Government and Organisations, Initiators FSH

Registration from D’haene

Cluster(s): cleantech

Registration from van de Winckel

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Verberckmoes

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from osaer

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Van Gulck

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Wijmeersch

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Van Lancker

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Cuyx

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from De Keyser

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Vermeulen

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Moyaerts

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from lucas

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Willems

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Nemegeer

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Mercken

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Daniëls

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Maes

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from De Ceuster

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Vanlangenaeker

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Verbeeck

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Verbruggen

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from De Corte

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from COREMANS

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Langens

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Rutten

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Depraetere

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Regelbrugge

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from lombaert

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Béatse

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Schrijf nu in voor de China Healthcare Summit van 16 tot 19 november 2021

Cluster(s): creativity, health, logistics

Registration from Aerts

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Colsoul

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Georgoulas

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Verhoeyen

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Vaes

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Denayer

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Janssen

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Vanderfaeillie

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Verbruggen

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Peter

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Van Beek

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Belmans

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from van der Veeken

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from van der Zande

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Brabant

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Mouligneau

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Van den Bulck

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Parent

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Lippens

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Schevenels

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Carrein

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Dedobbeleer

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Langen

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Dessers

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Frans

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Faché

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Vandikkelen

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from dewickere

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Loos

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Vander Auwera

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Lenoir

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Smeyers

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Bradt

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from De Smedt

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Vanbeveren

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Vanbeginne

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Deceulener

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Maes

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Jos

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from De Groote

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Ombelets

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from D’haene

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Geyskens

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Baert

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Denhaen

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Van Acker

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from De Gendt

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Smart Loops - update september

Provincie stimuleert de circulaire economie in de regio samen met een breed netwerk van ondernemers uit de sociale en reguliere economie.
Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Momenteel werken we vanuit de provincie Vlaams-Brabant en sociale economie-partners aan een circulair economie project dat 'Smart Loops' heet. Daarmee willen we sociale en reguliere ondernemers samenbrengen in een breed provinciaal netwerk. We gaan aan de weg timmeren met concrete projecten die een langetermijn doelstelling dienen. We krijgen voor de realisatie van dit Smart Loops-project 128.000 euro subsidies via het Europese ESF-fonds.

Meer en meer zijn er gevestigde ondernemers, startups en sociale economiebedrijven die circulaire economie-activiteiten opzetten. Circulaire economie heeft een potentieel van 30.000 extra jobs tegen 2030 voor Vlaanderen, met een groot aandeel van jobs voor laag- en middengeschoolde werknemers. Kortom, een toekomstgerichte sector waarin ook de sociale economie samen met de reguliere economie verder kan groeien.

Smart Loops wordt gecoördineerd door de provincie Vlaams-Brabant. Nauwe projectpartners zijn Pro Natura, AMAB, Riso Vlaams-Brabant, Ecolife, Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en Stichting Leuven.Inc. Partners van het eerste uur zijn Ecowerf, VLAIO en EIT Food en een 60-tal andere pioniers: bedrijven, organisaties en kennisinstellingen.
Samen zetten we onze schouders onder dit ambitieuze project.

Smart Loops werkt voluit aan kennisdeling, roadmaps en unieke circulaire projecten die het resultaat zijn van een samenwerking tussen sociale en reguliere economie.
3 Thema's (groenresten, maak en voedselresten), circulaire overheid en circulaire hubs zijn de 5 ketensamenwerkingen bij Smart Loops.

Alles draait rond samenwerking. Niet alleen werken sociale en regulier economie cocreatief samen. Met kennispartners en overheden over heel de provincie worden ook bruggen geslagen. Iedereen die wil/kan meewerken aan deze grote ambitie is welkom om mee te schrijven aan dit toekomstgericht verhaal.

Dit project loopt alvast met ESF-subsidie tot eind december 2022.

Kijk op deze Smart Hub website uit naar nieuwtjes, oproepen en activiteiten van Smart Loops

Mieke Frans, provinciaal expert Sociale Economie, mieke.frans@vlaamsbrabant.be

Pierre Faché, Smart Hub manager Cleantech, pierre.fache@vlaamsbrabant.be

Naar een duurzame bedrijfsvloot

Ondernemingen, organisaties en overheden kijken alsmaar meer uit naar een duurzame bedrijfsvloot. Dan denken we vooral aan batterij-elektrisch aangedreven wagens. 'Maar hoe begin je eraan?' is een veelgehoorde vraag. Smart Hub Vlaams-Brabant zorgt voor hulp met een leertraject 'Total Cost of Ownership' en unieke opleidingen ivm 'e-car policy.
Cluster(s): cleantech

Smart Hub Vlaams-Brabant heeft al heel wat ervaring opgebouwd ivm duurzame mobiliteit met eigen projecten zoals Vlootscan en One-Stop-Shop Groene vloot.

In kader van het laatste project One-stop-shop groene vloot, organiseerden Voka samen met Fleet360, Volta, UCLL en Smart-Hub Vlaams-Brabant heel wat infosessies rond het verduurzamen van de bedrijfsvloot. 
Hieronder vind je 5 belangrijke lessen én alle informatie uit deze infosessies. Voor verdere vragen kan je terecht bij Kristien Depraetere van Voka. Elektrische voertuigen zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Voor bedrijven die willen verduurzamen, is het integreren van elektrische wagens in de bedrijfsvloot een mooie stap. Op deze pagina focussen we op deze evolutie.

Om je alvast wat wegwijs te maken, geven we alvast 5 belangrijke lessen mee uit onze ervaring in het begeleiden van bedrijven naar een groene vloot:

 1. Kijk naar de total cost of ownership (TCO) van een leasewagen. Dat totale kostenplaatje zorgt ervoor dat je “appelen met appelen” kunt vergelijken. Een leasewagen is immers meer dan enkel de aankoopprijs. Ook brandstofkosten, onderhoud en fiscaliteit hebben een grote impact.
 2. Denk goed na over de laadinfrastructuur. Volstaat je bestaande energiecontract om het nodige vermogen aan te leveren? Ga je zelf voorzien in energie met behulp van zonnepanelen? 
 3. Informeer je personeel. Er bestaan veel vooroordelen over elektrisch rijden: een te klein rijbereik, lang wachten bij het opladen, het idee dat er nog te weinig laadpalen zijn in ons land, Infosessies kunnen die ongegronde vooroordelen weghalen.
 4. Kies voor slimme laadpalen. Met deze palen kun je bepalen wie voorrang krijgt bij het laden en dus vol vermogen nodig heeft. Bovendien passen deze palen hun vermogen aan aan het totale beschikbare vermogen zodat je nooit een energietekort hebt.
 5. Herteken je car policy als je ook elektrische wagens in de vloot opneemt. Wat met thuisladen? Wat als iemand met thuislaadinfrastructuur het bedrijf verlaat? Hoe stimuleer je het laden op kantoor of thuis en niet onderweg? Tal van aspecten moeten in je wagenbeleid gespecifieerd worden om het gebruik van een elektrische vloot te optimaliseren.

Presentatie van de infosessies.

In 2021-22 gaat Smart Hub Vlaams-Brabant nog een stap verder met de hulp bij 2 belanglijke items, namelijk 'Total Cost of Ownership' en 'e-car policy'. Kijk naar de aankondigingen van nieuwe activiteiten.

 1. In het leertraject 'Total Cost of Ownership' wordt na een intensieve inleiding een vereenvoudigde rekentool aangeboden. Deze rekentool maakt het mogelijk de TCO van het huidig wagenpark en de mogelijke alternatieven te berekenen. Hierdoor krijgt men beter inzicht in de echte kostprijs nu en in de toekomst van het wagenpark. Deze tool is niet alleen handig voor bedrijven, maar ook voor overheden. In het traject zijn nog 2 individuele terugkom-momenten voorzien voor een optimale gebruik van de TCO-tool en de opmaak van een plan van aanpak.
 2. In de opleiding 'Aan de slag met de e-car-policy' leer je de kneepjes van het vak om ook in jouw organisatie de overstap te kunnen maken naar een batterij-elektrisch aangedreven wagenpark.

Voka Vlaams-Brabant helpt je hier graag mee verder en begeleidt je doorheen de verschillende stappen die hier bij komen kijken.
Neem contact op met onze experte Kristien Depraetere via kristien.depraetere@voka.be

Cleantech Route China, uw provinciale springplank naar Chinese Cleantech uitdagingen

Het interprovinciaal project voor Chinese Cleantech uitdagingen, heeft als doel om de Vlaamse Cleantech KMO te helpen het actieterrein uit te breiden naar het verre Oosten.
Cluster(s): Sports.Tech, creativity, food, health, logistics, cleantech

ONTDEK DE NIEUWE CLEANTECH ROUTE CHINA (CRC) WEBSITE

China focust vastberaden op toekomstgerichte oplossingen om zijn steden en industrie duurzamer te maken, wat concrete kansen biedt voor Vlaamse bedrijven. 

Cleantech Route China (CRC), opvolger van het interprovinciaal I²PCC EFRO-project, steunt actief de Vlaamse cleantechbedrijven om de Chinese markt te verkennen en de bestaande opportuniteiten verder te ontwikkelen. Je leest er alles over op de nieuwe website https://www.cleantechroutechina.be/  

Klik hier om de recentste update van de interactieve CRC-bedrijvenportfolio in te kijken.

Gratis webinarreeks ter voorbereiding van missie naar Chengdu en Chongqing

Van 27 april t.e.m. 25 mei 2021 ontdek je in een reeks van 5 praktische webinars het “wat, hoe, waarom en met wie” van de Chinese markt. De webinars zijn op maat van Vlaamse bedrijven en kunnen zowel als volledige reeks, of als afzonderlijke sessies gevolgd worden.

Meer info? Geert Regelbrugge; Smart Hub Manager Internationale Samenwerking: geert.regelbrugge@vlaamsbrabant.be 

Lees meer over CLEANTECH ROUTE CHINA

De vijf Vlaamse provincies, Cleantech Flanders en Flanders Investment & Trade bundelen verder hun krachten om expansie naar China mogelijk te maken. Wat startte als een EFRO-project (I²PCC, Interprovinciaal Internationaliseringsproject China Cleantech), krijgt nu een doorstart voor duurzame ondersteuning binnen een platform waarop cleantechbedrijven gratis een beroep kunnen doen: Cleantech Route China.

Download hier het projectmagazine

Ook in de toekomst staan onze projectteams klaar om je te ondersteunen. Contactgegevens vind je op de projectwebsite: https://www.cleantechroutechina.be/ 

Meer achtergrondinfo over I²PCC, het project waaruit Cleantech Route China ontstaan is? Lees dan even het artikel uit "Economie Werkt" van september 2020.

Oproep: Wil je je bedrijf promoten bij onze Chinese contacten (ook via internationale beurzen in China), maar heb je nog geen bedrijfsfiche in onze catalogus met Vlaamse cleantechbedrijven? Contacteer dan snel geert.regelbrugge@vlaamsbrabant.be om een profiel voor je bedrijf te laten aanmaken. We nemen je activiteiten dan graag mee in onze algemene promotie.  Deze digitale portfolio kan je hier inkijken. 

Sterke banden tussen Vlaamse en Chinese provincies/steden: basis voor I²PCC 

4 provincies (Antwerpen, samen met de POM, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant) sloegen in 2018 de handen in elkaar met Cleantech Flanders en FIT (Flanders Investment & Trade). Resultaat? I²PCC: het Interprovinciaal Internationaliseringsproject China Cleantech. Dit initiatief wordt tevens ondersteund door EFRO.

De 4 deelnemende provincies hebben al jarenlange zusterbanden met verschillende momenteel nog heel interessante regio's/steden in China: Shaanxi, Chongqing, Guandong, Hebei en Chengdu. Die jarenlange banden zorgen voor het nodige sterke onderlinge vertrouwen en korte communicatielijnen. In zo'n vruchtbare voedingsbodem is het I2PCC-project in de beste omstandigheden kunnen starten. Grote interesse van de Chinese regio's vertaalt zich in een bijzonder hartelijk & constructief onthaal en geïnteresseerde tegenbezoeken.

Grote Cleantechuitdagingen verhelpen met 40 jaar ervaring

China staat voor grote uitdagingen inzake leefmilieu en dat weten ze. Voor emissies naar lucht, water, bodem zijn de uitdagingen enorm: niet alleen naar omvang, uitgestrektheid en concentraties van de verontreiniging, maar ook de tijd waarin ze idealiter zouden moeten opgelost worden. Voeg daarbij nog een tijdsgeest van onze jaren 80 met vooral een end-of-pipe aanpak. En je krijgt voor emissies een kolfje naar de hand voor ervaringsdeskundigen die de hand aan de ploeg willen slaan. Hetzelfde geldt voor afval, waar sorteren en recycleren, laat staan preventie en hergebruik nog in de kinderschoenen staan. Voor energie en mobiliteit kan China wel bogen op een mooie trackrecord naar vooral windenergie en elektrische mobiliteit. Uitdagingen zijn nog een smart en voldoende uitgebouwd grid voor het vervoer van al die energie en stockage en alvast de recyclage van de eerste generatie lithiumbatterijen. Tot slot investeert China massaal in nieuwe stadswijken, waarbij duurzaamheid belangrijk issue is.

Changing mindset

Leefmilieu krijgt nu in China echt primaire aandacht. Zoals bij ons in de jaren 80-90 verschijnen er met de regelmaat van de klok nieuwe wetgevingen. Deze nieuwe regelgeving vormt het nieuwe kader waarin Cleantech oplossingen vanuit Vlaanderen op een ideale manier kunnen ontkiemen en uitgroeien. Het wekt dan ook geen verwondering dat het I2PCC-project met open armen ontvangen werd. Ze kijken echt uit naar het ervaren buitenland om hen te helpen.

Gesneden koek voor Vlaamse KMO's

We kunnen het vanuit Vlaanderen, we zijn immers nummer één in Europa als het aankomt op heel wat Cleantech-technieken.en regelgeving. Onze KMO's hebben heel wat ervaring, na een heel traject van pakweg 40 jaar van end-of-pipe technologie tot preventieve aanpak. Met gezond verstand pakken Vlaamse KMO's heel wat problemen op een innovatieve en economisch verantwoorde wijze aan. Daar is China op zoek naar. Ze zijn niet op zoek naar een dure techniek die zijn staat van diensten nog niet bewezen heeft. Ze zijn wel op zoek naar oplossingen die op grote schaal tegen de minste kost op een efficiënte manier hun problemen aanpakken. En natuurlijk zoeken ze ook toekomstgerichte oplossingen om hun steden en industrie duurzamer te maken.

Geef uw voorstel aan ons door. Wij zoeken naar een match voor de gestelde uitdagingen. Wij brengen u bij een positieve respons vervolgens in contact met mogelijke Chinese partners. Mogelijkheden zijn o.a. de activiteiten van de diverse Chinese regio's in Vlaanderen. Wij kunnen u ook meenemen naar één of meerdere van onze geïnteresseerde regio's in China.

Ons magazine Economie Werkt zet ook de spotlight op dit project.

Mede in het kader van het CRC project, trok een knappe selectie Vlaamse cleantechbedrijven op economische missie naar China (BEM: Belgische Economische Missie; eind november 2019). Meer nog, tijdens verschillende sessies konden talrijke potentiële Chinese leads kennis maken met de I²PCC-bedrijvenportfolio: een staalkaart van Vlaamse Cleantechbedrijven die de sprong naar China willen wagen. Dit is een interactief en dynamisch document. Je kan het hier inkijken. Check deze pagina dus voor updates.

Geert Regelbrugge, Smart Hub Manager Internationale Samenwerking China, T: 0475 82 60 42

Pierre Faché, Smart Hub Manager Cleantech, Cleantech-expert Vlaams-Brabant

Frans Snijkers, Directeur Cleantech Flanders, 0473 34 12 16, frans.snijkers@cleantechflanders.com

Registration from Bossuyt

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from De Broyer

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from De Witte

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Vergauwen

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Van den Bossche

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Severi

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Van Espen

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Van de Velde

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Van De Sompel

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Arunchot

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Detobel

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Jamsin

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Registration from Abeloos

Cluster(s): creativity, food, health, logistics, cleantech

Gerelateerd nieuws

Alle nieuws

Gerelateerde activiteiten

Alle activiteiten
  Een initiatief van:
 • {title}
 • {title}
 • {title}
 • {title}