Fablab Leuven

FabLab-Leuven wil op een structurele wijze een platform aanbieden waar leerlingen van het middelbaar onderwijs en studenten van het hoger onderwijs, en verder ook laaggeschoolden, langdurig werklozen, probleemjongeren, KMO‟s, sociale ondernemers en kennisinstellingen, hun eigen ideeën kunnen uitwerken in een technologische leeromgeving.
Cluster(s): creativity

Hoe zou de wereld eruit zien als iedereen naast een inkjet printer, ook een 'Startrek Replicator' op zijn bureau zou hebben? Dit apparaat uit de populaire science-fiction serie 'Startrek' kopieert elk gewenst object, van een pintje bier tot een computer. Volgens professor Neil Gershenfeld van MIT is het niet langer de vraag of, maar wel wanneer dit toekomstscenario werkelijkheid wordt. Hoewel nog weinig mensen het zich realiseren, zijn we bezig met de volgende digitale revolutie, die van 'Personal Fabrication’.

Terwijl Neil Gershenfeld hard aan het werk was in het lab op MIT om dit doel te bereiken, stuitte hij onverwacht op een ander fenomeen. Om studenten om te leren gaan met de supersonische miljoenen dollar kostende apparaten nodig voor zijn onderzoek, bedacht hij een cursus die ‘How to make (almost) anything’ heette. Maar in plaats van het handjevol technische studenten waarvoor de cursus bedoeld was, stonden er honderden mensen op de stoep, die smeekten of ze de cursus mochten volgen. Dat was het begin van de FabLabs, de "Fabrication Laboratories"!

Een FabLab kan je het best vergelijken met een voor het publiek toegankelijke werkruimte die bestaat uit desktop machines die eenvoudig aan te sturen zijn. Met deze combinatie van machines kan je bijna alles maken uit hout en kunststof. De FabLabs veroverden al snel de wereld en sinds 2010 hebben we ook een FabLab in Leuven! De provincie Vlaams-Brabant heeft, samen met een aantal organisaties, mee de opstart van FabLab Leuven gefinancieerd. Nu engageert de provincie zich ook voor de verdere ontwikkeling en uitbreiding van Fablabs in de grensregio Vlaanderen-Nederland (Leuven, Maastricht, Eindhoven en Genk). Hiervoor zal de know-how gebruikt worden die reeds opgebouwd is in FabLab Leuven.

FabLab Leuven, het "fabrication laboratorium Leuven", wil verschillende doelgroepen bereiken waaronder studenten, lokale KMO's en sociale economie actoren en de samenwerking tussen onderzoekers van universiteiten en hogescholen en het bedrijfsleven bevorderen. Het FabLab maakt het voor studenten, (startende) bedrijven en particulieren mogelijk om een product te maken als prototype of in kleine serie. De krachtlijnen van FabLabs zijn dus enerzijds een educatieve werkplek en anderzijds een innovatietool.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt dit project met provinciale cofinanciering: 75.000 euro.

Image: Designed by Freepik

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}