Ontvang een subsidie ‘Slimme Regio’

Heb je een slimme oplossing voor maatschappelijke uitdagingen op vlak van mobiliteit, economie, waterlopen, energie, toerisme, recreatie en bestuur die onze provincie leefbaarder maakt voor de inwoners? Maak dan gebruik van de subsidies van Slimme Regio Vlaams-Brabant.

Wie kan een projectidee indienen?

 • Lokaal bestuur of intergemeentelijk samenwerkingsverband
 • Bedrijf
 • Kennisinstelling
 • Feitelijke vereniging (burgerparticipatie)

Je werkt de oplossing uit in samenwerking met partners uit ten minste 3 takken van de quadruple helix:

 • Overheid
 • Groep van burgers
 • Bedrijf
 • Kennisinstelling

Timing:

De aanvraag verloopt in twee fases. Dien het projectidee ten laatste 30 januari 2022 in. Selecteren we jouw project? Dan vraag je ten laatste 30 april 2022 een subsidie aan. Eind juni maken we de goedgekeurde projecten bekend. Het project duurt 2 jaar met een mogelijke verlenging van 1 jaar.

Wat doe jij?

Je ontwikkelt een oplossing voor maatschappelijke uitdagingen zoals:

- Hoe kunnen we overstromingen voorspellen en efficiënter ingrijpen?
- Hoe kunnen we verkeerslichten slim maken zodat ze inspelen op onverwachte elementen zoals ongevallen, ambulances, …?
- Hoe kunnen de uitgaande transporten per bedrijventerrein slim gebundeld verlopen?
- Hoe kan afvalophaling efficiënter gebeuren via slimme sensoren?
...

Je gebruikt hiervoor nieuwe technologieën zoals:

 • Internet of Things (IoT)
 • Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR)
 • Artificial Intelligence (AI)
 • Analyse van real time data gecombineerd met innovatief databeheer.

De opstelling/test gebeurt voor minstens 50% op het grondgebied van Vlaams-Brabant.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Maximum € 150.000 per project (Voor de PBE gemeenten kan er vanuit het toekomstfonds co-financiering aangevraagd worden.)
Maximum 50% van de kosten, rest is eigen bijdrage of andere bron. Minimum 15% eigen bijdrage van de projectbegunstigden.

Contact en meer info: Sander Knapen
T: 016 26 74 17/M: 0471 66 94 96
slimmeregio@vlaamsbrabant.be

Of ga naar de website www.vlaamsbrabant.be/slimmeregio

  Een initiatief van:
 • {title}
 • {title}
 • {title}
 • {title}