Bedrijven

Andre Celis

Andre Celis

Een dynamisch familiebedrijf dat noch uitdagingen noch een innovatieve aanpak schuwt. Recent toegetreden tot de “Lean & Green” community van bedrijven die een gericht plan van aanpak hebben naar verduurzaming van onder andere de logistieke keten en de algemene bedrijfsvoering.

BP Precision Airline Service

BP Precision Airline Service

Some cleaning companies for airplanes are more efficient than others. BP Precision Airline Services has the wind in its sails because we have made efficiency our trademark. We go the extra mile, because we use ecological cleaning products and methods, provide our personnel an extensive training and pay a lot of attention to safety.

Brussels Airport Company

Brussels Airport Company

Brussels Airport Company (BAC) is de naamloze vennootschap waaraan de Belgische staat de exploitatie van Brussels Airport heeft toevertrouwd. De onderneming is voor 75% in handen van een consortium van privé-investeerders. De Belgische staat bezit 25% van de aandelen. Als luchthavenuitbater heeft BAC  sinds kort een “dedicated’ BruCargo team.

Colruyt Group

Colruyt Group

Colruyt Group exploiteert ruim 350 winkels in België en Frankrijk en commercialiseert hier diverse winkelformules. Het bedrijf beschikt over 12 distributiecentra in België en draagt ‘duurzaam ondernemen’ van bij zijn ontstaan hoog in het vaandel. Colruyt Group is betrokken bij het project "Pieken in België", dat draait rond dagranddistributie met “stille” vrachtwagens sinds het prille begin.

DHL

DHL

DHL is aanwezig in meer dan 220 landen en gebieden wereldwijd, waardoor het ’s werelds meest internationale bedrijf is. Met een personeelsbestand van meer dan 285.000 medewerkers bieden ze oplossingen voor een vrijwel onbeperkte hoeveelheid logistieke behoeften. DHL maakt deel uit van ’s werelds meest vooraanstaande post- en logistieke groep: Deutsche Post DHL. De groep bevat drie divisies: DHL Express, DHL Global Forwarding, Freight en DHL Supply Chain.

easics

easics

Easics is in 1991 opgericht als een spin-off van de KU Leuven en imec. Het bedrijf ontwerpt digitale en mixed-signal chips voor machinebouw, medische toepassingen, draadloze en bedrade telecommunicatie, multimedia en digitale signaalverwerking.

Essensium

Essensium

Essensium is een jong Belgisch high-tech bedrijf, geworteld in een R&D omgeving. Het bedrijf heeft een unieke expertise, die een revolutionaire productpositionering geeft met nauwkeurige opspoorbaarheid van rollend materieel en personen via eigen ontwikkelde draadloze sensoren. Het bedrijf werd in 2005 opgericht als een spin-off van imec, en heeft als focus de design en ontwikkeling van producten (hardware en software) voor “draadloze sensor”-netwerken.

IC SENSE

IC SENSE

IC SENSE werd opgericht in 2004 als een spin-off van de KU Leuven. Het bedrijf ontwerpt analoge en mixed-signal chips voor sensoren en power management voor automobiel-, medische- en industriële toepassingen.

Ninatrans

Ninatrans

Dit Belgisch familiebedrijf met hoofdzetel in Leuven is al aan haar derde generatie toe. Gespecialiseerd in luchtvrachttransport, pragmatisch werkend aan MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), zijn zij koploper qua duurzaamheid in uitbating en operaties met nadruk op de menselijke factor en veiligheid. Zij werden niet zomaar “Transporteur van het jaar” in 2013.

NXP

NXP

Dit bedrijf bekleedt een leiderspositie in de markt voor halfgeleiders. Het stelt wereldwijd meer dan 37.500 werknemers tewerk en hun R&D centra –waaronder Leuven- bezitten 25.000 originele octrooien. NXP werkt, in een publiek-privaat samenwerkingsverband,  aan vernieuwende oplossingen voor wegentol-, e-call- en mobiliteitsdiensten.

ORTEC

ORTEC

ORTEC is één van de grootste leveranciers van geavanceerde plannings- en optimalisatie-oplossingen en -diensten. Hun producten zorgen voor optimaal vlootbeheer, ideale wagen- en palletbelading, werkplanning, betrouwbare leveringsprognoses, planning van het logistieke netwerk en magazijncontrole. Wereldwijd stelt het bedrijf meer dan 700 werknemers tewerk in kantoren verspreid over Amerika, Europa en Azië.

Waterwegen en Zeekanaal

Waterwegen en Zeekanaal

Als waterwegbeheerder in een deel van Vlaanderen is de missie van W&Z is duidelijk: een duurzaam en dynamisch beheer van de bevaarbare waterwegen in haar werkingsgebied, inclusief de ernaast gelegen terreinen. W&Z stimuleert het multifunctioneel gebruik van deze waterwegen en gronden met oog voor de belangen van alle actoren en extra aandacht voor veiligheid en integraal waterbeheer.

Kennisinstellingen

Imec

Imec

Imec is een onafhankelijk onderzoekscentrum met hoofdzetel in Leuven (interuniversitair voor micro-electronica), gespecialiseerd in nanotechnologie, behorend tot de top in de wereld.  Betere gezondheidzorg, slimme elektronica, hernieuwbare energie, veiliger transport : hun baanbrekende onderzoek wordt praktisch toegepast in verschillende sectoren.

iMinds

iMinds

iMinds is het digitale onderzoekscentrum van Vlaanderen. Ze voeren zowel strategisch als toegepast onderzoek in domeinen als ICT, Media en Health. Hiervoor bouwen ze op de expertise van 850+ onderzoekers aan 5 Vlaamse universiteiten. Samen met hun onderzoekspartners buigen ze digitale knowhow om naar échte producten en diensten. Ze ondersteunen ook jonge ondernemingen en start-upbedrijven om hun ideeën succesvol naar de markt te brengen.

KU Leuven

KU Leuven

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Centrum voor Economische Studiën (CES)

Transporteconomie, prijsmodellen, milieueffecten

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen - Research Center for Operations Management

Productieonderzoek , voorraadbeheer, planning en controle, reverse logistics, magazijn ontwerp en management                                                    

Groep Wetenschap en Technologie Centrum voor Industrieel Beleid (CIB)         

Multimodaal transport en routeplanning

Groep Wetenschap en Technologie Centrum voor Industrieel Beleid (CIB) – Verkeerskunde

Verkeer, Logistiek, Intelligente transportsystemen

Groep Wetenschap en Technologie Computerwetenschappen – Distrinet         

Open, distributed object support platforms for advanced applications : “internet of things”,    logistics supply chain

Groep Wetenschap en Technologie Elektrotechniek (ESAT) – SCD                              

Modellering, datamining, control theory, reistijdvoorspelling

Groep Wetenschap en Technologie Elektrotechniek (ESAT) – ELECTA

Energie, vermogenselektronica, smart grids

Groep Wetenschap en Technologie Werktuigkunde – PMA

Geluids- en trillingsanalyse & engineering

Sirris

Sirris

Sirris biedt bedrijven ondersteuning om technologische innovaties uit te werken, te testen en effectief door te voeren. Sirris staat voor: 140 technologische experts, verspreid over 8 sites in het land ten dienste van 5000 klanten waarvan 80% kmo’s, met een uitgebreid netwerk van partners. Bedrijven die willen innoveren, kunnen bij Sirris terugvallen op meer dan 60 jaar expertise in 5 belangrijke technologische domeinen: materialen, advanced manufacturing, mechatronica, ICT en duurzaamheid. Specifieke diensten in het domein duurzaamheid zijn: haalbaarheidsstudies, opzetten van eco-innovatieprojecten op product- en procesniveau, ecodesign en opzetten van nieuwe waardeketens in kader van de circulaire economie.

Vrije Universiteit Brussel

Vrije Universiteit Brussel

MOBI: Mobility and Automotive Technology Research Group   

  • Duurzame Logistiek en Mobiliteit
  • Elektrische & hybride voertuigen

Overheden en organisaties

Flanders Drive

Flanders Drive

Vlaams initiatief dat competenties voor de voertuigindustrie ontwikkelt met het oog op innovatie in producten en processen. Flanders Drive is een divisie van het strategisch onderzoekscentrum maakindustrie.

Flanders Logistics

Flanders Logistics

Flanders Logistics realiseert concrete projecten rond belangrijke strategische thema’s die de logistiek versterken, zoals logistiek en economie, de ideale ligging van Vlaanderen en toekomstgericht investeren.

ITS Belgium

ITS Belgium

ITS Belgium is een ledenorganisatie die ICT-gerelateerde innovatie en samenwerking stimuleert binnen het domein van logistiek en mobiliteit.

Leuven.Inc

Leuven.Inc

Als technologische platformorganisatie zet Leuven.Inc haar kennis, expertise en netwerk in om de brug te slaan tussen kenniscentra, hoogtechnologische bedrijven en socio-economische partners. Zij wenst in te spelen op de kennistekorten op het vlak van management, financiën, vermarkting, internationalisering, … en ook de technologische trends in diverse sectoren en deze ruimer ter beschikking te stellen aan studenten, onderzoekers, ondernemers, technologie groeibedrijven in een sterk evoluerende markt.

TM Leuven

TM Leuven

TML werd opgericht door de KU Leuven en het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO. De organisatie onderzoekt de problemen die mobiliteit en vervoer met zich meebrengen. Hierbij kijkt TML naar de verkeersvolumes, de files, de economie, het milieu, de verkeersveiligheid en het maatschappelijk belang. TML baseert zich hierbij op de laatste ontwikkelingen in de economische theorie en verkeerskunde.

VITO

VITO

Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die innoverende en duurzame technologische oplossingen en  wetenschappelijk onderbouwde adviezen aanbiedt aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van milieu, energie, materialen en aardobservatie..

Vlaams Instituut voor de Logistiek

Vlaams Instituut voor de Logistiek

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek is een kennisplatform rond logistiek en tevens een competentie- en innovatiecentrum in logistiek

Vlaams Instituut voor de Mobiliteit

Vlaams Instituut voor de Mobiliteit

Het Vlaams Instituut voor de Mobiliteit is een platform in Vlaanderen dat inzet op onderzoek rond duurzame mobiliteit.

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}