Bedrijven

Altreonic

Altreonic

Met het modulaire KURT e-vehicle platform biedt Altreonic een oplossing voor duurzame elektrische mobiliteit in de stadsomgeving. Bovendien is het mogelijk om via co-creatie een deel van het voertuig te ontwikkelen voor een specifiek doel. Altreonic heeft een lange voorgeschiedenis in het ontwikkelen van betrouwbare ingebedde systemen. Door een unieke aanpak en eigen ontwikkeltools kan dit met een hogere productiviteit voor schaalbare en gedurfde real-time toepassingen.

Azul Consult

Azul Consult

Azul Consult doet aan algemene cleantech consultancy en management van projecten met een smart of IT-focus. U kan bij Frank Van de Gehuchte terecht voor management van (piloot-)projecten.

BLS FORCE

BLS FORCE

BLS FORCE ondersteunt bedrijven via het juiste advies en begeleiding rond de optimalisatie van bestaande en nieuwe productieprocessen. De gezamenlijke aanpak van de milieu- en productaspecten in deze studies zorgt ervoor dat duurzame processen verkregen worden die zowel economisch als milieuvriendelijk zijn. KMO's en industrie zijn de grootste doelgroep omdat de pragmatische en oplossingsgerichte aanpak, waarvoor BLS FORCE staat, hier het beste bij aanleunt.

City Depot

City Depot

CityDepot biedt een totaaloplossing voor duurzame distributie van goederen naar de binnenstad én weer terug, via de weg of het water. CityDepot vervoert grote pallets, kleine pakketjes, verswaren, grondstoffen, afval en restfracties, ... CityDepot is een neutraal logistiek platform, dat voor de uitbouw van zijn exploitatie een beroep doet op kleine en grote bedrijven die actief zijn in stedelijke distributie.

Comate

Comate

Comate is een dynamisch en groeiend bedrijf gespecialiseerd in engineering en design van nieuwe producten en machines. De passie van dit 18-koppige team van ingenieurs en designers is om samen met de klant dat unieke product te kunnen ontwerpen dat beter, innovatiever en vooruitstrevender is dan het huidige marktaanbod.

DATS24

DATS24

DATS 24 (Discount Automatic Tanking Service) is een bedrijf uit de Colruyt Group, met een onbemand tankstationnetwerk met een 115-tal stations verspreid over België. Naast het standaardaanbod wordt in een 40-tal stations ook CNG (aardgas voor voertuigen) aangeboden. DATS 24 was hiervan de eerste aanbieder. Met deze 40 CNG-stations zal het bedrijf het meest uitgebouwde CNG-netwerk van België hebben. En dit netwerk zal nog verder uitgebouwd worden in de toekomst.

Fieldfisher

Fieldfisher

Het Energie Team van het advocatenkantoor Fieldfisher ondersteunt en verleent juridisch advies aan cliënten die actief zijn binnen de Belgische en internationale energiesector. Het Energie Team combineert specifieke domeinkennis en expertise met een vlotte en geïntegreerde samenwerking met de rest van het kantoor.

Isoltechnics

Isoltechnics

Isoltechnics NV verzorgt diverse diensten bij het passief onderhoud van bestaande of nieuwe technische installaties, zowel in de bouwsector (ziekenhuizen, rustheuizen, publieke gebouwen, ..) als in de industrie (voeding, petrochemie, ...). Isoltechnics zorgt voor een goede, esthetische en snel geplaatste leiding- en kanaalisolatie, asbestverwijdering, brandcompartimentering rond leidingen, vorstbeveiliging en lekdetectie.

Masser

Masser

Masser geldt als een referentie voor warmtepompen. De warmtepompen van Masser benutten hernieuwbare energie voor voordelige verwarming van gebouwen en sanitair water. Daarnaast biedt Masser ook ventilatiesystemen aan en kan u bij hen terecht voor elektrisch bijverwarmen.

Orineo

Orineo

Orineo specialiseert zich in de ontwikkeling en productie van biogebaseerde lijmen en materialen. Orineo is de bedenker en producent van Touch of Nature®, een plantaardig materiaal dat staat voor een natuurlijke warmte, comfort en luxe. In Touch of Nature® wordt een plantaardig hars met plantaardige nevenstromen zoals koffiedik, kurken wijnstoppen of fruit residu’s gecombineerd tot een materiaal geschikt voor naadloze gietvloeren, tafelbladen, togen, enzovoort.

Qraqon

Qraqon

Qraqon is een "embedded systems integrator". Qraqon heeft de leiding over het project Winnetou. Winnetou is een unieke tracker voor spoorwagons die een goed wagonmanagement en een sneller spoortransport mogelijk maakt. Het volledig autonoom toestel op zonne-energie geeft altijd de exacte positie weer.

Resiterra

Resiterra

Resiterra nv doet aan kwaliteitsvolle stadsinbreiding (de ruimte zinvol invullen). Dit gaat verder dan 'huizen bouwen'. Zo bekleedt Resiterra een voorbeeldfunctie in de geothermie met het koude-warmte opslagnet (KWO-net) voor de stadswijken Janseniushof en de Hertogensite in Leuven-Centrum.

Swap2drivE

Swap2drivE

Swap2drivE wil een uitstootvrije mobiliteit aanbieden door wagens uit te rusten met verwisselbare batterijen die opgeladen worden in batterijwisselstations. Dit terwijl nog steeds voldaan wordt aan de behoeften van de gebruiker. Swap2drivE helpt zowel mobiliteit als industrie en privé-energieverbruik “proper” te worden en werkt dus op de 3 assen mee aan het terugdringen van de Global Warming.

VOS technics

VOS technics

VOS technics is een technisch bedrijf met sterke engineering, eigen montage en service unit, gespecialiseerd in het verplaatsen van warmte. VOS technics heeft ervaring met gerealiseerde projecten en biedt een technische visie op de vraagstukken rond warmte.
 

Kennisinstellingen

CORE

CORE

Core is een team van innoverende ingenieurs die projecten rond efficiënt en duurzaam energiegebruik ontwikkelen en ondersteunen tot hun realisatie. Daarbij biedt CORE een vormingsplatform voor COREnauten dat de beroepsoriëntatie onderbouwt, de visie op duurzaamheid ontwikkelt en het coöperatief ICA-model van ondernemen aanbrengt. De beschikbare kennis en know-how, verkregen in de projecten, koppelen de COREnauten doelbewust terug voor academische vorming. Zij sensibiliseren door slimme communicatie studenten en hun omgeving voor de invulling van coöperatief ondernemen en het belang van rationeel energiegebruik.

EIT Raw materials

EIT Raw materials

EIT RawMaterials heeft de ambitieuze visie om de uitdaging van afhankelijkheid van grondstoffen te transformeren naar een strategisch voordeel voor Europa. Met > 100 partners uit alle relevante value chains, van exploratie tot ontginning, alsook van verwerking tot recycling, substation en eco-design (70% van de industrieën in Europa) is dit het sterkste consortium ooit voor de grondstofsector. KU Leuven leidt het West-Europese centrum [contact: karel.vanacker@kuleuven.be] in samenwerking met UGent, VITO, Umicore, ULg en CRM. 

Energyville

Energyville

Energyville is een toegepast onderzoekscentrum voor energie in functie van de opwekking van elektriciteit, warmte of koude. Het onderzoekscentrum biedt technologie en technische of economische adviesverlening voor duurzame energie. Energyville houdt zich bezig met elektriche systemen (HV-DC, BIPV), energieopslag (battery management systems), markt en strategie, steden in transitie en thermische systemen (warmtenetten, thermische opslag (PCM) en conversie tussen warmte en elektriciteit (ORC)).

KU Leuven MRC

KU Leuven MRC

Het KU Leuven Materials Research Centre (LMRC) bundelt expertise in materiaalonderzoek en richt zich zowel op de studie van materiaaleigenschappen, als op processen en toepassingen van materialen. LMRC onderhoudt contacten met industriële actoren en overheden, staat in voor de valorisatie van onderzoek en brengt verspreide kennis binnen de materiaalkunde samen.

Sirris

Sirris

Sirris biedt bedrijven ondersteuning om technologische innovaties uit te werken, te testen en effectief door te voeren. Sirris staat voor: 140 technologische experts, verspreid over 8 sites in het land ten dienste van 5000 klanten waarvan 80% kmo’s, met een uitgebreid netwerk van partners. Bedrijven die willen innoveren, kunnen bij Sirris terugvallen op meer dan 60 jaar expertise in 5 belangrijke technologische domeinen: materialen, advanced manufacturing, mechatronica, ICT en duurzaamheid. Specifieke diensten in het domein duurzaamheid zijn: haalbaarheidsstudies, opzetten van eco-innovatieprojecten op product- en procesniveau, ecodesign en opzetten van nieuwe waardeketens in kader van de circulaire economie.

UCLL - Lab4U

UCLL - Lab4U

Lab4U is een onderdeel van de UCLL (University Colleges Leuven-Limburg). Deze cel van de UCLL doet aan onderzoek en dienstverlening in de milieusector alsook de (bio)chemie. Het onderzoek van de expertisecel Lab4U is nauw verweven met onderwijs, werkveld en maatschappelijke noden. Het onderzoek focust op innovatie door technologische ontwikkeling gekoppeld aan praktijk gebaseerd onderzoek en maatschappelijke dienstverlening en is complementair en afgestemd op lopend onderzoek aan de academische poot KU Leuven – Lab4U.

Overheden en organisaties

Confederatie Bouw Brussel - Vlaams-Brabant

Confederatie Bouw Brussel - Vlaams-Brabant

De Confederatie Bouw Brussel Vlaams-Brabant bekommert zich om al wat reilt en zeilt in en rond de bouwsector in haar regio met als doel het efficiënt beheer van een rendabel bouwbedrijf voor de leden te vergemakkelijken. Om dit te realiseren wordt ernaar gestreefd om op elke vraag van de klant een kwalitatief antwoord te bieden, is er een uitgebreid opleidingsprogramma en zijn er tal van netwerkmogelijkheden. Technologische innovaties in de bouwsector worden op de voet gevolgd en via een nauwe samenwerking met het WTCB gedeeld met de leden.

i-Cleantech Vlaanderen

i-Cleantech Vlaanderen

i-Cleantech Vlaanderen streeft een samenwerking na tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en civiele maatschappij, die innovatie en schone technologie stimuleert en daadwerkelijk in praktijk brengt. Concreet bestaat hun missie uit het identificeren en stimuleren van de ontwikkeling van cleantech instrumenten die de realisatie van een duurzame wereld versnellen. i-Cleantech Vlaanderen werkt cross-sectorieel tussen de bestaande organisaties in een breed werkveld doorheen vele thema's zoals energie, water, materiaal en mobiliteit. In samenwerking met de Vlaamse provincies verzekeren 5 provinciale antennes een lokaal netwerk doorheen gans Vlaanderen.

Innovatiesteunpunt

Innovatiesteunpunt

Het Innovatiesteunpunt biedt advies, begeleiding en ondersteuning aan innovatieve bedrijfsleiders in land- en tuinbouw. Door het uitdragen van “good practises” stimuleert het Innovatiesteunpunt de innovatie in de sector. De werking focust op bedrijfsontwikkeling, plattelandsontwikkeling en milieutechnische innovatie.

Kringwinkel Hageland

Kringwinkel Hageland

De Kringwinkel Hageland haalt sinds 1996 gratis herbruikbare goederen op in de regio’s Aarschot, Diest en Tienen. Door hun bedrijfsactiviteiten als kringloopbedrijf streven ze 3 doelstellingen na: milieuzorg, sociale werkgelegenheid en bestrijding van kansarmoede. Van haardroger tot wasmachine, van radio tot TV, van koffiezet tot gasfornuis, van boormachine tot grasmachine… alle elektrische toestellen en fietsen worden opnieuw hersteld in het Hergebruikcentrum van De Kringwinkel Hageland

LEAD

LEAD

LEAD doet aan projectontwikkeling voor zorgprojecten en residentiële projecten. In deze projecten passen zij met veel zorg vernieuwingen in duurzaam bouwen toe.

Leuven.Inc

Leuven.Inc

Als technologische platformorganisatie zet Leuven.Inc haar kennis, expertise en netwerk in om de brug te slaan tussen kenniscentra, hoogtechnologische bedrijven en socio-economische partners. Zij wenst in te spelen op de kennistekorten op het vlak van management, financiën, vermarkting, internationalisering, … en ook de technologische trends in diverse sectoren en deze ruimer ter beschikking te stellen aan studenten, onderzoekers, ondernemers, technologie groeibedrijven in een sterk evoluerende markt.

PPO vzw

PPO vzw

PPO (Pure PlantenOlie) vzw promoot pure plantenolie als hernieuwbare energiebron voor mens, dier en machine. De vzw geeft informatie in verband met mengteelt in de landbouw van oliehoudende landbouwproducten met oog op het behoud of meerwaarde voor natuur en biodiversiteit.

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}