Tiense Watervelden

Gemotiveerde partners die samen aan de kar trekken van duurzaamheid? Daaruit vloeide De Tiense Watervelden voort, een vernieuwend en circulair project dat zelfs voor een recreatief aanbod gaat zorgen in de Tiense regio. Een samenwerking van De Watergroep, Tiense Suikerraffinaderij, de provincie Vlaams-Brabant, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (POM) en vele anderen.
Cluster(s): food

Gemotiveerde partners die samen aan de kar trekken van duurzaamheid? Daaruit vloeide De Tiense Watervelden voort, een vernieuwend en circulair project dat zelfs voor een recreatief aanbod gaat zorgen in de Tiense regio. Een samenwerking van De Watergroep, Tiense Suikerraffinaderij, de provincie Vlaams-Brabant, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (POM) en vele anderen.

Duurzamer 

Suikerbieten bestaan voor 75 procent uit water. De Tiense Suikerraffinaderij hergebruikt het restwater tijdens het productieproces van haar suiker. Toch vloeit er elk jaar nog meer dan één miljard liter water van dit gezuiverde water terug naar de Gete. Dat kon beter.

Warmte en drinkwater recuperen

Daarom zal het bietenproceswater na voorbehandeling via een nieuwe pompinstallatie afgeleid worden naar de vliegbasis van Goetsenhoven. Het water kan dan perfect worden gebruikt voor warmterecuperatie en komt daarna op De Tiense Watervelden terecht in grote bufferbekkens.

Op één ervan gaat De Watergroep een drinkwatercentrum bouwen. Dat kan 10.000 gezinnen van drinkwater voorzien. De twee andere bekkens zullen gebruikt worden voor watersporten en andere vormen van waterrecreatie.

Brochure: De Tiense Watervelden

Gerelateerd nieuws

Een innovatief idee? Wij subsidiëren tot 150.000 euro!

22 augustus 2022

Ook dit jaar kijkt de provincie uit naar jouw innovatieproject. Daarvoor ontvang je maximaal 150.000 euro (tot 50% kosten van je project). Jouw project zorgt voor de versterking van onze kennisregio Vlaams-Brabant en kadert in één of meer van volgende Smart hubs (Food, Health, Logistics, Cleantech, Creativity). Het zet in op een vermarktbaar product of dienst.

Alle nieuws

Gerelateerde activiteiten

Alle activiteiten
    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}