SugaR&D

Met het verdwijnen van de suikerquota in Europa en de stevige concurrentie in de wereld beleeft de klassieke suikerindustrie moeilijke tijden. SugaR&D heeft eerst de nieuwe mogelijkheden voor suiker geïnventariseerd, een kennisplatform opgezet en de haalbaarheid van nieuwe bedrijfsprocessen nagekeken. Na de projectperiode is SugaR&D nog meer een zoete actiegerichte community van bedrijven en kennisinstellingen in Tienen.
Cluster(s): food

Vlaams-Brabant is een belangrijke producent van suikerbieten, een lokale grondstof met verzekerde opbrengsten en groeiende marktvolumes. Suiker ging als grondstof vroeger vooral naar voeding, maar glucose- of fructosemoleculen als basisproduct bieden heel wat nieuwe toepassingsmogelijkheden. Je kan er bijvoorbeeld polymelkzuur uit halen, een biologisch afbreekbare kunststof die heel wat mogelijkheden biedt: poetsproducten, omhulsels voor geneesmiddelen, componenten om de strijkbaarheid van verf te vergroten, … Glucose en fructose zijn bovendien permanent beschikbaar: een belangrijke voorwaarde voor de chemische industrie.

SugaR&D is een platform dat jaren na het begin van het project nog altijd bedrijven uit de ruime suikerindustrie samenbrengt: de CEO’s, maar ook de R&D van die bedrijven. Er is kruisbestuiving met kennisinstellingen vanuit de KU Leuven en ook Voka en Boerenbond zitten mee aan tafel. Zo zijn drie sectoren met elkaar verbonden: agro, voeding en chemie. Met die clusterstructuur werden, tijdens de projectperiode, zeer toepassingsgericht drie kleine cases uitgewerkt waarmee vooral de reststromen van de suikerindustrie gevaloriseerd kunnen worden. Nu is het platform vooral een motor van nieuwe initiatieven die in de brede zin werken aan een sterkere verankering van de suikerindustrie. Nieuwe projecten kennen in de schoot van SugaR&D hun prille eerste stappen: van een gecoördineerde aanpak van de waterproblematiek en van het bulktransport tot ... onderzoek naar de haalbaarheid van aquacultuur.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunde dit project met een provinciale innovatiesubsidie: 145.750 euro.

Partners: POM Vlaams-Brabant, Tiense suiker, Acide Citrique Belge, KU Leuven, Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, Boerenbond, aanvullen

Renaat Kuipers (POM Vlaams-Brabant)
renaat.kuipers@pomvlaamsbrabant.be

Gerelateerd nieuws

SugaR&D: Sugarflow

19 juni 2018

Als chocoladeland bij uitstek kennen vele Belgische chocoladefabrikanten jaarlijks heel wat suikerhoudende neven –en afvalstromen. Dit afval kan men inzetten voor de productie van 5-HMF. Sugarflow is een PWO-project van Lab4U (UCLL) onder leiding van Geert Dehaen, met deelname van Smart Hub Vlaams-Brabant via het innovatieproject SugaR&D. The proof of concept is de suikerstroom omzetten in een flowreactor met microgolven tot 5-HMF.

SugaR&D: bietsuiker inzetten in de chemische industrie?

03 mei 2018

In het project SugaR&D zoekt men volop naar nieuwe mogelijkheden om suiker te inventariseren. In een nieuwe studie, tussen de Tiense Suikerraffinaderij en KU Leuven, werd onderzocht hoe suikerrijke bij- en tussenproducten melasse en diksap kan inzetten als grondstof voor de chemie.

SugaR&D: bietenpulp als duurzaam alternatief

06 april 2018

De Tiense Suiker Raffinaderij en KU Leuven hebben samen onderzoek gevoerd naar de valorisatie van pulp, een belangrijk restproduct van de suikerproductie, met de focus op omega-3-vetzuren.

Alle nieuws

Gerelateerde activiteiten

Alle activiteiten
    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}