SugaR&D

De suikerindustrie beleeft moeilijke tijden. Hoog tijd dus om op zoek te gaan naar vernieuwende toepassingen voor suiker. SugaR&D gaat nieuwe mogelijkheden voor suiker inventariseren, een kennisplatform opzetten en de haalbaarheid van nieuwe bedrijfsprocessen nakijken. Het project wil een zoete community van bedrijven en kennisinstellingen uitbouwen in Tienen.
Cluster(s): food

Vlaams-Brabant is een belangrijke producent van suikerbieten, een lokale grondstof met verzekerde opbrengsten en groeiende marktvolumes. Suiker ging als grondstof vroeger vooral naar voeding, maar glucose- of fructosemoleculen als basisproduct bieden heel wat nieuwe toepassingsmogelijkheden. Je kan er bijvoorbeeld polymelkzuur uit halen, een biologisch afbreekbare kunststof die heel wat mogelijkheden biedt: poetsproducten, omhulsels voor geneesmiddelen, componenten om de strijkbaarheid van verf te vergroten, … Glucose en fructose zijn bovendien permanent beschikbaar: een belangrijke voorwaarde voor de chemische industrie.

SugaR&D is een platform dat bedrijven uit de suikerindustrie samenbrengt: de CEO’s, maar ook de R&D van die bedrijven. Er is kruisbestuiving met kennisinstellingen vanuit de KU Leuven en ook Voka en Boerenbond zitten mee aan tafel. Zo zijn drie sectoren met elkaar verbonden: agro, voeding en chemie. Met die clusterstructuur worden zeer toepassingsgericht drie kleine cases uitgewerkt waarmee vooral de reststromen van de suikerindustrie gevaloriseerd worden.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt dit project met een provinciale innovatiesubsidie: 145.750 euro.

Image: Designed by V.ivash

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}