Slot Booking app

De Slot Booking Applicatie zorgt voor het efficiënter aanleveren en oppikken van vracht binnen BRUcargo.
Cluster(s): logistics

Dit past binnen de strategie van BRUcargo waar de focus ligt op: nichemarkten (zoals Farma), community building (implementatie van standaard procedures voor de hele community, over de grenzen van individuele bedrijven heen) en digitalisatie. Dit project zal de competitiviteit en aantrekkelijkheid van BRUcargo en de positie van Vlaanderen als logistieke topregio positief beïnvloeden. Het zal wachttijden en verspilling voor alle partijen binnen de zone verminderen, door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

De belangrijkste kenmerken van de Slot Booking Applicatie:

 • Aangeboden via de centrale community cloud: BRUcloud;
 • Software wordt als een service aangeboden: er zijn geen hardware installaties nodig bij de betrokken bedrijven;
 • Aanvragers en aanbieders van tijdssloten zullen onafhankelijk van de partij waar ze vracht moeten ophalen of aanleveren, elkaar vinden via één centrale pagina, één centrale marktplaats;
 • Innovatieve manier van samenwerking;
 • Transformeerbaar naar andere logistieke hubs;
 • Uitbreidingen van applicatie zijn mogelijk, om zo ook security, parking en toegankelijkheid van BRUcargo te verbeteren.

Een gebruikersgroep zal bestaan uit een aantal kernpartijen die de stem van BRUcargo vertegenwoordigen:

 • Grondafhandelaars: zij vormen ‘een bottleneck’ binnen de zone van BRUcargo, aangezien alle vracht via hun magazijnen passeert. De primaire focus van het project ligt voornamelijk op de tijdssloten die zij zullen aanbieden;
 • Forwarders: dit zullen in de eerste fase de aanvragers van de tijdssloten zijn, maar in de toekomst kunnen zij ook aanbieders worden voor partijen van buiten de zone die vracht bij hen komen aanleveren.

Naast de gebruikersgroep, zijn er uiteraard een aantal cruciale partners die hun bijdrage bieden bij de ontwikkeling, nl. VOKA, Universiteit Antwerpen, AirCargoBelgium, Brussels Airport Company, Nallian en Smart Hub Vlaams-Brabant.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunde dit project met een provinciale innovatiesubsidie: 100.000 euro.

Gerelateerd nieuws

Alle nieuws

Gerelateerde activiteiten

Alle activiteiten
  Een initiatief van:
 • {title}
 • {title}
 • {title}
 • {title}