SHAREPAIR

Met het project ‘SHAREPAIR - Digital Support Infrastructure for Citizens in the Repair Economy’ zetten onder meer steden, koepels van repair cafés, consumentenorganisaties, Europese onderzoeksinstellingen en ondernemingen zich in voor een meer geïntegreerde en burgergerichte hersteleconomie.
Cluster(s): cleantech

Met het project ‘SHAREPAIR - Digital Support Infrastructure for Citizens in the Repair Economy’ zetten onder meer steden, koepels van repair cafés, consumentenorganisaties, Europese onderzoeksinstellingen en ondernemingen zich in voor een meer geïntegreerde en burgergerichte hersteleconomie. Door expertises te bundelen en data en ervaringen samen te brengen die tot op vandaag versnipperd zijn, wil Sharepair een sprong voorwaarts maken in het verspreiden, versterken en toegankelijker maken van herstellingen. Het project heeft als doel een gezamenlijke, gedragen en schaalbare digitale infrastructuur op te zetten, om zo het aantal herstellingen en uitgespaarde afval beduidend te verhogen.

De uitkomst van het project is een geïntegreerde aanpak voor het opschalen van repair voor en door burgers. Die aanpak zal steunen op een digitale infrastructuur opgebouwd uit een vijftal verbonden digitale instrumenten. Een eerste applicatie dient ter ondersteuning van herstellingen in repair cafés: door registratie en meting van het herstelproces, en het verzamelen en verspreiden van tips and tricks. Er wordt ook een ‘guidance tool’ opgezet, die consumenten en huishoudens moet begeleiden en sturen richting herstel in plaats van aankoop. Die wordt verder aangevuld met een mapping tool waar steden en regio’s weergeven welke actoren (lokale ondernemingen, repair cafés, fablabs…) een dienst kunnen leveren in het herstellingsproces. Een vierde digitaal instrument focust op het verzamelen en openstellen van open-source designs voor het 3D printen van wisselstukken. Tenslotte wordt er overkoepelend aan dit alles een dataspace opgezet, die dit brede spectrum aan data over repair verzamelt, en die op basis van machine learning en artificial intelligence inzichten kan verschaffen over de impact van en de bestaande drempels voor citizen repair, over de groeimogelijkheden en kansen voor ondernemingen etc. Het volledige project steunt op de gezamenlijke expertise van het consortium, en op de input van repair cafés en consumenten over de volledige regio (NW-Europa).

De provincie steunt dit Interreg-project met een provinciale cofinanciering van 200.000 euro, verdeeld over 4 partners: Statik bvba: 50.000 euro, Stad Leuven: 50.000 euro, KU Leuven: 80.000 euro en Maakbaar Leuven vzw: 20.000 euro.

Gerelateerd nieuws

Alle nieuws

Gerelateerde activiteiten

Alle activiteiten
    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}