PRosPERoS

We leven allemaal langer, maar bewegen minder en ontwikkelen sneller overgewicht. Dat leidt steeds vaker tot ernstige gewrichtsslijtage op steeds jongere leeftijd. PRosPERoS ontwikkelt slimme gewrichtsvervangende implantaten waarmee men tot op hoge(re) leeftijd actief kan blijven bewegen. Zo verbetert PRosPERoS de levenskwaliteit van de ouder wordende samenleving.
Cluster(s): health

De bevolking wordt steeds grijzer, wat gepaard gaat met onder andere toenemende klachten over ernstige gewrichtsslijtage. Een gewrichtsvervangend implantaat plaatsen kan een oplossing zijn, maar deze generieke implantaten hebben een beperkte levensduur waardoor ze vaak vervangen moeten worden. Er is duidelijk behoefte aan een nieuwe generatie medische implantaten die idealiter specifiek gemaakt worden voor de anatomische vorm van de patiënt. 

PRosPERoS speelt hierop in en wil nieuwe patiënt-specifieke implantaten ontwikkelen voor heup en rug die het genezingsproces versnellen, verbeteren en zo infecties voorkomen. De basis van het onderzoek is de veelbelovende regeneratieve geneeskunde waarbij het lichaam van de patiënt gestimuleerd wordt om zèlf beschadigd of verwijderd weefsel te regenereren. PRosPERoS zal 3D geprinte implantaten, ontstekingsremmende en botgroei-stimulerende coatings en nieuwe resorbeerbare biomedische materialen ontwikkelen. 

Maar liefst vijf universiteiten en academische ziekenhuizen in de grensregio zullen samenwerken met bedrijven zoals Antleron en PCOTech, die over laboratoria beschikken voor het uitvoeren van het preklinisch onderzoek, maar ook in staat zijn om de klinische studies in het laatste stadium van het project uit te voeren. Bedrijven zoals Xilloc staan in voor het ontwerp, productie en commercialisering van implantaten en coating technologieën. Op die manier kan er een stevig netwerk rond regeneratieve geneeskunde tot stand komen in de grensregio met regionale kenniscentra, hightech industrie en academisch-medische centra.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt dit project met provinciale cofinanciering voor Antleron, KU Leuven, Layerwise en Medanex: 200.000 euro.

Bron: Interreg grensregio en Prosperos

Gerelateerd nieuws

Boost jouw project met innovatiesubsidies!

26 mei 2020

Ook dit jaar kijkt de provincie uit naar jouw innovatieproject. Daarvoor heeft de provincie maximaal 150.000 euro (maximaal subsidiepercentage 50%) per project klaar. De projecten gaan voor de versterking van de kennisregio Vlaams-Brabant en kaderen in één of meerdere van volgende Smart hubs (Food, Health, Logistics, Cleantech, Creativity). Ze zetten in op een vermarktbaar product of dienst.

Alle nieuws

Gerelateerde activiteiten

Alle activiteiten
    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}