Multimodaal Vlaams-Brabant

Een openbare, laagdrempelige en interactieve website, die Vlaams-Brabantse bedrijven toelaat in drie clicks een economische en ecologische vergelijking van hun goederenvervoer via de weg te maken met alternatieven via binnenvaart of spoor.
Cluster(s): logistics

Het project Multimodaal Vlaams-Brabant zet direct in op een grotere benutting van de bestaande intermodale infrastructuur en het verminderen van de congestieproblematiek voor de provincie Vlaams-Brabant. Vooral de congestieproblematiek is een belangrijk rem op de verdere ontwikkeling van de provincie.

Een gebrek aan kennis bij verschillende logistieke partners en de verhoogde complexiteit van intermodale transportmogelijkheden ten opzichte van het unimodale wegvervoer vormen grote hindernissen om de bovenvermelde doelstellingen te bereiken.

Vandaar dat de specifieke doelstelling van dit project is om verladers, logistieke dienstverleners en andere logistieke partners meer bewust te maken van de mogelijkheden van intermodaal transport en daarmee aan te zetten tot het overwegen en gebruiken van alternatieve transportmodi in plaats van uitsluitend op wegvervoer te focussen.

 De onderzoeksgroep MOBI aan de Vrije Universiteit Brussel beschikt hiervoor over een bewezen en unieke modal shift tool LAMBIT, dat de bovenstaande hindernissen wegwerkt.

DezeDe “slimme” modal shift berekeningstool Lambit van de onderzoeksgroep MOBI van de Vrije Universiteit Brussel werd ingebouwd in een gebruiksvriendelijke website. Hierdoor worden zowel de kennis als de mogelijkheden op een ruimere en laagdrempelige manier ter beschikking gesteld van het bedrijfsleven. Iedereen krijgt hiermee wordt op individuele basis succesvol gebruikt, door o.a. Colruyt maar ook door overheden, om inzicht te krijgen in de prijs alsook de maatschappelijke kosten (C02 uitstoot, geluidshinder,  enz.) van de verschillende intermodale transportalternatieven in vergelijking met het wegvervoer georganiseerd uitsluitend over de weg.    

Naast de financiële haalbaarheid, berekent het LAMBIT-model ook de maatschappelijke kosten van het transport. Het overzicht van de CO2-uitstoot die gebruikers van de website ontvangen kan een aanzet zijn om de sector Transport, Distributie en Logistiek (TDL) en haar industriële gebruikers meer aandacht aan het thema 'Duurzaamheid' te besteden.

Dat maakt het model ook erg geschikt voor dit project aangezienDe website geeft de gebruikers een antwoord willen hebben op twee fundamentele vragen:

  • Is het gezien mijn locatie mogelijk en rendabel voor mijn transport van containers gebruik te maken van intermodale terminals?
  • Wat zal de marktprijs zijn ten opzichte van de huidige manier van werken en welke CO2 besparing kan ik hierdoor bewerkstelligen?

Links naar de website :

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}