Mecks

De temperatuur van zwembadwater meten of de bacteriegroei in een wonde bepalen? Het meten van zulke fysische parameters is vaak erg kostelijk en onpraktisch. Mecks ontwikkelt een technologie die zal uitmonden in een goedkoop en eenvoudig te verwerken materiaal, dat de monitoring van allerlei parameters op basis van kleurverandering veel eenvoudiger maakt.
Cluster(s): cleantech

Dit project richt zich op de monitoring van Temperatuur (T) en zuurtegraad (pH). Dit wordt verwezenlijkt door reeds aangemaakte en goedgekende academische structuren te vertalen naar een vorm die compatibel is met bestaande installaties van de industriële partners, tegen een haalbare prijs. Daarvoor zal men deze complexe structuur integreren in microcapsules, die onder een eenvoudige poedervorm voorkomen. Om een haalbare prijs te behalen, richt men zich tot een onlangs gepatenteerde technologie van de Vrije Universiteit Brussel, die toelaat grote hoeveelheden aan microcapsules te produceren.

Mecks beoogt een aantal concrete starttoepassingen, opgesteld in overleg met de industriële partners. De eerste zijn zwembadfolies: door kleurverandering zal men de T en pH van het water kunnen opvolgen. Met een andere industriële partner zal men renpaardenbandages ontwikkelen, die typisch na een race worden aangebracht op de benen van het paard. Indien het paard een ontsteking heeft opgelopen, zal men dit onmiddellijk kunnen opmerken. Een derde toepassing mikt op het toenemend aantal chronische wonden, als gevolg van diabetes en andere ziekten. Deze opvolging is arbeidsintensief en louter een momentopname. Binnen een wonde wordt bacteriegroei bepaald door de pH. Deze smart bandages zullen continue de toestand van de wonde weergeven, zonder dat het verband verwijderd moet worden. Einddoelstelling van het project is de oprichting van een Vlaams-Brabantse spin-off die dit zal produceren en commercialiseren.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt dit project met een provinciale innovatiesubsidie: 120.000 euro.

Image: Designed by Zaozaa09

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}