Sports.Tech, de sportcluster van sport & technologie

In Vlaams-Brabant leveren veel partijen baanbrekend werk in sport en technologie. Vaak blijkt dat ze onvoldoende op de hoogte zijn van elkaars projecten, op een eiland werken en zo een hoop kansen mislopen. Sports.Tech is een netwerkplatform dat de muren sloopt tussen bedrijven, sportclubs, onderzoeksinstellingen en het beleid en deze partijen verenigt in een sportcluster met een sterke focus op topsport en technologie.
Cluster(s): health

In Vlaams-Brabant is heel wat kennis en ervaring aanwezig wat betreft ‘sport en technologie’. Het project Sports.Tech slaat de brug tussen sport en technologie en faciliteert de samenwerking tussen alle actoren om sneller, meer en betere innovatieve producten en diensten uit te werken. Door te zorgen voor een betere kruisbestuiving optimaliseert Sports.Tech het potentieel en innovatievermogen die de prestaties van onze sporters naar een hoger niveau tillen.

Sports.Tech tracht met haar activiteiten twee verschillende doelgroepen te bereiken.

  1. Aanbieders van sportgerelateerde technologieën, diensten, producten en toepassingen. Het gaat hierbij om onderzoeksgroepen en bedrijven die nieuwe technologieën en toepassingen ontwikkelen voor de sportsector. Het toenemende belang van technologische innovaties en wetenschappelijk inzicht in sport en de hieruit voortvloeiende innovatiecomplexiteit, maakt het noodzakelijk om de krachten te bundelen. Op deze wijze kan voldoende kritische massa opgebouwd worden om (inter)nationaal competitief te blijven.
  2. Eindgebruikers van nieuwe sporttechnologieën. Deze doelgroep bestaat vooral uit topsportclubs en topsporters die nieuwe technologische ontwikkelingen aanwenden om hun prestaties te verbeteren. Daarnaast bevat de doelgroep innovatieve bedrijven die wensen tegemoet te komen aan de vraag van de topsporter.

Topsport stelt zeer hoge eisen, waardoor nieuwe technologieën en wetenschappelijke inzichten nodig zijn om prestaties te blijven verbeteren. Hier is een belangrijke rol voor Sports.Tech weggelegd in innovatiestimulering en –ondersteuning. Door het opzetten van een sportcluster komt Sports.Tech optimaal tegemoet aan de noden van de doelgroepen, vergroot het innovatievermogen van de aanbieders en wordt de kenniscreatie en -valoristie bevorderd.

Tot slot treedt Sports.Tech de eindgebruikers tegemoet als één groep en wordt Vlaams-Brabant, als eerste Vlaamse provincie, als expertisecentrum voor sport & technologie op de kaart gezet.

Projectkost: 59.589 euro, subsidiebedrag: 119.202 euro.

Partners: KU Leuven R&D en groeiend aantal leden van het cluster.

Meer info over de ondersteuning door kennisregio Vlaams-Brabant

Gerelateerd nieuws

ESF-project Smart Loops schiet uit de startblokken

28 april 2021

ESF* heeft het startschot gegeven voor het circulaire project ‘Smart Loops’. In heel de provincie zal onder leiding van het provinciebestuur en enkele eminente pioniers aan de lange weg naar circulaire economie getimmerd worden. Tijdens het project werkt de sociale én reguliere economie samen aan oplossingen die echt in de markt kunnen worden gezet.

Alle nieuws

Gerelateerde activiteiten

28
sep

Werkzaam in sociale, reguliere en/of circulaire economie in de provincie Vlaams-Brabant? Dan mag je dit Smart Loops Toekomstforum niet missen! We geven je in deze kick-off meeting naast algemene inzichten, heel veel stof tot nadenken en vooral actie in de circulaire economie in onze provincie; We sleuren je mee in onze toekomstvisie voor onze 3 loops: GreenLoops, MakeLoops en FoodLoops. Kom uit je pijp en schrijf je nu in, kom langs, laat je idee horen en timmer mee aan één van de vele pioniersprojecten.

Alle activiteiten
    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}