Sports.Tech, de sportcluster van sport & technologie

In Vlaams-Brabant leveren veel partijen baanbrekend werk in sport en technologie. Vaak blijkt dat ze onvoldoende op de hoogte zijn van elkaars projecten, op een eiland werken en zo een hoop kansen mislopen. Sports.Tech is een netwerkplatform dat de muren sloopt tussen bedrijven, sportclubs, onderzoeksinstellingen en het beleid en deze partijen verenigt in een sportcluster met een sterke focus op topsport en technologie.
Cluster(s): health

In Vlaams-Brabant is heel wat kennis en ervaring aanwezig wat betreft ‘sport en technologie’. Het project Sports.Tech slaat de brug tussen sport en technologie en faciliteert de samenwerking tussen alle actoren om sneller, meer en betere innovatieve producten en diensten uit te werken. Door te zorgen voor een betere kruisbestuiving optimaliseert Sports.Tech het potentieel en innovatievermogen die de prestaties van onze sporters naar een hoger niveau tillen.

Sports.Tech tracht met haar activiteiten twee verschillende doelgroepen te bereiken.

  1. Aanbieders van sportgerelateerde technologieën, diensten, producten en toepassingen. Het gaat hierbij om onderzoeksgroepen en bedrijven die nieuwe technologieën en toepassingen ontwikkelen voor de sportsector. Het toenemende belang van technologische innovaties en wetenschappelijk inzicht in sport en de hieruit voortvloeiende innovatiecomplexiteit, maakt het noodzakelijk om de krachten te bundelen. Op deze wijze kan voldoende kritische massa opgebouwd worden om (inter)nationaal competitief te blijven.
  2. Eindgebruikers van nieuwe sporttechnologieën. Deze doelgroep bestaat vooral uit topsportclubs en topsporters die nieuwe technologische ontwikkelingen aanwenden om hun prestaties te verbeteren. Daarnaast bevat de doelgroep innovatieve bedrijven die wensen tegemoet te komen aan de vraag van de topsporter.

Topsport stelt zeer hoge eisen, waardoor nieuwe technologieën en wetenschappelijke inzichten nodig zijn om prestaties te blijven verbeteren. Hier is een belangrijke rol voor Sports.Tech weggelegd in innovatiestimulering en –ondersteuning. Door het opzetten van een sportcluster komt Sports.Tech optimaal tegemoet aan de noden van de doelgroepen, vergroot het innovatievermogen van de aanbieders en wordt de kenniscreatie en -valoristie bevorderd.

Tot slot treedt Sports.Tech de eindgebruikers tegemoet als één groep en wordt Vlaams-Brabant, als eerste Vlaamse provincie, als expertisecentrum voor sport & technologie op de kaart gezet.

Projectkost: 59.589 euro, subsidiebedrag: 119.202 euro.

Partners: KU Leuven R&D en groeiend aantal leden van het cluster.

Meer info over de ondersteuning door kennisregio Vlaams-Brabant

Gerelateerd nieuws

Zittend bewegen: het kan dankzij WeWatt!

07 januari 2019

We zitten veel te veel stil en dat is schadelijk voor lichaam en geest. Het is dan ook aangewezen om het langdurig stil zitten regelmatig te onderbreken door te bewegen. Maar je kan ook bewegen tijdens het zitten. Patricia Ceysens kwam in 2011 op het idee om een fiets te integreren in zitmeubilair. Zo ontstond het bedrijf WeWatt, dat meubilair met een ingebouwde energiefiets ontwerpt en produceert

Alle nieuws

Gerelateerde activiteiten

Alle activiteiten
    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}