InnovAge

In het kader van de oproep ‘Proeftuin Zorginnovatie Vlaanderen’ startte in oktober 2013 InnovAge, het proeftuinplatform van Groot-Leuven. InnovAge is het resultaat van een samenwerking tussen SEL GOAL (als vertegenwoordiger van de eerstelijnsgezondheidsorganisaties), stad Leuven, UZ Leuven, Cera, RVO Society, VOKA en Nextel.
Cluster(s): health

InnovaAge heeft als doel ouderen met een complexe zorgbehoefte op geïntegreerde wijze langer kwalitatief thuis te laten wonen. Via een reeks innovaties worden geïntegreerde en innovatieve zorgproducten en zorgprocessen ontwikkeld die leiden tot een doelmatige en betaalbare zorg, dichtbij de burger én zolang mogelijk in de eigen thuisomgeving.

InnovAge zal dienst doen als een gestructureerde testomgeving waarin organisaties innovatieve technologieën, producten, diensten en concepten kunnen testen. Concreet betekent dit dat ouderen van Groot-Leuven (mits toestemming) kunnen deel uitmaken van de testgroep. De ruime vertegenwoordiging binnen de eerste, tweede en derde lijn garandeert de mogelijkheid om een grote en diverse groep van ouderen met complexe zorgproblematiek te bereiken. InnovAge is namelijk een platform waar de diverse actoren – vanuit hun eigen invalshoeken – elkaar en de gebruikers kunnen ontmoeten en op een co-creatieve manier samenwerken aan het ontwikkelen en toetsen van zorginnovaties.

Momenteel zijn er zes projecten lopende:

 • Diabetesmanagement voor bewoners van een woonzorgcentrum
 • Therapietrouw en medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen thuis
 • Innovatieve patiënten-centrische dienst ter verbetering van medicamenteuze therapietrouw
 • Preventie van ongeplande heropnames bij kwetsbare ouderen: een geïntegreerd zorgtraject voor de dienst spoedgevallen en de eerste lijn
 • Revalidatie van patiënten met een herseninfarct in kort verblijf: toekomstvisie op kwalitatieve en betaalbare zorg
 • VAL-net: ontwikkeling van een prototype begeleidingsnetwerk voor verbetering van therapietrouw voor valpreventie bij thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico

Bron: selgoal.be

Gerelateerd nieuws

Alle nieuws

Gerelateerde activiteiten

Alle activiteiten
  Een initiatief van:
 • {title}
 • {title}
 • {title}
 • {title}