InnovAge

In het kader van de oproep ‘Proeftuin Zorginnovatie Vlaanderen’ startte in oktober 2013 InnovAge, het proeftuinplatform van Groot-Leuven. InnovAge is het resultaat van een samenwerking tussen SEL GOAL (als vertegenwoordiger van de eerstelijnsgezondheidsorganisaties), stad Leuven, UZ Leuven, Cera, RVO Society, VOKA en Nextel.
Cluster(s): health

InnovaAge heeft als doel ouderen met een complexe zorgbehoefte op geïntegreerde wijze langer kwalitatief thuis te laten wonen. Via een reeks innovaties worden geïntegreerde en innovatieve zorgproducten en zorgprocessen ontwikkeld die leiden tot een doelmatige en betaalbare zorg, dichtbij de burger én zolang mogelijk in de eigen thuisomgeving.

InnovAge zal dienst doen als een gestructureerde testomgeving waarin organisaties innovatieve technologieën, producten, diensten en concepten kunnen testen. Concreet betekent dit dat ouderen van Groot-Leuven (mits toestemming) kunnen deel uitmaken van de testgroep. De ruime vertegenwoordiging binnen de eerste, tweede en derde lijn garandeert de mogelijkheid om een grote en diverse groep van ouderen met complexe zorgproblematiek te bereiken. InnovAge is namelijk een platform waar de diverse actoren – vanuit hun eigen invalshoeken – elkaar en de gebruikers kunnen ontmoeten en op een co-creatieve manier samenwerken aan het ontwikkelen en toetsen van zorginnovaties.

Momenteel zijn er zes projecten lopende:

 • Diabetesmanagement voor bewoners van een woonzorgcentrum
 • Therapietrouw en medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen thuis
 • Innovatieve patiënten-centrische dienst ter verbetering van medicamenteuze therapietrouw
 • Preventie van ongeplande heropnames bij kwetsbare ouderen: een geïntegreerd zorgtraject voor de dienst spoedgevallen en de eerste lijn
 • Revalidatie van patiënten met een herseninfarct in kort verblijf: toekomstvisie op kwalitatieve en betaalbare zorg
 • VAL-net: ontwikkeling van een prototype begeleidingsnetwerk voor verbetering van therapietrouw voor valpreventie bij thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico

Bron: selgoal.be

Gerelateerd nieuws

Alle nieuws

Gerelateerde activiteiten

25
apr

Over the past few years GAP, a funded project, made clinical genomics cost-effective for daily use in a hospital. Project partners UGent, KULeuven, imec and three companies (Western Digital, Bluebee and Agilent) developed the hardware and software platforms to make whole human genome sequencing cost and time efficient, and ready for clinical and societal use.

08
mei

Upstate South Carolina is één van de belangrijkste economische regio’s van de Amerikaanse Oostkust. De grootste BMW fabriek ter wereld, het Noord-Amerikaanse hoofdkwartier van Michelin en sites van Toray, Lockheed Martin en vele anderen hebben hier onderdak gevonden. De regio staat sterk in de sectoren automotive, life sciences, aerospace en engineered materials.

15
mei

Artificial Intelligence is booming and it’s there to push your business forward. Become a believer. Let AI help you develop real innovations for Smart Health, Smart Industry and Smart Cities. AI Flanders reaches out to Flemish companies (yet also welcomes international players) and policy makers to help them understand and leverage the power of Artificial Intelligence. It focuses on opportunities & cases in three domains: Smart Health, Smart Industry and Smart Cities.

Alle activiteiten
  Een initiatief van:
 • {title}
 • {title}
 • {title}
 • {title}