Feed Food Health

Het Feed Food Health-project (FFH) vormt een kennis- en innovatiegemeenschap waarin plaats is voor innoverende projecten, ontwikkelingen en bedrijvigheid, in het brede domein van gezonde voeding voor mens en dier.
Cluster(s): food

Feed Food Health: van wetenschappelijke benaderingen naar industriële opportuniteiten.
Innovatieve voeding is de motor van Feed Food Health waarbij de omschakeltijd van technologische innovaties op laboschaal naar industriële toepassingen ingekort worden en de kans op succes verhoogt. Innovatieve applicaties binnen het domein van de bio-ingenieurswetenschappen en de agro-industriële sector vinden er hun plaats. Een breed wetenschappelijk platform wordt ontwikkeld en uitgebouwd waarin verschillende initiatieven een onderdak kunnen vinden. Het Feed Food Health-project vormt een kennis- en innovatiegemeenschap waarin plaats is voor innoverende projecten, ontwikkelingen en bedrijvigheid, in het brede domein van gezonde voeding voor mens en dier.

De Feed Food Health Campus.
De campus is het hart van het Feed Food Health-project en bestaat uit een wetenschapspark met incubatiecentrum en een hoogwaardige, innovatieve bedrijvenzone De site is getransformeerd tot een innovatief en kennisgericht werkmilieu voor onderzoek, ontwikkeling en productie. Kortom, alles wat bedrijven nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

De bi-pool Leuven-Tienen.
De complementariteit tussen Leuven als kenniscentrum en Tienen als ruimterijke investeringsstad is een bijzonder sterke troef. Tienen heeft de voorbije jaren bijzondere inspanningen geleverd om de stad als vestigingsplaats voor bedrijven aantrekkelijk te maken: voldoende ruimte, een goede ligging, een traditionele verbondenheid met de voedingsindustrie en de reeds bestaande vestigingen van succesvolle bedrijven op het vlak van functionele voeding.

Wat betreft Feed Food Health zal de bi-pool Leuven-Tienen fungeren als:

  • ontwikkelingscentrum van nieuwe procedés via KUL-LFoRCe 
  • leverancier van gronden, gebouwen en infrastructuur voor het ontplooien van de activiteiten die groeien uit deze ontwikkeling.

De bi-pool heeft alles om deze ambitie waar te maken. Een ruimtelijke structuur met wegen en een hoogwaardig openbaar vervoer, wetenschappelijk onderwijs en onderzoek met wereldnaam en -klasse, een industriële traditie en optimale culturele en ontspanningsvoorzieningen.

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}