CrossRoads2

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. CrossRoads2 stimuleert duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg).
Cluster(s): creativity, health, cleantech

De kerntaak van CrossRoads2 bestaat uit het stimuleren van innovatie met een grensoverschrijdende meerwaarde door middel van:

  • matchmaking: bedrijven samenbrengen en Vlaams-Zuid-Nederlandse consortia, die samen projecten opzetten, begeleiden;
  • subsidie voor haalbaarheidsstudies: bedrijven financieel ondersteunen bij hun haalbaarheidsstudies (uitgevoerd door een extern expert), met als doel het opzetten van een innovatietraject in een latere fase (50%, maximaal: € 10.000,-);
  • subsidie voor innovatieprojecten: clusters van bedrijven financieel ondersteunen bij hun Vlaams-Zuid-Nederlandse innovatieproject (45%, maximaal € 135.000,-);
  • follow-up: een vervolg geven aan deze projecten en proactief meedenken naar vervolgstappen en valorisatie van de opgedane kennis.

Verschillende bedrijven hebben al gebruik gemaakt van de steun binnen CrossRoads2. Bekijk hun getuigenissen via de website van CrossRoads2!

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt dit project met provinciale cofinanciering: 200.000 euro.

Gerelateerd nieuws

Nieuwe openstelling CrossRoads2

15 februari 2019

De behoefte aan grensoverschrijdende samenwerking, gestimuleerd met subsidie, blijkt enorm groot te zijn bij KMO’s/MKB’s. Hierom heeft Stichting CrossRoads2 een herindiening gedaan bij Interreg Vlaanderen-Nederland. Het project kreeg extra budget en kan daarom een nieuwe openstelling uitzetten!

Een ‘smart sportbuddy’ voor zwemmers

24 september 2018

Je zwemprestaties opvolgen met een piepkleine wearable? Dat kan binnenkort met de Smart SportBuddy. Dekimo Leuven en het Nederlandse FreeSense Solutions ontwikkelen samen, met steun van het Interreg project “Crossroads 2”, een wearable die de prestaties en gezondheidsparameters van zwemmers opvolgt.

Alle nieuws

Gerelateerde activiteiten

Alle activiteiten
    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}