CrossRoads2

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. CrossRoads2 stimuleert duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg).
Cluster(s): creativity, health, cleantech

De kerntaak van CrossRoads2 bestaat uit het stimuleren van innovatie met een grensoverschrijdende meerwaarde door middel van:

  • matchmaking: bedrijven samenbrengen en Vlaams-Zuid-Nederlandse consortia, die samen projecten opzetten, begeleiden;
  • subsidie voor haalbaarheidsstudies: bedrijven financieel ondersteunen bij hun haalbaarheidsstudies (uitgevoerd door een extern expert), met als doel het opzetten van een innovatietraject in een latere fase (50%, maximaal: € 10.000,-);
  • subsidie voor innovatieprojecten: clusters van bedrijven financieel ondersteunen bij hun Vlaams-Zuid-Nederlandse innovatieproject (45%, maximaal € 135.000,-);
  • follow-up: een vervolg geven aan deze projecten en proactief meedenken naar vervolgstappen en valorisatie van de opgedane kennis.

Verschillende bedrijven hebben al gebruik gemaakt van de steun binnen CrossRoads2. Bekijk hun getuigenissen via de website van CrossRoads2!

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt dit project met provinciale cofinanciering: 200.000 euro.

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}