Aviato

Aviato is een unieke "one-stop service" in de luchthaventerminal: alle nuttige informatie over werken op Brussels Airport is er op één plaats te vinden.
Cluster(s): logistics

De luchthaven biedt vandaag werk aan 20.000 medewerkers in de meest uiteenlopende jobs. Deze directe tewerkstelling geeft ook aanleiding tot een indirecte tewerkstelling van ongeveer 40.000 mensen. Voor iedere job op de luchthaven zijn er dus twee jobs gerelateerd aan de luchtvaart, buiten het luchthaventerrein. Na de Antwerpse haven is Brussels Airport de belangrijkste economische groeipool in ons land. Daarom is Aviato belangrijk: een adequaat partnerschap, één aanspreekpunt, waar werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen vinden.

Het is opvallend dat er, in tijden van relatief hoge werkloosheid, voortdurend enkele 4000 vacatures openstaan bij de 260 bedrijven die op de luchthaven actief zijn. Het gaat over een zeer divers gamma aan jobs: naast de specifieke luchthavenjobs, zoals check-in bediende, loadmaster of steward(ess), zoekt de luchthaven ook naar personeel dat men minder vlug met de luchthaven associeert, zoals kelner, verpleger of elektricien. Het Aviato licht het ruime aanbod toe en adviseert de werkzoekende waar hij of zij kan aankloppen voor de start van een aantrekkelijke loopbaan in de luchtvaart.

Aviato wenst enerzijds werkzoekenden naar een job op de luchthaven te leiden en anderzijds de talenten van huidige werknemers aan te scherpen via opleidingen of ze aan een nieuwe job op de luchthaven te helpen.

Aviato organiseert op regelmatige basis jobbeurzen om werkzoekenden in contact te brengen met werkgevers op en rond de luchthaven. Bovendien werd onlangs nog een pilootproject ontwikkeld waarbij anderstaligen een intensieve taalcursus krijgen op maat van hun toekomstige job op de luchthaven.

Aviato heeft volgende 4 strategische doelstellingen voor ogen:

  1. Het trainingsplatform te worden dat talenten ontwikkelt en verbindt met de behoeften van bedrijven op en rond de luchthaven.
  2. De marktplaats te worden voor tewerkstelling op en rond de luchthaven, met een kwalitatieve service.
  3. Het kenniscentrum te worden voor data en informatie gerelateerd aan tewerkstelling, opleidingen en mobiliteit op en rond de luchthaven.
  4. Een community & experience center uit te bouwen, waarbij bezoekers zicht krijgen op jobs op en rond de luchthaven, nu en in de toekomst.

Aviato is een unieke samenwerking tussen de arbeidsbemiddelaars (VDAB, Actiris, Le Forem, Bruxelles Formation); de overheid (Provincie Vlaams-Brabant,Toekomstforum Halle-Vilvoorde); de werkgeversorganisaties (VOKA, BECI); de luchthavenuitbater (Brussels Airport Company) en het Social Fonds voor Transport & Logistiek.

Link met Educavia:

Het Educavia project heeft als doelstelling om de kennisregio rond MRO (maintenance, repair, overhaul) te behouden en te versterken. Ook Aviato werkt mee aan dit Europees Project, met als doel om een leerplatform te ontwikkelen, waarop informatie komt omtrent deze beroepen voor alle doelgroepen.

Bron: POM Vlaams-Brabant

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}