BRING ME

Opzetten van proeftuin met “slimme brievenbussen” rond anders werken, wonen en leven in stedelijke omgeving. Smart Hub Vlaams-Brabant treedt op als enig contactpunt tussen alle stakeholders.
Cluster(s): logistics

De kern van het project vormt de “slimme brievenbus” die allerlei types verzendingen/afhalingen kan bundelen en organiseren. Smart Hub Vlaams-Brabant wil als SPOC (Single Point Of Contact) een aantal principes in de proeftuinomgeving uittesten:

  • Urban convenience: een andere vorm van leefcomfort voor bewoners en werknemers/werkgevers in een stedelijke omgeving garanderen.  Waarom zou een afhaling/levering enkel kunnen gebeuren wanneer de ontvanger / verzender aanwezig is? Het proeftuinproject met slimme brievenbus en bijpassend communicatieplatform maakt dat mogelijk!
  • Urban mining: waarom zouden kleine restfracties (als batterijen, kleine elektrische toestellen en gebruikte oliën/vetten) altijd individuele verplaatsingen vanuit de stad naar het  containerpark met bijbehorende CO²-uitstoot moeten veroorzaken? Via dit proeftuinproject zouden organisaties als Bebat en Recupel verzamelrondes anders kunnen gaan plannen voor een stedelijke omgeving!
  • Nieuwe handelsmodellen voor lokale handelaars: waarom moeten stedelingen rondjes rijden en in file gaan staan om hun zondagse croissants en bijbehorend beleg aan te schaffen? Moet de lokale kledingwinkel of lokale dienstenleverancier zich door de digitale concurrentie naar de slachtbank laten leiden? Het proeftuinproject kan de innovatieve handelaars een waaier aan nieuwe commerciële mogelijkheden aanbieden!
  • Verduurzaming van de logistieke keten: voor de eerste of laatste kilometer-afhandeling de zgn. ‘first of last mile logistics’ kunnen logistieke dienstverleners worden ingezet, die mede door het gebruik van de ‘slimme brievenbussen’ en bundelingseffecten niet alleen ecologisch maar ook economisch duurzaam zullen blijken.

Door de mogelijke effecten op congestie in de binnenstad, staat dit project kort bij de streefdoelen van de provincie Vlaams-Brabant en de stad Leuven op vlak van klimaatneutraliteit.

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}