2B Connect

‘2B Connect’ – gestuurd door Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – geeft een rechtstreekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie: inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur als een belangrijk middel om ecosystemen en ecosysteemdiensten te handhaven en te verbeteren.
Cluster(s): cleantech

Het Europese project 2B Connect ging op 4 januari 2016 van start. 2B Connect zet zich drie jaar lang in voor meer biodiversiteit op minstens 70 bedrijventerreinen in de grensstreek België-Nederland. De groene infrastructuur die zo ontstaat, speelt een belangrijke rol als natuurverbinding voor planten en dieren. Ook reikt dit project verschillende instrumenten aan om ook andere bedrijven te helpen werken aan biodiversiteit.

Heel wat bedrijven willen graag hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren. Er is dan ook een groeiende vraag naar ondersteuning vanuit de bedrijven. ‘2B Connect’  wil hier ten volle op inzetten, onder meer via de ontwikkeling van een opleiding. Daarnaast ontwikkelt het project een rekentool die aantoont waarom het de moeite is om te investeren in groene infrastructuur door de voordelen voor het bedrijf aan te tonen.

Bron: Interreg - Grensregio.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt dit project met provinciale cofinanciering: 20.000 euro.

Gerelateerd nieuws

Alle nieuws

Gerelateerde activiteiten

Alle activiteiten
    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}