Boost jouw project met innovatiesubsidies!

Ook dit jaar kijkt de provincie uit naar jouw innovatieproject. Daarvoor heeft de provincie maximaal 150.000 euro (maximaal subsidiepercentage 50%) per project klaar. De projecten gaan voor de versterking van de kennisregio Vlaams-Brabant en kaderen in één of meerdere van volgende Smart hubs (Food, Health, Logistics, Cleantech, Creativity). Ze zetten in op een vermarktbaar product of dienst.

De provincie Vlaams-Brabant voorziet elk jaar zo'n 600.000 euro voor innovatieprojecten. De belangrijkste eigenschappen van de projecten zijn:

  1. innovatief product of dienst;
  2. (voornamelijk) Vlaams-Brabantse samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke actors, indien relevant zowel van reguliere als sociale economie;
  3.  een beloftevolle toekomst met een duidelijke economische valorisatie

Het project wordt gevoerd door een consortium (groot of klein) minstens bestaande uit een bedrijf en kennisinstelling of 2 bedrijven die zelf de nodige kennis in huis hebben. Aanvulling tot een triple of quadruple helix met een overheid of maatschappelijke actor is afhankelijk van het voorstel een mogelijkheid of vereiste. Het projectvoorstel moet ten laatste op 15 oktober ingediend worden. Een pitchmogelijkheid wordt voorzien in november. Het project kan aangevat worden eind januari en kan 2 jaar duren (eventueel verlengbaar met 1 jaar). Dit jaar doen we een warme oproep om naar innovatieve ideeën die de Post-Corona periode kunnen helpen overbruggen. We denken hierbij aan projecten rond alternatieve supply chain, digitale diensten, innovaties in voeding en in health…

Inspiratie kan zeker gevonden worden tussen de vele intussen succesvol gevoerde projecten.
De voorwaarden voor de innovatieprojecten zijn te lezen in het subsidiereglement.

Toets uw idee nu al af bij de Smart Hub managers of bij Pierre Faché

Gerelateerd nieuws

ESF-project Smart Loops schiet uit de startblokken

28 april 2021 | Cluster(s): creativity , food , health , logistics , cleantech

ESF* heeft het startschot gegeven voor het circulaire project ‘Smart Loops’. In heel de provincie zal onder leiding van het provinciebestuur en enkele eminente pioniers aan de lange weg naar circulaire economie getimmerd worden. Tijdens het project werkt de sociale én reguliere economie samen aan mooie oplossingen die echt in de markt kunnen worden gezet.

Alle nieuws

Gerelateerde activiteiten

21
mei

In order to facilitate (European) SME interaction with academia and other SMEs, CELIS launched a ‘Call for Challenges’ in health from interested SMEs within the innovative Bio Rhein-Neckar cluster (Heidelberg) and selected 5 challenges. Are you up to it? If your technology, platform, or process could solve one of these exciting challenges, submit your solution to partner with them!

17
jun

Verduurzamen van de bedrijfsvloot, als organisatie kan je er niet meer om heen om hier mee aan de slag te gaan. De policy binnen de organisatie vereist misschien dat de milieu-impact van het wagenpark gereduceerd moet worden? Of medewerkers willen graag weten of ze in aanmerking komen voor een elektrische wagen? Of je wil hier als vlootbeheerder gewoon zelf actief rond werken, nu de federale regering vanaf 2026 enkel elektrische bedrijfswagens ambieert?

29
jun

De provincie zet alles in op innovatie. Voor innovatie binnen consortia heeft de provincie een mooie innovatiesubsidie klaar. Leer er alles over. Hoor getuigenissen van succesvolle projecten. Atelier innovatie focust zich dit jaar specifiek op Circulaire economie, AI en Creativity. Deze 3 thema's zijn voor zoveel innovaties belangrijk dat Atelier Innovatie een grote groep kan interesseren en enthousiasmeren.

Alle activiteiten
    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}