VLAIO steunt ontwikkelingsprojecten op pilootschaal

VLAIO lanceerde in mei een oproep voor ontwikkelingsprojecten op pilootschaal. Het doel is om ervaring op te bouwen over de praktische implementatie van steunverlening aan de latere fase van het innovatietraject van bedrijven.

De focus van deze oproep ligt op projecten gericht op pilootschaal/demo-activiteiten die op niveau van een individueel bedrijf worden uitgevoerd en ook deze binnen een samenwerking tussen twee of meerdere bedrijven. Dit betekent dat er voldoende maturiteit voorhanden is bij de start van het project (vb. proof of concept op kleinere schaal) maar dat er nog geen commerciële uitrol mogelijk is. 

Een projectvoorstel in het kader van de oproep wordt ingediend uiterlijk op maandag 3 september 2018 om 12 uur ‘s middags.

Samengevat

Voor wie?
Ondernemingen met economische activiteit in het Vlaamse Gewest.
Voor wat?
Personeels- en andere kosten gerelateerd aan een ontwikkelingsproject.
Bedrag
Subsidie van 25% tot 50% van de projectbegroting met een minimum begroting equivalent aan een steun van € 100.000.

Klik hier voor meer informatie.

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}