SugaR&D: bietsuiker inzetten in de chemische industrie?

In het project SugaR&D zoekt men volop naar nieuwe mogelijkheden om suiker te inventariseren. In een nieuwe studie, tussen de Tiense Suikerraffinaderij en KU Leuven, werd onderzocht hoe suikerrijke bij- en tussenproducten melasse en diksap kan inzetten als grondstof voor de chemie.

Cluster(s): food

Doel

In deze case werd een haalbaarheidsstudie gevoerd naar de mogelijke rol van bietsuiker als alternatieve grondstof voor de chemie. Het Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse (COK) van de KU Leuven kreeg de opdracht een overzicht te geven van de huidige technieken voor de omzetting van sucrose naar fructose en een visie te presenteren op het mogelijk gebruik van bietsuiker voor de chemische industrie.

Conclusie

Er werd een wetenschappelijk rapport gemaakt  met een overzicht van de huidige techniek in de (bio)chemie van glucose naar fructose en een uitgebreide bibliografie, met een samenvatting van 433 artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften die relevante onderzoeksresultaten beschrijven.

Hefboomeffect en vervolg

Tiense Suiker zal het onderzoeksrapport gebruiken als basis om samen met de KU Leuven naar alternatieve productieprocessen voor fructose te werken. Dit kan eventueel via een bilateraal onderzoeksproject.

In de context van het SugaR&D-project en met als thema ‘suiker voor de groene economie’, hebben de POM Vlaams-Brabant en de KU Leuven, in samenwerking met BBEU pilot plant en Catalisti, de Vlaamse Speerpuncluster voor chemie en kunststoffen, een workshop georganiseerd op 4 oktober 2016 in de Food Port te Tienen. 

Tijdens de vergadering werd vastgesteld dat er grote interesse was van de industriële partners om de mogelijkheden van een suikergebaseerde waardeketen te onderzoeken.

Catalisti adopteerde ‘suiker’ eveneens als strategisch thema en lanceerde een oproep voor onderzoeksprojecten in dit thema. Finaal werd het cSBO SPICY-project weerhouden, gecoördineerd door de KU Leuven (met professor Bert Sels), met VIB, UGent, UHasselt, BBEU en VITO als partners.

SPICY is gestart op 1 februari 2018 met een budget van 2,5 miljoen euro en heeft een omvangrijke gebruikersgroep van 15 bedrijven, waaronder de Vlaams-Brabantse bedrijven Tiense Suiker, Cargill, Global Yeast en Allnex. De kennisopbouw in SPICY moet leiden tot vermarktbare technologieën die de suikergebaseerde chemie in Vlaanderen moeten doen groeien tot een waardig analoog voor de huidige petrochemie.

Het project SugaR&D verbindt drie sectoren in Vlaams-Brabant: agro, voeding en chemie. Het ondersteunt nieuwe economische ontwikkelingen met betrekking tot suiker als grondstof in een regio die reeds een unieke waardeketen heeft voor suiker.

Smart Hub Vlaams-Brabant stimuleert actief innovatieve projecten binnen de vijf clusters. Ben jij actief in de voedingsector en zoek je steun voor je innovatieve project? Neem dan snel contact met ons op!

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}