Provinciaal innovatieproject Physical internet scoort in EU Hackaton ‘EU vs virus’

Onder de meer dan 30.000 Europese participanten waren maar liefst 120 deelnemers uit België. Meer dan 2000 oplossingen werden voorgesteld voor allerlei uitdagingen in crisistijden zoals deze COVID-19 uitbraak.

In het weekend van 24-26 april organiseerde de Europese commissie, in samenwerking met de lidstaten, een Europese hackaton. Het doel was om maatschappelijke actoren, innovatoren en investeerders te laten samenwerken over heel Europa voor Corona-gerelateerde uitdagingen.

Air Cargo Belgium nam, samen met Hazgo en Commeto, deel aan de hackaton. Ze werkten creatief aan het onderdeel waarin Physical Internet de hoofdrol speelt om een vlotte logistiek met aircargo van beschermingsmateriaal mogelijk te maken. Physical Internet is een volledig nieuwe vorm van verzending van pakjes, waarover je meer kan lezen op de projectpagina van Smart Hub Vlaams-Brabant.

Mooi uit je kot gekomen, Air Cargo Belgium!

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}