PitPoint en Lukoil openen eerste aardgastankstation in Vlaams-Brabant

Op maandag 13 december opent Lukoil, in samenwerking met PitPoint Clean Fuels, in Leuven (Kessel-Lo) een eerste aardgastankstation in de provincie Vlaams-Brabant. Aardgas (CNG) wordt algemeen beschouwd als een milieuvriendelijk en voordelig alternatief voor diesel.

Cluster(s): cleantech

In 2017 werden voor het eerst meer benzinewagens dan dieselwagens verkocht. Voorlopig blijft het marktaandeel van diesel en benzine nog onaantastbaar, maar toch zien we tegelijkertijd een sterke evolutie van het aantal aardgaswagens op onze wegen. Tijdens het komende autosalon in Brussel zullen deze milieuvriendelijke CNG-wagens ongetwijfeld in de kijker staan. Ook de verkoop van elektrische wagens steeg aanzienlijk. Toch lijkt een doorbraak van het elektrisch rijden nog niet voor meteen, wegens het beperkte rijbereik en de hoge aankoopprijs.

Milieuvriendelijk alternatief

Aardgas (CNG) is een milieuvriendelijk alternatief voor diesel maar is minder gekend door het grote publiek. Nochtans heeft aardgas een aantal grote voordelen. Er is geen sprake van een beperkte actieradius. Met een aardgaswagen kan je 4 à 500 kilometer rijden en nadien heb je nog altijd een benzinetank aan boord om, indien nodig, nog eens even ver te rijden. En dan is er het milieuaspect. CNG is een propere brandstof. De CO2-uitstoot is een stuk lager dan bij benzinewagens en er is nauwelijks emissie van NOx (stikstof) en fijnstof. Bovendien besliste de Vlaamse Regering dat wie met een aardgaswagen rijdt geen inschrijvingstaks moet betalen en tot 2020 vrijgesteld is van verkeersbelasting. Wat zo’n wagen helemaal aantrekkelijk maakt is de aankoopprijs. Een CNG-wagen kost nauwelijks meer dan dezelfde versie met een dieselmotor. De prijs van aardgas aan de pomp is ongeveer een derde goedkoper dan diesel.

Ook VAB raadt CNG aan. Woordvoerder Maarten Matienko liet vorige week nog optekenen dat je het best af bent met aardgas wanneer er een CNG-tankstation in je buurt is. Momenteel zijn er bijna 100 aardgastankstations in ons land.

Eerste CNG station in Vlaams-Brabant voor Lukoil/PitPoint

Als één van de belangrijkste spelers op de brandstoffenmarkt wil Lukoil zich aanpassen aan de evoluties op het vlak van mobiliteit. Het CNG-tankstation aan de Tiensesteenweg 235 in Kessel-Lo is het tweede dat Lukoil opent. “In 2018 zullen we nog een aantal CNG-stations openen”, zegt Els Ruysen, Marketing Manager bij Lukoil Western Europe. “We concentreren ons vooral op locaties waar er nog geen dergelijke tankstations in de omtrek zijn. Zo helpen we aan een betere spreiding van de tankmogelijkheden voor chauffeurs van aardgaswagens.”

Voor de bouw van de aardgaspomp aan het tankstation in Leuven ging Lukoil opnieuw in zee met het Mechelse bedrijf Pitpoint dat gespecialiseerd is in propere brandstoffen. Pitpoint bouwde eerder al tientallen soortgelijke tankstations in België en Nederland. “Aardgas tanken is even simpel als benzine of diesel. Naast de vulopening van de benzinetank vind je bij een aardgaswagen een vuldop waarop het aardgastankpistool zich vastklemt. Tanken duurt ongeveer even langs als met traditionele brandstoffen en is helemaal veilig”, legt Geert Degroote, directeur van PitPoint België, uit. “Tegen 2030 willen we schoon vervoer voor iedereen. Dat willen we realiseren door de best mogelijke infrastructuur voor schone brandstoffen te ontwerpen, te bouwen, te exploiteren en te onderhouden.”

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}