Nieuwe provinciale innovatiesubsidie

De provincieraad keurde op 16 mei 2017 het nieuwe subsidiereglement goed. Verken het nieuwe reglement, het aanvraagformulier en de inspiratiebrochure op de provinciale website.

SUBSIDIE IN EEN NOTENDOP:

 • Max 150.000 euro subsidie
 • Max 50% van de kosten (afhankelijk van de Europese staatsteunregels: zonder KMO 40%)
 • Zowel personeels- als werkingskosten, geen investeringen
 • Max projectduur 2 jaar, met 1 jaar verlengbaar
 • Aan te vatten binnen 6 maanden na goedkeuring (eind januari 2018)
 • Vlotte aanvraag en rapportering

BELANGRIJKSTE SUBSIDIEVOORWAARDEN

 • Samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, organisaties
 • Focus op provinciale speerpunten (cleantech, health, food, logistics en creativity)
 • Realisatie van toegevoegde waarde voor de kennisregio
 • Aanvraag kan jaarlijks ingediend worden ten laatste op 15 oktober

Meer informatie over de provinciale innovatiesubsidies:

Provinciale subsidiepagina

Pierre Faché, Dienst Economie, innovatie@vlaamsbrabant.be , 016 26 72 97

Beleidsverantwoordelijke: Marc Florquin, kabinet.florquin@vlaamsbrabant.be

  Een initiatief van:
 • {title}
 • {title}
 • {title}
 • {title}