Meer dan 1 miljoen euro subsidies voor uitbouw kennisregio Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant geeft 577.746,63 euro aan Vlaams-Brabantse kennisinstellingen, organisaties en bedrijven die deelnemen aan 4 Europese projecten. Daarnaast geeft ze ook innovatiesubsidies aan 4 innovatieprojecten, samen goed voor 547.104 euro. Deze projecten dragen bij tot de uitbouw van Vlaams-Brabant als unieke kennisregio.

Cluster(s): food, health, logistics, cleantech

Eén van de vier pijlers in de werking van Smart Hub Vlaams-Brabant is projectwerking. Deze omvat eigen projecten, maar Smart Hub stimuleert, ondersteunt en begeleidt ook samenwerkingsprojecten tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de speerpuntsectoren. Deze projecten moeten een meerwaarde hebben voor Vlaams-Brabant als innovatieve kennisregio. Hier zijn de provinciale subsidiereglementen een belangrijke stimulans en ondersteuning. Met de innovatiesubsidies kunnen samenwerkingsprojecten in de triple helix een subsidie van maximum 150.000 euro aanvragen. Daarnaast cofinanciert de provincie ook bedrijven en organisaties die deelnemen aan Europese of Interreg projecten met provinciale subsidies.

Cofinanciering van 577.746,63 euro

De provincie Vlaams-Brabant gaf vier projecten deze steun in het kader van het ‘Provinciaal reglement cofinanciering Europese streekontwikkelingsprojecten 2014-2020’.

‘Hiermee kunnen we bedrijven, kennisinstellingen en organisaties financieel ondersteunen die Europese streekontwikkelingsprojecten opzetten of hieraan deelnemen. Het moet gaan om projecten die het provinciale economische beleid versterken. Voor deze projecten krijgen de projectpartners een deel financiering via Europa, de provincie kan bijkomend nog deels tussenkomen in het bedrag dat zij zelf moeten bijdragen. Deze extra financiering is voor veel actoren cruciaal en doorslaggevend om dergelijke projecten op te kunnen zetten of hieraan deel te nemen’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor Economie.

Het gaat om de volgende projecten:

  • Herinneringen: in dit project wordt een bloedtest ontwikkeld waarmee de ziekte van Alzheimer vroegtijdig opgespoord kan worden.
  • GROW: in dit project wordt een systeem ontwikkeld om de opbrengst en kwaliteit van tuinbouwproducten te monitoren.
  • Flexlines: dit project optimaliseert het ontwerp en de productie van flexibele elektronica. 
  • Educavia: Het project wil de opleidingen in de luchtvaarttechnieken vernieuwen en uitbouwen, en de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verbeteren.

547.104 euro aan innovatiesubsidies

De provincie stelde op 28 februari in Tienen vier innovatieprojecten voor, die samen 547.104 euro aan innovatiesubsidies zullen ontvangen. Het gaat om Citrique Belge, het KneeVR-project van de KU Leuven, NeuroPath van Levantas en Pure&Sure. Deze projecten dragen bij tot meer welzijn in de gezondheidszorg en de voedingssector.

Gerelateerd nieuws

Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant ZOEKT Adviseur Innovatie & Digitalisatie

05 augustus 2019 | Cluster(s): cleantech

Gaat jouw hart sneller slaan van alles wat te maken heeft met innovatie? Is jouw intelligentie – en kennis van robotica - allesbehalve artificieel? Weet je meer over cybersecurity dan eender welke hacker? Dan ben jij de Adviseur Innovatie & Digitalisatie waar wij van dromen! Kom Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant versterken en draag zo met onze 45 andere medewerkers bij tot de creatie van welvaart en tewerkstelling in onze provincie.

Alle nieuws

Gerelateerde activiteiten

21
okt

Is jouw bedrijf ook geïnteresseerd om deel te nemen aan een open innovatiecontext? Dan moet je zeker Citrique Belge contacteren. Zij voeren het 3CIT project uit, dit heeft als doel om, in een open innovatiecontext, te onderzoeken of er een ‘Multiflexibele Pilot Plant’ (MPP) kan ontwikkeld worden. Het idee is dat in deze ‘MPP’ er nieuwe producten zouden kunnen geproduceerd worden en andere voedingsbedrijven van de installaties kunnen gebruik maken voor piloottesten of voor extra productie capaciteit.

28
okt

Op maandag 28 oktober 2019 wordt de eerste Vlaams-Nederlandse Wetenschaps- en Innovatiedag (‘W&I-dag’) georganiseerd in de Nederlandse Ambassade te Brussel. Het initiatief om een dergelijke grensoverschrijdende W&I-dag te organiseren, werd afgesproken op de topontmoeting tussen de Vlaamse en Nederlandse minister-presidenten van 5 november 2018. Inschrijven voor 18 oktober is de boodschap!

Alle activiteiten
    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}