Meer dan 1 miljoen euro subsidies voor uitbouw kennisregio Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant geeft 577.746,63 euro aan Vlaams-Brabantse kennisinstellingen, organisaties en bedrijven die deelnemen aan 4 Europese projecten. Daarnaast geeft ze ook innovatiesubsidies aan 4 innovatieprojecten, samen goed voor 547.104 euro. Deze projecten dragen bij tot de uitbouw van Vlaams-Brabant als unieke kennisregio.

Cluster(s): food, health, logistics, cleantech

Eén van de vier pijlers in de werking van Smart Hub Vlaams-Brabant is projectwerking. Deze omvat eigen projecten, maar Smart Hub stimuleert, ondersteunt en begeleidt ook samenwerkingsprojecten tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de speerpuntsectoren. Deze projecten moeten een meerwaarde hebben voor Vlaams-Brabant als innovatieve kennisregio. Hier zijn de provinciale subsidiereglementen een belangrijke stimulans en ondersteuning. Met de innovatiesubsidies kunnen samenwerkingsprojecten in de triple helix een subsidie van maximum 150.000 euro aanvragen. Daarnaast cofinanciert de provincie ook bedrijven en organisaties die deelnemen aan Europese of Interreg projecten met provinciale subsidies.

Cofinanciering van 577.746,63 euro

De provincie Vlaams-Brabant gaf vier projecten deze steun in het kader van het ‘Provinciaal reglement cofinanciering Europese streekontwikkelingsprojecten 2014-2020’.

‘Hiermee kunnen we bedrijven, kennisinstellingen en organisaties financieel ondersteunen die Europese streekontwikkelingsprojecten opzetten of hieraan deelnemen. Het moet gaan om projecten die het provinciale economische beleid versterken. Voor deze projecten krijgen de projectpartners een deel financiering via Europa, de provincie kan bijkomend nog deels tussenkomen in het bedrag dat zij zelf moeten bijdragen. Deze extra financiering is voor veel actoren cruciaal en doorslaggevend om dergelijke projecten op te kunnen zetten of hieraan deel te nemen’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor Economie.

Het gaat om de volgende projecten:

  • Herinneringen: in dit project wordt een bloedtest ontwikkeld waarmee de ziekte van Alzheimer vroegtijdig opgespoord kan worden.
  • GROW: in dit project wordt een systeem ontwikkeld om de opbrengst en kwaliteit van tuinbouwproducten te monitoren.
  • Flexlines: dit project optimaliseert het ontwerp en de productie van flexibele elektronica. 
  • Educavia: Het project wil de opleidingen in de luchtvaarttechnieken vernieuwen en uitbouwen, en de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verbeteren.

547.104 euro aan innovatiesubsidies

De provincie stelde op 28 februari in Tienen vier innovatieprojecten voor, die samen 547.104 euro aan innovatiesubsidies zullen ontvangen. Het gaat om Citrique Belge, het KneeVR-project van de KU Leuven, NeuroPath van Levantas en Pure&Sure. Deze projecten dragen bij tot meer welzijn in de gezondheidszorg en de voedingssector.

Gerelateerd nieuws

Alle nieuws

Gerelateerde activiteiten

Alle activiteiten
    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}