Registration from Carrein

Registration from Dingemans

Cluster(s): health

Registration from Spooren

Cluster(s): health

Registration from Peeters

Cluster(s): health

Registration from Denhaen

Cluster(s): health

Registration from Tuba

Cluster(s): health

Registration from Bulthez

Cluster(s): health

STARGATE – Vlaams-Brabant experimenteert met duurzame luchtvaart

Cluster(s): health, logistics, cleantech

Registration from Dhondt

Cluster(s): health

Registration from Dumon

Cluster(s): health

Registration from De Blauwe

Cluster(s): health

Registration from Trekels

Cluster(s): health

Registration from Dal Dosso

Cluster(s): health

Registration from Hajaji

Cluster(s): health

Registration from Vervoort

Cluster(s): health

Registration from Van Eeckhout

Cluster(s): health

Registration from Fierens

Cluster(s): health

Registration from Geyskens

Cluster(s): health

Registration from TOPALOVIC

Cluster(s): health

Registration from Deslypere

Cluster(s): health

Registration from François

Cluster(s): health

Registration from Piepers

Cluster(s): health

Registration from dieryckx

Cluster(s): health

Zin in innovatie?

De provincie maakt de stoutste dromen van uw consortium waar. Maak samen met ons een mega innovatiesprong!

Ook dit jaar kijkt de provincie uit naar jouw innovatieproject. Daarvoor ontvang je maximaal 150.000 euro (tot 50% kosten van je project). Jouw project zorgt voor de versterking van onze kennisregio Vlaams-Brabant en kadert in één of meer van volgende Smart hubs (Food, Health, Logistics, Cleantech, Creativity). Het zet in op een vermarktbaar product of dienst.

De provincie Vlaams-Brabant voorziet elk jaar zo'n 600.000 euro voor innovatieprojecten. De belangrijkste eigenschappen van de projecten zijn:

 • technisch innovatief product of dienst;
 • (voornamelijk) Vlaams-Brabantse samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke actors, indien relevant zowel van reguliere als sociale economie;
 • een beloftevolle toekomst met een duidelijke economische valorisatie

Waaraan voldoet het project?

 • een consortium (groot of klein) voert het project. Het consortium bestaat uit 1 bedrijf en een kennisinstelling of 2 bedrijven die zelf de nodige kennis in huis hebben.Aanvulling tot een triple of quadruple helix met een overheid of maatschappelijke actor is afhankelijk van het voorstel een mogelijkheid of vereiste.
 • Indienen op 15 oktober ten laatste. Pitchen gebeurt in november. Het project kan starten eind januari met een duurtijd van 2 jaar (eventueel verlengbaar met 1 jaar). 

Zoek je inspiratie? Die vind je tussen de vele intussen succesvol gevoerde projecten.
De voorwaarden voor de innovatieprojecten lees je goed na in het subsidiereglement.
Kijk zeker het aanvraagformulier goed na (dit kan je vinden op de volgende pagina)

Eenmaal je deze controles uitgevoerd hebt, stel je een korte pitch op met als elementen: korte niet-vaktechnische samenvatting, werkpakketten, partners en het financiele verhaal.
Met deze pich kan je jouw idee aftoetsen bij de Smart Hub managers of Pierre Faché

Registration from Vaes

Registration from Vandecruys

Registration from Vandecruys

Registration from Martens

Registration from Van Hooreweder

Registration from Durieux

Contact from Kerim E. Jonathan IDIL

Registration from Klejman

Registration from Vergauwen

Registration from Van Utterbeeck

Registration from Bagalur

Registration from Leskens

Contact from Anna Smith

Registration from Coene

Registration from Nagels

Registration from Oers

Registration from Vergauwen

Registration from Geert

Registration from Iddrisu

Contact from Amina Iddrisu

Ingenieursbedrijf Comate neemt elektronica specialist Zenso over

De acquisitie van Zenso door Comate is een feit. Het Belgische engineering - designbedrijf bouwt hiermee verder aan haar ambitie om de absolute top te worden in Europa op het vlak van ontwikkeling van innovatieve producten. Al 12 jaar is de filosofie dezelfde: een probleem of een idee voor een innovatief product vertalen naar een succes in de markt. Daardoor kan Comate haast binnen elke industrie aan de slag. Met Zenso wordt de primus van de klas in elektronica en software toegevoegd aan het groei- verhaal.

Op 12 jaar tijd is Comate gegroeid naar een team van 60 ingenieurs en designers. In 2019 volgde de verkiezing KMO van het jaar en in 2021 werd mede dankzij een participatie van Alychlo, de familie office van Marc Coucke, een durffonds opgericht om te investeren in hardware startups. Het bedrijf, actief in Leuven en recent ook Gent, neemt nu een nieuwe stap door het Leuvense Zenso over te nemen.

Comate focust op het ontwikkelen (lees: uitvinden) van innovatieve hardware producten voor andere bedrijven en mag onder andere de KU Leuven (waterstofpanelen), Johnson & Johnson (chirurgische tools), Australian Home Made Icecream (roomijsmachines), Cowboy (e-bike), HB Antwerp (slijprobot) en vele andere tot haar klanten rekenen.

“Europa heeft een ongezien innovatie-potentieel. België barst van de geniale ingenieurs en wetenschappers die bijzonder veel innovatieve ideeën hebben.” aldus oprichters Wouter Foulon en Sander Van den dries. “Met Comate willen we bedrijven ondersteunen om de innovatie-kloof naar de markt te overbruggen en het hightech potentieel in Europa te kunnen valoriseren. De overname van Zenso zorgt ervoor dat we de kwaliteit van de hardware producten van onze klanten nog hoger kunnen trekken.”

Zenso werd opgericht in 2007 door Johan Coosemans en Bart Hermans als spin-off van onderzoek labo MICAS van de KU Leuven. Het focust zich op de ontwikkeling van elektronica en software voor nieuwe producten, waarbij de laatste jaren vooral naam en faam is gemaakt binnen de medische wereld. Zo werden er verschillende actieve implantaten ontwikkeld, waaronder een toestel om continu het EEG te monitoren bij epilepsiepatiënten. Onder andere Indigo Diabetes, Ontex, UNEEG en Prolira behoren tot het klantenbestand.

“Tijdens een eerdere samenwerking met Comate werd duidelijk dat onze visie op productontwikkeling dezelfde is: Altijd wordt de hoogste kwaliteit nagestreefd en het product komt altijd op de eerste plaats”, zegt Bart Hermans. 

“Al 15 jaar blinkt Zenso uit in unieke expertise in elektronica, software en medical devices. We zijn dan ook zeer verheugd dat Zenso mee aan dit verhaal wil bouwen", geeft Wouter Foulon aan. ”Het betreft immers een team van ongelooflijk slimme en gepassioneerde mensen. Maar belangrijker nog: ze hebben dezelfde rusteloze drive naar innovatie en technologische vooruitgang".

De fit met onze cultuur gaf de voornaamste doorslag. “We hebben ambitieuze plannen en daarbinnen staat onze cultuur centraal. Die maakt ons uniek en maakt dat we dingen kunnen die andere niet kunnen” benadrukt Foulon. “Het feit dat we dat ook terugvinden bij een bedrijf als Zenso is een godsgeschenk.”

www.comate.be

Registration from Sente

Registration from Janssens

Registration from Peeters

Registration from Abeloos

Registration from Kiekens

Registration from Benoy

Registration from Remco

Registration from Durieux

Registration from Buyst

Registration from Trekels

Registration from Vierendeels

Registration from Stabel

Registration from Bilsen

Registration from Vanaeken

Registration from Caroyer

Registration from Dingemans

Registration from Ballegeer

Tiense Watervelden

Cluster(s): food

Registration from Pierre

De Tiense Watervelden: van suikerbiet naar drinkwater

Tiense Suiker en De Watergroep pakken met “De Tiense Watervelden” de waterschaarste aan.

Cluster(s): food, cleantech

De industrie en de overheid slaan de handen in elkaar om water, afkomstig van het suikerproductieproces, te hergebruiken. Het toekomstige waterproductiecentrum, De Tiense Watervelden, dat tevens een energiepark en recreatiepark zal omvatten, wordt ingebed op het militair domein van Goetsenhoven. Het officiële startschot werd op maandag 11 april gegeven met de ondertekening van een charter.

“We willen de droogteproblematiek in Vlaanderen proactief aanpakken en het wateraanbod verruimen met behulp van nieuwe bronnen, zoals bietenproceswater, en dankzij innovatieve technieken,” klinkt het bij Jan Ingels, directeur van de Tiense Suikerfabrieken en Hans Goossens, directeur-generaal van De Watergroep.

Water uit bieten halen: hoe werkt dat ?

Suikerbieten bestaan voor 75% uit water. De Tiense Suikerraffinaderij hergebruikt dit restwater tijdens het productieproces van haar suiker opnieuw en opnieuw. Toch vloeit er elk jaar uiteindelijk nog meer dan één miljard liter water, of zo’n 400 olympische zwembaden, van dit (gezuiverd) water naar beken en rivieren. Met het project komt daar verandering in. “We gaan volop voor een duurzaam waterbeheer, vanuit een toekomstgerichte visie op het integrale watersysteem”, voegt Jan Ingels toe.

Concreet zal het bietenproceswater na voorbehandeling via een nieuwe pompinstallatie afgeleid worden naar een beschikbaar terrein buiten de stad: de vliegbasis van Goetsenhoven. Het water verlaat dan de Tiense Suikerfabriek aan een temperatuur van 20°C en kan perfect gebruikt worden voor warmterecuperatie.

Het water komt vervolgens op De Tiense Watervelden terecht in grote bufferbekkens. Daar neemt De Watergroep het over. “Het volledig gezuiverd water wordt in een nieuw waterbehandelingsstation verwerkt tot drinkwater, wat een innovatieve manier van circulair watergebruik is,” volgens Hans Goossens. Het zachte bietenwater wordt gemengd met het harde mineraalrijke grondwater van de bestaande winningen van De Watergroep, die zo kan inzetten op brondiversificatie. Daarnaast is het water geschikt voor irrigatie van aansluitende landbouwterreinen en groenzones.

Tiense Watervelden: een win-win voor meerdere sectoren

Het project pakt niet enkel de waterproblematiek aan, het is ook een grote stap vooruit op economisch en socio-cultureel vlak en zal de tewerkstelling een boost geven. Op het bufferbekken dat gebruikt wordt om drinkwaterte produceren, wordt  een zonnepanelenpark aangelegd, goed voor 4,5 Megawattpiek. De andere bufferbekkens zijn geschikt voor watersporten en er zal ook een strand aangelegd worden. De groene buffer zorgt voor een stille zone met aandacht voor de biodiversiteit. Een activiteitenheuvel laat specifieke sportbeoefening en recreatie toe. De oude kazerne en het aanpalend sportterrein bieden opportuniteiten voor kortverblijf, jeugdactiviteiten en conferenties.

Ook de huidige activiteiten op het terrein, zoals die van de vliegclub, blijven behouden. De nieuwe berm van de pijpleiding en het nieuwe domein worden een trekpleister voor fietsers en wandelaars en verbindt naadloos het Tiense stadscentrum met het domein. Dit biedt nieuwe kansen voor zacht toerisme en evenementen voor de Tiense regio.

Bron: Tiense Suiker 

Contact from Tutku Calik

Citrique Belge wijzigt zijn naam en wordt ‘Citribel’

Met de nieuwe naam onderlijnt het bedrijf zijn betrokkenheid bij circulariteit.

Cluster(s): food, cleantech

In een persbericht meldt Citribel dat de nieuwe naam de nieuwe langetermijnstrategie weerspiegelt van het bedrijf: een betrouwbare leverancier zijn van citroenzuur en citraten, alsook een ontwikkelaar en industrieel producent van circulaire bioproducten en componenten.

De grote volumes co-producten van Citribel, zoals mycelium, vinasses en andere, bevatten stuk voor stuk waardevolle componenten met een toenemend toepassingspotentieel in (pet)food, feed, farmaceutica, nutraceutica en andere markten. Het bedrijf is van plan dit potentieel te ontwikkelen, met een duidelijke focus op circulariteit. Wereldwijd is het de enige citroenzuurproducent die suikermelasse, een bijproduct uit de suikerindustrie, als primaire grondstof gebruikt.
In combinatie met zijn unieke oppervlaktefermentatieproces produceert Citribel eindproducten en componenten die allemaal inherent circulair zijn. De nieuwe naam moet deze grotere aandacht op circulariteit weerspiegelen, terwijl hij toch blijft verwijzen naar een rijke geschiedenis van meer dan 100 jaar, gedurende welke de naam ongewijzigd is gebleven.

Maayke De Vil, COO, verklaart :
"Onze historische knowhow, gecombineerd met de creativiteit en het enthousiasme van onze ingenieurs, arbeiders en ondersteunende teams, laat ons toe om onze innovatie-inspanningen op te drijven, vaak in nauwe samenwerking met nieuwe partners. Alle elementen zijn aanwezig om nieuwe, natuurlijke en meer circulaire oplossingen te ontwikkelen op industriële schaal, op basis van onze bestaande citroenzuurproducten en grote volumes co-producten."
Wim Vandenbrande, CEO, vervolgt: "We zijn erg enthousiast over de toekomst en de kansen die voor ons liggen. Verschillende markten vragen naar meer natuurlijke, meer circulaire producten en componenten die non-GMO, plantaardig en allergeenvrij zijn. Ons uniek productieproces en circulaire grondstoffen laten ons toe in te spelen op deze groeiende vraag. Onze nieuwe naam illustreert en ondersteunt deze richting."

www.citribel.com

Provincie steunt innovatieprojecten

De provincie Vlaams-Brabant investeert in het totaal 622.892 euro in 5 innovatieve projecten. Deze projecten zijn cruciaal voor de toekomst van onze gebouwenrenovatie, onze manier van verwarmen, onze voeding, de bouw van creatieve muzieksites en de ontwikkeling van nieuwe toestellen.

De provincie Vlaams-Brabant is een innovatieve regio. Veel bedrijven en mensen werken aan de verbetering van onze geneeskunde, ons milieu, onze voeding, onze energiebehoefte, onze mobiliteit. De belangrijkste grondstof voor deze innovatie is kennis. Die kan gevonden worden op de universiteiten, hogescholen, bedrijven, maatschappelijke actors. Allen dragen ze bij aan de welvaart en toekomst van Vlaams-Brabant.
De provincie Vlaams-Brabant koestert deze kennis en de innovatie via Smart Hub Vlaams-Brabant, een samenwerking met universiteiten, bedrijven en organisaties. Smart Hub Vlaams-Brabant zet in op brede ondersteuning van iedereen in de provincie, niet in het minst door subsidies voor vernieuwende projecten. Daarnaast zet Smart Hub Vlaams-Brabant ook de regio in de kijker bij omliggende landen en regio’s.

“Reeds 15 jaar geven we innovatiesubsidies. Meer dan 6,3 miljoen euro werd intussen al aan steun voor innovatieve projecten in de regio gegeven. Met een subsidiepercentage van 50% vertegenwoordigt dit meer dan 12,6 miljoen totale waarde aan projecten”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie.

Dit jaar kent de provincie 622.892 euro toe aan 5 innovatieprojecten. Samen met de eigen bijdragen vertegenwoordigt dit zo’n 1.359.360 euro aan totale projectwaarde.

‘Aquathermisch Optimalisatiemodel’ van Extraqt, in samenwerking met KU Leuven, projectontwikkelaar Resiterra, Vlaamse Milieumaatschappij en Vlaamse Waterweg (77.260 euro)

Het project, uniek in België, zorgt dat rivierwarmte kan gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen. Het zet in op het vooraf kunnen berekenen van de juiste omvang van de warmte-installatie afhankelijk van de vraag in het gebouw en de mogelijkheden van de rivier.
Het project Janseniushof in Leuven is vooruitstrevend op vlak van energievoorziening. Het gebruikt ondiepe bodemwarmte. Maar om de ondiepe bodemlagen op temperatuur te houden moet er opnieuw warmte ingepompt worden. Deze zomer zal voor het eerst de warmte van de Dijle in de bodem gepompt worden.

‘Intowall’ van bouwexperten WTCB en BAM, energie-experten Green Energy Park en Flux50, financierders/verzekeraar ING en Alter Reim, onder leiding van de VUB (149.455 euro)

Doel van dit project is speuren naar isolatie(gebreken) en waterlekken in muren.
Met een totaal nieuwe radartechniek, ontwikkeld en gepatenteerd door de VUB, wordt in de muren gekeken op zoek naar fouten die een goede isolatie in de weg staan. Ook kan met deze techniek de bron van waterlekken gevonden worden.
Uit onderzoek blijkt dat bijna 75% van onze gebouwen beter moet geïsoleerd worden. En dat 80% van alle herstellingskosten in de bouwsector te maken hebben met waterlekken en 60% van alle schadeclaims bij verzekeraars.
Dit project heeft de ambitie om de nieuwe radartechnologie binnen 2 jaar op de markt te brengen via de gekende detectiefirma’s.

Fabriek van de Toekomst’ van Paleo, een jong bedrijf uit het Leuvense, in samenwerking met duurzaamheids- en community-expert De Akker, KU Leuven en POM Vlaams-Brabant (150.000 euro)

Doel van het project is om voorbereidingen te treffen voor de bouw van een proeffabriek en belevingscentrum op de Feed Food Healthcampus in Tienen. De koop van de bouwgrond is een feit.

Vandaag slaagt Paleo er al in om op laboschaal eiwitten en vetten te maken, duurzaam en zonder dieren. Komt nu de belangrijke stap naar het effectief produceren van grote hoeveelheden. Deze opschalingsstap vergt grote investeringen in Tienen die doordacht moeten gebeuren.
Daarnaast zet het project in op een goede samenwerking en inbedding in de bestaande sterke voedingscommunity in Tienen. In deze groep bedrijven is circulaire economie reedslang geen dode letter en gaat niets verloren van de suikerbiet. Het ‘afval’ van het ene bedrijf vormt de grondstof van het volgende.
Tot slot moet deze proeffabriek eiwitten en vetten opleveren die in kleine hoeveelheden de ultieme vleessensatie geven aan plantaardige vlees- en visvervangers.”

‘ACIRC Modulaire Studio’ van Ideal Acoustics, geluidsexpert uit Werchter, en circulaire wanden-expert Juunoo (130.750 euro)

Doel van dit project is het ontwikkelen van een 100% circulaire geluidsstudio.

Momenteel wordt bij de bouw van geluidsstudio’s veel afval, zoals houtafval, metalstuds, gyproc en isolatiemateriaal, geproduceerd. Geluidstudio’s worden in de loop van hun gebruik vaak nog eens verbouwd, wat opnieuw afval oplevert. De nieuwe circulaire geluidsstudio’s zullen in Werchter geproduceerd worden, in een kant-en-klaar bouwpakket verscheept worden naar eender welke bestemming in Europa. Op bestemming kunnen deze met een videohandleiding in elkaar gestoken worden of meermaals afvalvrij verbouwd. De eerste test komt met de realisatie van de vele geluidstudio’s in het nieuwe VRT-gebouw in 2025. Het project zet ook in op de strengste certificering door onafhankelijke geluidsexperten van de KU Leuven.
Mogelijkheden worden onderzocht om samen te werken met de sociale economie en de productie ten minste deels door hen te laten gebeuren. Ook zal gekeken worden naar mogelijkheden om hergroeibare isolatiematerialen te gebruiken.

‘The Hardware Incubator’ van het engineering bedrijf Comate, in samenwerking met het jonge prototype-ontwikkelingsbedrijf Machinified, tech-accelerator Imec.Istart en een aantal hardware starters zoals Mahi, Empower en Zeal Robotics (115.437 euro)

Doel van het project is het creëren van een consortium om hardware startups zo efficiënt mogelijk naar een succes in de markt te loodsen.

Er bestaan in Vlaams-Brabant al heel wat gerenomeerde  partijen zoals imec.istart en Startit KBC die start-ups begeleiden. Maar er is geen dedicated ecosysteem voor hardware start-ups of startups in de maakindustrie, die een heel specifieke aanpak vereisen. Veel van dergelijke startende bedrijven zijn in Vlaanderen op zoek naar de ultieme stek om hun idee te zien groeien tot een economisch succes. Met het project ‘The Hardware Incubator’ wil Comate van Vlaams-Brabant deze stek maken. In een eerste fase wordt er een entourage opgebouwd van bestaande partijen om zes innovatieve startups intensief te begeleiden richting een eerste mijlpaal binnen hun ontwikkelingstraject. Het gaat onder meer om een autonoom varende boot, een verfrobot en een medische camera ter diagnose van stemproblemen.

InToWall

Cluster(s): cleantech

Aquathermisch Optimalisatiemodel

Cluster(s): cleantech

Fabriek van de toekomst

Cluster(s): food, cleantech

ACIRC modulaire geluidstudio

Cluster(s): creativity, cleantech

The Hardware Incubator

Contact from PULSe Team

Nieuwe VUB-spin-off schakelt met software-innovatie naar een hogere versnelling

VUB voegt een nieuwe spin-off toe aan haar portfolio: weave.ly Met het baanbrekende platform kan iedereen volledig functionele softwareprototypes bouwen, zoals mobiele applicaties, dashboards, nieuwe front-ends op bestaande backend-systemen of IoT-systemen, zonder dat programmeervaardigheden nodig zijn.

Ann Van Gysel is nieuwe CEO van flanders.healthTech

Flanders.healthTech brengt gepersonaliseerde, digitale geneeskunde en zorgtechnologie samen en ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën in de Vlaamse zorgsector.

Cluster(s): health

Dr. Ann Van Gysel heeft een doctoraat in de biotechnologie en was hoofd communicatie bij VIB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Daarna stond ze aan het roer van flanders.bio en zette met haar team de Vlaamse biotech-hub op de internationale kaart. Tot eind dit jaar is ze ook nog CEO van Turnstone Communications, dat diensten aanbiedt aan de farmaceutische industrie, biotech-, medtech- en ICT-bedrijven, alsook een Europees consortium van ziekenhuizen en innovatiebedrijven, dat zich inzet voor het faciliteren van pediatrische klinische studies.

“Ann werd gekozen na een uitgebreide selectieprocedure," aldus Herman Verrelst, voorzitter van flanders.healthTech. "Ze kent de sector zeer goed en brengt een brede ervaring en groot netwerk met zich mee. Ze is een teamspeler en heeft al veel uitdagingen tot een goed einde gebracht. Ann is volgens ons de juiste persoon op de juiste plaats.”

Van Gysel: "Vlaanderen behoort tot de wereldwijde top in de levenswetenschappen en met de nieuwe cluster flanders.healthTech, kunnen we nu het hoofd bieden aan de uitdagingen die de digitale en gepersonaliseerde geneeskunde en zorg met zich meebrengen.""Door de krachten te bundelen van universiteiten, ziekenhuizen, kennisinstellingen en bedrijven kunnen we innovatie versnellen. Vlaanderen heeft alle ingrediënten om het centrum voor de zorg van de toekomst te worden.”

flanders.healthTech is de zevende cluster die werd opgericht binnen het impulsprogramma van de Vlaamse regering en het clusterbeleid van VLAIO.

Ruim 70 R&D partners uit het Vlaamse ecosysteem engageren zich om samen te werken rond nieuwe HealthTech-toepassingen met focus op vier thema’s: gepersonaliseerde geneeskunde, digitale geneeskunde, efficiënte gezondheidszorg en baanbrekende zorginnovaties.

flanders.healthTech is een initiatief van de koepelorganisaties flanders.bio, Medtech Flanders en DSP Valley.

(bron: Enigneeringnet)

Flanders.healthtech

Kris Claes benoemd tot nieuwe gedelegeerd bestuurder Voka

Vanaf 1 maart 2022 zal Kris Claes de dagelijkse leiding van Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant op zich nemen.

Hij neemt hierbij de rol over van Peter Van Biesbroeck die na 13 jaar de fakkel overdraagt. De afgelopen 8 jaar was Kris Claes Directeur Belangenbehartiging en Talent bij Voka – Kamer van Koophandel Limburg. “Een kans die ik niet kon laten liggen”, aldus de kersverse gedelegeerd bestuurder.

Kris Claes kan verder bouwen op zijn brede ervaring bij Voka. Hij is al sinds 2019 lid van het Voka managementcomité, het overkoepelend orgaan boven de verschillende Voka afdelingen. Bij Voka KvK Limburg nam hij 8 jaar lang de rol van Directeur Belangenbehartiging en Talent op zich. Voorheen was Claes algemeen directeur bij Youth At Risk (YAR) Vlaanderen, een organisatie die hij in 2006 oprichtte. YAR Vlaanderen zet zich in voor de herintegratie van kwetsbare jongeren. Dankzij Claes’ professionele loopbaan is hij meer dan vertrouwd met de noden van ondernemers. Daarnaast gelooft hij in de kracht van de samenwerking tussen onderwijs en ondernemerschap, maar erkent hij ook het belang om de stem van ondernemers te laten weerklinken, zowel op politiek niveau als binnen de overlegorganen.

“De voorbije acht jaar heb ik mee mogen bouwen aan de groei van Voka KvK Limburg. Ik heb samen mogen werken met een heel sterk team en kon zo ondernemers mee ondersteunen en laten groeien. Ik ben heel dankbaar voor die kans en fier op wat ik er heb mogen én kunnen realiseren”, vertelt Claes. “De noden van ondernemers stoppen natuurlijk niet aan de provinciegrens. Het brede netwerk en de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd zal ik ook kunnen inzetten ten behoeven van de Vlaams Brabantse ondernemers. Ik kijk uit om de uitdagingen specifiek aan deze regio beter te leren kennen en samen met het team van Voka Vlaams-Brabant de leden te ondersteunen”, besluit Claes.

Daniëlle Vanwesenbeeck, voorzitter van de raad van bestuur van Voka KvK Vlaams-Brabant, is opgetogen met de benoeming van Kris Claes. “Ik ben ervan overtuigd dat Kris de juiste man is om samen met Voka de ondernemers van Vlaams-Brabant verder te doen groeien. Ik  heb dan ook het nodige vertrouwen in onze samenwerking. Voor mij zijn de drie prioriteiten voor de nieuwe gedelegeerd bestuurder de stem van Voka krachtiger maken voor onze ondernemers; het verder uitbouwen van onze regiowerking en daarbij de samenwerking tussen lokale besturen en de ondernemers in hun regio versterken. Als laatste, maar zeker niet minder, het ondersteunen van onze leden bij verschillende actuele thema’s: zoals groei, internationalisering, innovatie, duurzaamheid en digitalisering.”

Na 13 jaar geeft Peter Van Biesbroeck de fakkel door. Hij leidde sinds 2010 de kamer van arrondissement Leuven en sinds 2016 was hij algemeen directeur van de gefusioneerde KvK Vlaams-Brabant. Daniëlle Vanwesenbeeck: "Wij danken Peter voor zijn inzet en gedrevenheid en wensen hem veel succes met zijn toekomstige plannen."

Bron: Voka 

Chronische pijnstoornissen aanpakken

Biohaven Therapeutics, en KU Leuven gaan een licentie- en onderzoeksovereenkomst aan voor de aanpak van chronische pijnstoornissen.

Cluster(s): health

Chronische pijn is psychisch bijzonder belastend. Hiervoor is nu een oplossing in zicht. Want op 10 januari kondigden Biohaven Therapeutics Ltd. aan dat ze - samen met CD3 en LICR van de KU Leuven - een exclusieve wereldwijde licentie- en onderzoeksovereenkomst aangingen voor de ontwikkeling en commercialisering van eersteklas TRPM3-antagonisten. Die zullen de kanalen die de pijn doorsturen moeten gaan blokkeren. Zo kan het groeiende aantal mensen wereldwijd met chronische pijnstoornissen worden aangepakt. 

Lees het volledige nieuwsbericht.

Registration from Speltdoorn

Registration from Valckenaers

Ontvang een subsidie ‘Slimme Regio’

Heb je een slimme oplossing voor maatschappelijke uitdagingen op vlak van mobiliteit, economie, waterlopen, energie, toerisme, recreatie en bestuur die onze provincie leefbaarder maakt voor de inwoners? Maak dan gebruik van de subsidies van Slimme Regio Vlaams-Brabant.

Wie kan een projectidee indienen?

 • Lokaal bestuur of intergemeentelijk samenwerkingsverband
 • Bedrijf
 • Kennisinstelling
 • Feitelijke vereniging (burgerparticipatie)

Je werkt de oplossing uit in samenwerking met partners uit ten minste 3 takken van de quadruple helix:

 • Overheid
 • Groep van burgers
 • Bedrijf
 • Kennisinstelling

Timing:

De aanvraag verloopt in twee fases. Dien het projectidee ten laatste 30 januari 2022 in. Selecteren we jouw project? Dan vraag je ten laatste 30 april 2022 een subsidie aan. Eind juni maken we de goedgekeurde projecten bekend. Het project duurt 2 jaar met een mogelijke verlenging van 1 jaar.

Wat doe jij?

Je ontwikkelt een oplossing voor maatschappelijke uitdagingen zoals:

- Hoe kunnen we overstromingen voorspellen en efficiënter ingrijpen?
- Hoe kunnen we verkeerslichten slim maken zodat ze inspelen op onverwachte elementen zoals ongevallen, ambulances, …?
- Hoe kunnen de uitgaande transporten per bedrijventerrein slim gebundeld verlopen?
- Hoe kan afvalophaling efficiënter gebeuren via slimme sensoren?
...

Je gebruikt hiervoor nieuwe technologieën zoals:

 • Internet of Things (IoT)
 • Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR)
 • Artificial Intelligence (AI)
 • Analyse van real time data gecombineerd met innovatief databeheer.

De opstelling/test gebeurt voor minstens 50% op het grondgebied van Vlaams-Brabant.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Maximum € 150.000 per project (Voor de PBE gemeenten kan er vanuit het toekomstfonds co-financiering aangevraagd worden.)
Maximum 50% van de kosten, rest is eigen bijdrage of andere bron. Minimum 15% eigen bijdrage van de projectbegunstigden.

Contact en meer info: Sander Knapen
T: 016 26 74 17/M: 0471 66 94 96
slimmeregio@vlaamsbrabant.be

Of ga naar de website www.vlaamsbrabant.be/slimmeregio

Registration from Vannoppen

Cluster(s): cleantech

Registration from Vanbeveren

Cluster(s): cleantech

Registration from De Schrijver

Cluster(s): cleantech

Registration from Verbeke

Cluster(s): cleantech

Registration from preaux

Cluster(s): cleantech

Registration from De Smyter

Registration from Blanckaert

Registration from Vankelecom

Registration from De Sittry

Registration from Wijnants

Registration from Toebat

Cluster(s): cleantech

Registration from Debois

Cluster(s): cleantech

Registration from Guido

Cluster(s): cleantech

Toekomstforum zet circulair project ‘Smart Loops’ op weg

Oplossingen en kansen in plaats van problemen. Het enthousiasme was groot bij de meer dan 80 deelnemers met interesse voor Smart Loops. Het project dat streeft naar een duurzamer Vlaams-Brabant waarbij sociale, reguliere en circulaire economie samenwerken.

Goed van start
Als een heuse estafette volgden de presentaties elkaar op tijdens het event. Kwamen aan het woord: Brigitte Mouligneau (Vlaanderen Circulair), Pierre Faché en Mieke Frans (Vlaams-Brabant), Tina Baert (Ecolife), Rein Dessers (Pro Natura), Bram Carrein en Lars Dedobbeleer (Amab), Katie Van den Bulck (Vlaio), Xenia Langen (Riso) en Nicole De Smyter (Leuven Inc.). 

Van groenafval tot kantoormateriaal
Alleen theorie? Nee, je kon op de meeting echt zien hoe circulariteit in zijn werk gaat.
Zo kon je in het voorprogramma de prototypes bewonderen van Circular Matters, BC Materials, Fungalogic en Orine. Hun prototypes bestaan uit gras, Japanse duizendknoop en rietnevenstromen van bij Pro Natura. Het kantoormateriaal is ontwikkeld in een samenwerking met Nnof (Nearly New Office Furniture) en gaat van tafels met biogebaseerde bladen tot akoestische baffles in mycelium en aangestampte leem. Een voorsmaakje hoe de 'nature based office' van de toekomst er kan uitzien.  

Na het officiële gedeelte was er volop kans om te netwerken. Wie niet aanwezig was, herbeleeft het Toekomstforum via de fotoreportage

Registration from Kennes

Cluster(s): cleantech

Registration from D’haene

Cluster(s): cleantech

Registration from van de Winckel

Registration from Verberckmoes

Registration from osaer

  Een initiatief van:
 • {title}
 • {title}
 • {title}
 • {title}