GlobalStars: marktgerichte R&D met partners buiten Europa

Ben jij bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Werk je daarbij samen met partners buiten Europa? Dan is GlobalStars mogelijk iets voor jou!

GlobalStars is een initiatief van EUREKA, waarbij meerdere EUREKA-landen gezamenlijk projecten willen lanceren met innovatieve economieën buiten het Eurekanetwerk. GlobalStars is bestemd voor bedrijven die markgerichte R&D uitvoeren. Voor hun projecten ontvangen zij financiële ondersteuning via de overheid van ieder deelnemend land.

Met GlobalStars stimuleert VLAIO het Vlaamse bedrijfsleven en Vlaamse onderzoeksorganisaties om marktgerichte R&D uit te voeren met partners uit innovateive economieën buiten Europa. Het doel is om economische groei te stimuleren en oplossingen te vinden voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.

In een GlobalStars oproep kan een Vlaams bedrijf een projectvoorstel indienen met 1 of meer bedrijven uit een van vooraf gekozen land, al dan niet rond een specifiek thema.

 

Momenteel kan je bij VLAIO voor volgende oproepen projectvoorstellen indienen:

GlobalStars – India (thema One Health)
GlobalStars – Brazilië (alle technologie- en toepassingsgebieden)

Concrete stappen

In eerste instantie wordt het Eurekaformulier ingevuld en ingediend – info op de websites van de Globalstars Calls hierboven.

VLAIO zet voor de Vlaamse bedrijven die deelnemen de steunkanalen van de onderzoeks- en de ontwikkelingsprojecten in, inclusief de uitbreiding naar piloot- en demonstratieprojecten. Als Vlaamse deelnemer moet je naast de Eureka-aanvraag ook een digitale aanvraag indienen voor een onderzoeks- of een ontwikkelingsproject bij VLAIO. Hierbij kruis je ‘internationaal  project’ aan en download je de bijhorende template.

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}