BIO-HArT: een nieuw laboratorium voor de productie van aromaten uit biomassa

Op 26 maart stelde de KU Leuven in het Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse een nieuwe reactorfaciliteit voor, die toelaat om nieuwe chemische processen voor bio-economie vanaf kleine laboschaal op te schalen naar grotere volumes.

Cluster(s): cleantech

Binnen het BIO-HArT-project wordt samengewerkt aan de opschaling van technologie voor de productie van aromaten uit biomassa. Aromaten zijn belangrijke bouwblokken voor vele chemische producten en materialen, en worden vandaag geproduceerd door raffinage van fossiele olie. Voor een globale transitie van fossiele naar biogebaseerde grondstoffen is het dan ook belangrijk om duurzame alternatieven voor de fossiele aromaten te ontwikkelen.

De KU Leuven zet de nieuwe reactorfaciliteit in om hout, bij voorkeur afkomstig van afval- of nevenstromen, te verwerken tot een zuivere (papier)pulp en een vloeibare ‘lignine olie’, die boordevol waardevolle aromaten zit. De gevormde ‘bio-aromaten’ zijn bruikbaar als bouwblokken in de chemische industrie om duurzame chemicaliën en materialen van te maken. Mogelijke toepassingen zijn inkten en lijmen, harde plastics zoals plexiglas, isolatiemateriaal, oplosmiddelen, geur- en smaakstoffen of medicijnen.

Door deze technologie nu op grotere schaal te kunnen uitvoeren, kunnen de onderzoekers niet alleen de processen zelf nog verder verbeteren, maar zijn ze ook in staat om grotere hoeveelheden van de lignine olie te produceren. Door deze nadien te verdelen aan de andere projectpartners en geïnteresseerde bedrijven, kunnen nieuwe eindproducten ontwikkeld worden op basis van de lignine olie. In de toekomst kan men de reactorinfrastructuur ook inzetten om vanuit andere belangrijke biomassastromen, zoals suikerbiet, waardevolle chemicaliën te maken

De provincie Vlaams-Brabant steunt dit project met een provinciale subsidie van 182.250 euro. Het project kwam verder tot stand via een bijdrage van het Europees programma Interreg V Vlaanderen-Nederland.

Bedrijven de geïnteresseerd zijn in de bio-aromaten kunnen zich steeds aanmelden via deze website

Bekijk de reportage van ROB-tv!

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}