Actief internationale bedrijven aantrekken om de health cluster te versterken

De provincie Vlaams-Brabant liet onderzoeken welke knelpunten bedrijven in de health cluster ervaren om te groeien en welke internationale bedrijven er nog ontbreken in de waardeketen.

Cluster(s): health

De Leuvense regio staat aan de wereldtop op het gebied van health met een unieke concentratie van kennisinstellingen en innovatieve bedrijven. Een troef die de provincie en Flanders Smart Hub verder willen uitbouwen. Door de aanwezige bedrijven en kennisinstellingen te ondersteunen en nog beter te laten samenwerken, maar ook door nieuwe internationale bedrijven aan te trekken. Daarom liet het provinciebestuur van Vlaams-Brabant een gap-analyse uitvoeren. Daarin wordt de health cluster geanalyseerd, wordt nagegaan welke knelpunten de bedrijven ervaren om te groeien en welke (internationale) bedrijven er in welke domeinen nog ontbreken in de waardeketen. De zogenaamde ‘gaps’. Op basis van deze analyse wil de provincie samen met haar partners deze drempels wegwerken en gericht internationale bedrijven aantrekken om de health cluster te versterken.

Lees meer:

Gerelateerd nieuws

Boost jouw project met innovatiesubsidies!

26 mei 2020 | Cluster(s): Sports.Tech , creativity , food , health , logistics , cleantech

Ook dit jaar kijkt de provincie uit naar jouw innovatieproject. Daarvoor heeft de provincie maximaal 150.000 euro (maximaal subsidiepercentage 50%) per project klaar. De projecten gaan voor de versterking van de kennisregio Vlaams-Brabant en kaderen in één of meerdere van volgende Smart hubs (Food, Health, Logistics, Cleantech, Creativity). Ze zetten in op een vermarktbaar product of dienst.

Alle nieuws

Gerelateerde activiteiten

Alle activiteiten
    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}