3-CIT project Citrique Belge: goed van start

Het 3-CIT innovatieproject beoogt de ontwikkeling van een multiflexibele productieplant voor de productie van verschillende zouten van citroenzuur. De productieplant is een open kennisstructuur en andere bedrijven uit de voedingssector kunnen van deze plant gebruik maken.

Cluster(s): food

Citrique Belge ontwikkelt een eerste productielijn voor de productie van kaliumcitraat en natriumcitraten. Eerst worden de theoretische productiestappen onderzocht. Daarna worden de behoeften voor de productie van de citraten in kaart gebracht: rekening houden met een jaarlijkse productiecapaciteit en bedrijfsefficiëntie. Voor de productie van K- en Na-citraten wordt geopteerd voor een productiemodel gebaseerd op kristallisatie.

De verschillende stadia in het productiestadium zijn: bereiding-filtratie, concentratie-kristallisatie, centrifugatie-droging, malen-zeven en verpakken.

Momenteel wordt bepaald welke methodieken en technieken de meest optimale zijn voor dit productiemodel. Uitgaande van een jaarlijkse minimumcapaciteit voor de productie van 5500 t K- en Na-citraten.

Voor de filtratie kiest men tussen een plaat- of kaarsenfilter. Voor de concentratie gaat de keuze waarschijnlijk naar een verticale effect indamper. Voor de centrifugatie opteert men voor een batch peeler centrifuge, voor de droging voor een fluidized bed droger.

Voedingsbedrijven die interesse hebben voor dit initiatief of bedrijven die de toekomstige installaties willen gebruiken kunnen zich melden bij de Smart Hub Manager Food: Renaat Kuipers.

Gerelateerd nieuws

Boost jouw project met innovatiesubsidies!

26 mei 2020 | Cluster(s): Sports.Tech , creativity , food , health , logistics , cleantech

Ook dit jaar kijkt de provincie uit naar jouw innovatieproject. Daarvoor heeft de provincie maximaal 150.000 euro (maximaal subsidiepercentage 50%) per project klaar. De projecten gaan voor de versterking van de kennisregio Vlaams-Brabant en kaderen in één of meerdere van volgende Smart hubs (Food, Health, Logistics, Cleantech, Creativity). Ze zetten in op een vermarktbaar product of dienst.

Alle nieuws
    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}