Cleantech@China workshops

Hebben jullie mogelijk een leuk product voor China? We helpen jullie met de sprong te wagen naar China samen met andere bedrijven. We brengen bedrijven samen volgens sectoren en zoeken naar matchen en een samenhangend voorstel om Chinese vragen tegemoet te komen. Dit alles kadert in het interprovinciaal project China Cleantech I2PCC.
Cluster(s): cleantech

Praktische info

Datum:
17 juni 2019: 11u30 - 14u00
Locatie:
Provinciehuis (Provincieplein 1, 3010 Leuven), Provincieraadszaal en Foyer
Prijs:
gratis mits inschrijving

Het Interprovinciaal Internationalisatie Project China Cleantech I2PCC heeft als doel om Vlaamse KMO's in de Cleantech te helpen springen naar China. De provincies hebben al lang ervaring en hechte banden met vele partners in verschillende regio's in China en hebben samen met Cleantech Flanders en FIT een zicht op de concrete noden van de Chinese regio's.

Slechts een beperkt aantal bedrijven heeft ervaring met China. Andere bedrijven zien wel mogelijkheden maar wagen liever niet alleen de sprong.

Verschillende bedrijven geven aan dat ze als 'add on' het wel zien zitten. Hierbij denken we aan bijkomende zuiveringsstappen bij waterzuivering of een duurzame gevelbekledingstechniek bij duurzame stadsontwikkelingsprojecten. Wij willen dat bundelen van krachten en kennis verdere kansen geven in een bundeling van workshops.

Merk op dat de sprong naar China mogelijk de ultieme stap kan zijn. Maar ook dichterbij, in Vlaanderen, kennen bedrijven elkaar nog onvoldoende en zijn samenwerkingen tussen bedrijven heel nuttig. Dus bedrijven die eerst en vooral de mogelijkheden van samenwerking in Vlaanderen willen onderzoeken, zijn zeker ook welkom.

Deze China Cleantech workshops gaan door op de middag onder begeleiding van Cleantech deskundigen van provincies, Cleantech Flanders en VOKA-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.

Dit kan je van ons verwachten:

 1. een kort netwerkmoment met een hartige Oosterse lichte lunch als appetiser;
 2. een korte plenaire intro over het project, de regio's, concrete noden in China en mogelijkheden tot verkennen van de regio's bv tijdens de prinselijke missie in november;
 3. een 6-tal sector-workshops gericht op het leren kennen van elkaars mogelijkheden en denken aan mogelijke samenwerkingen. Je kiest één van de workshops bij inschrijving
  • Emissies (naar lucht, water, bodem)
  • Afval (zowel sorteren, recycleren als verwerken van huishoudelijk als industrieel afval
  • Clean production (bv naar farma)
  • Mobiliteit (zowel electrische als waterstofmobiliteit)
  • Energie (zowel kleinschalige energieproductie als smart grids als opslagsystemen)
  • Duurzaam bouwen (van nieuwe stadswijken in al zijn facetten)
 4. een plenaire wrap-up

Inschrijven: kan je hier.

Voor meer info of uw voorlopige interesse in het event: Pierre Faché, Cleantech manager Smart Hub Vlaams-Brabant, 016-267297, mail

Nadien is er ook nog een B2B-event met Chinese bedrijven voorzien, waarover later meer details.

Gerelateerd nieuws

Alle nieuws

Gerelateerde activiteiten

01
jun

Preregistration period for the fall program open now! China shifts towards an innovation-based country. It has become world’s second largest economy and boasts the highest amount of patent applications. This shift brings along collaboration opportunities for start-ups and SMEs.

13
jun

De call voor, nieuwe door de provincie ondersteunde, innovatieprojecten staat weer open. Hebben jullie een super innovatief idee uit te voeren in de regio voor een economisch haalbare uitdaging in de regio Vlaams-Brabant? Kijk dan even snel of jullie in aanmerking komen voor maximaal 150.000 euro subsidie aan het max percentage 50%. We helpen jullie graag verder. Kom zeker langs op dit event om ideeën op te doen en om te horen of jullie idee in aanmerking zou kunnen komen.

17
jun

Welke rol is er voor organisaties en bedrijven weggelegd in de klimaattransitie? Hoe zet je als organisatie de eerste stap naar klimaatneutraliteit? De Vrije Universiteit Brussel helpt je op weg met een intensief en inspirerend bootcamp.

Alle activiteiten
  Een initiatief van:
 • {title}
 • {title}
 • {title}
 • {title}